Skip links

Coaching pracowników restauracji

Coaching jest stosunkowo nowym zjawiskiem, cieszy się już jednak zasłużoną sławą. Według niektórych badań stopa zwrotu z inwestycji w coaching pracownika wynosi powyżej 500%. Tak wysokich zysków z inwestycji nie powinno się pozostawiać w rękach konkurencji. Umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych są cenną kompetencją managerów. Sposób słuchania i prowadzenia rozmowy typowy dla coachingu szybko rozprzestrzenia się w organizacji otwartej na tę formę wsparcia pracowników. Organizacja o „kulturze coachingowej” jest organizacją nie tylko otwartą i rozumiejącą, ale także wyjątkowo efektywną.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn Coaching pracowników restauracji

Cele szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili: zdefiniować coaching oraz odróżnić go od innych form wsparcia (terapii, mentoringu, doradztwa), rozumieć istotę coachingu czy oddzielić rolę coacha od roli managera restauracji. Będą w stanie wdrożyć w swojej pracy elementy coachingu, zastosować w rozmowie z pracownikiem słuchanie na głębokim poziomie. Będą w stanie zadawać pytania, które wzmocnią w pracownikach poczucie odpowiedzialności za wyniki oraz wykorzystać niektóre narzędzia stosowane w coachingu.

Korzyści dla uczestnika:

Poprawa zdolności słuchania, umiejętność zastosowania niektórych technik i narzędzi coacha, możliwość wpłynięcia na wyższą wydajność podległych pracowników. Wiedza, kiedy można być coachem a kiedy należy być managerem, umiejętność zadawania pytań, które mogą przyczynić się do rozwoju podlegających pracowników, umiejętność wspierania pracowników w poszukiwaniu głębszego sensu w wykonywanej prac, umiejętność wspierania pracowników w samodzielnym określaniu i osiąganiu celów

Tematyka szkolenia

 • definicje coachingu
 • odróżnienie coachingu od innych form wsparcia
 • główne założenia coachingu
 • coaching a psychologia pozytywna

 

 • budowanie relacji
 • koncentracja na kliencie coachingu
 • słuchanie na głębokim poziomie
 • model GROW
 • inne modele

 

 • pytania typowe dla coachingu
 • budowanie pytań

 

 • części wspólne w rolach coacha i managera
 • rozłączność roli coacha i roli managera

 

 • możliwości wykorzystania umiejętności coacha w restauracji
 • postawa managera wykorzystującego metody coachingowe

 

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page