Skip links

Sprzedawca vs Menedżer

czyli zarządzanie rozproszonym zespołem handlowym

Aktualnie od menedżera zajmującego się zarządzaniem zespołu handlowego wymaga się znacznie więcej niż od innych menedżerów. Praca z ludźmi ukierunkowanymi na wynik, zadanie, cel wymaga wielu umiejętności interpersonalnych i społecznych. Menedżer zarządzający zespołem handlowców ma utrudnione zadanie pracując „w centrali” i zarządzają bardzo często „zdalnie” zespołem rozproszonym lokalnie, regionalnie czy ogólnokrajowo. To niesie za sobą wiele wyzwań i trudności, którym musi podołać menedżer. To szkolenie odpowiada jedynie na część z tych potrzeb ukierunkowanych właśnie na budowanie i zarządzanie zespołu handlowego.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn group of lawyers discussing contract together in YM27V4F

Grupa docelowa:

Menedżerowie średniego szczebla, Area Sales Menedżerowie, Regionalni Kierownicy Sprzedaży czyli osoby, które bezpośrednio sprzedają i jednocześnie zarządzają pracą podległego zespołu handlowego (Przedstawiciele Handlowi, Konsultanci Handlowi, Przedstawiciele Regionalni itp.)

Cele szkolenia:

Rozwój umiejętności przywództwa, rozumienie relacji psychologicznych w zespole, doświadczenie sytuacji motywacji i demotywacji w zespole, pełniejsze określenie osobistej roli w zespole handlowym, rozwijanie umiejętności ukierunkowanych na wykorzystanie pracy grupy w działaniach handlowych.

Korzyści dla uczestników:

Lepsze poznanie siebie w kontekście pracy menedżera zespołu, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami zajęć – konstruktywna informacja zwrotna, efektywniejsza praca z ludźmi o zróżnicowanych elementach motywacyjnych oraz wartościowanie pracy z uwzględnieniem stref obiektywnych i subiektywnych w ocenie sytuacji i osoby.

Tematyka szkolenia

Metody szkolenia:

  • Dyskusja i debata
  • Miniwykład
  • Refleksja indywidualna oraz de briefing po obserwacji
  • Analiza materiału audio/video
  • Odgrywanie ról
  • Symulacje
  • Autodiagnostyka MBTI wraz z opisem i informacją zwrotną
  • Autodiagnostyka przywództwo
  • Analiza studium przypadku
  • Zadania grupowe – przywództwo i kierowanie

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page