Skip links

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom na zastosowanie technik zarządzania dla podniesienia indywidualnej i zespołowej efektywności, bardziej skuteczne planowanie, monitorowanie, weryfikowanie i kontrolowanie działalności handlowej zespołu sprzedażowego. Używanie różnorodnych technik dla skutecznego motywowania podległych pracowników, przygotowanie i prowadzenie efektywnych zebrań handlowych.

Korzyści ze szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności dla skutecznego zarządzaniem grupą handlowców, co w prostej linii prowadzi do osiąganie lepszych wyników sprzedaży.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn business woman making a presentation at office PHJXKJA

Tematyka szkolenia

 • Zdefiniować zakres swojej odpowiedzialności
 • Jak ominąć główne pułapki na tym stanowisku
 • Sales Manager: przyjaciel czy policjant?
 • Jak kontrolować ekipę sprzedawców i rozpoznawać jej mocne i słabe strony
 • Jak popierać współzawodnictwo unikając niebezpieczeństwa związanego z rywalizacją wewnętrzną
 • Techniki motywacji: gotowość do „akcji specjalnych”, wywołać chęć zwycięstwa
 • Co sprawia, że sprzedawca jest zmotywowany
 • Skuteczne i nieskuteczne style kierowania
 • Metody wytwarzające pozytywne napięcie u pracowników
 • Indywidualny rozwój pracowników: 5 etapów, które należy przestrzegać
 • Zarządzać różnymi osobowościami członków ekipy: „lokomotywą”, lękliwym, demotywowanym,…
 • Techniki w rozmowie „na dywaniku”: jak oznajmić pracownikowi brak rezultatów jego pracy, nie przyznać podwyżki
 • Umiejętna interwencja w konflikty między współpracownikami
 • Jak nakłonić sprzedawców do stosowania wytycznych, otrzymywanie regularnych raportów, ocena rezultatów
 • Skuteczne zarządzanie konfliktami w zespole handlowym
 • Zasada działania systemów motywacyjnych
 • Wady i zalety systemów motywacyjnych
 • Cele firmy a cele (ilościowe, zadaniowe,…) dla zespołu handlowego
 • Rentowność biznesu a systemy motywacyjne
 • Systemy motywacyjne a poziom motywacji handlowców
 • „Targety”, czyli cele na konkretnego handlowca
 • Cele jakościowe dla handlowców
 • Główne zalecenia jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną
 • Najważniejsze etapy w integracji nowego sprzedawcy, podstawowe przyczyny porażki
 • Semantyka: słownik notacji
 • Syntaktyka: gramatyka notacji
 • Pragmatyka: kontekst użycia notacji
 • Semiotyka: wiedza adresata jako kontekst modelowania

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.

W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page