Skip links

Menedżer z postawą lidera

W trakcie naszych szkoleń, często pytamy menedżerów, kto spośród nich jest prawdziwym Przywódcą? Zdziwieni pytaniem, po dłuższej chwili większość z nich odpowiada, że każdy nim jest! Gdy w kolejnym pytaniu prosimy o wskazanie kompletnej listy cech i umiejętności, które czynią z nich Przywódców, wówczas po przestawieniu zalewie kilku z nich następuje długa cisza.

Cele szkolenia:

Celem tego szkolenia jest przedstawienie całej listy kompetencji (wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdolności, cechy, przyjmowane postawy, życiowa dojrzałość), którymi powinien cechować się Menedżer Przywódca oraz wskazanie, w jaki sposób skuteczny Menedżer może sięgnąć po szacunek i autorytet Przywódcy.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn gathering of managers P2HSL2W

Grupa docelowa:

Obecni lub/i nowozatrudnieni menedżerowie/kierownicy działów sieci handlowej i ich zastępcy bądź też pracownicy z myślą o awansie lub kandydaci na stanowiska kierownicze. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących menedżerów kierowników.

Korzyści dla uczestników:

Dostarczymy Państwu wiedzy, która pomoże sprawnie pokonać drogę od menedżera do szanowanego i poważanego przez swój zespół Przywódcy. Wówczas świąteczne życzenia otrzymywać będziecie nie z powodu lęku przed zemsta szefa, lecz dlatego, że ludzie będą darzyć Was należytym uznaniem i szacunkiem. Wówczas jasne będzie, że jesteście dla nich prawdziwym Przywódcą. Ale na to trzeba zapracować. Dla Państwa najważniejsze są jednak korzyści biznesowe, a lista ta jest naprawdę długa. Na jej czele jest zmotywowany i mocno zaangażowany zespół, który poświęca się dla osiągania wspólnych celów. A starty? Ku przestrodze przestawię tezę, której nie trzeba udowadniać, mianowicie: „Ludzie przychodzą do pracy do firm, ale odchodzą głównie od menedżerów.”

Tematyka szkolenia

Metody szkolenia:

Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników. W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami”
 • naszego sukcesu

 

Ponad to:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page