Skip links

Efektywne planowanie sprzedaży

Cele szkolenia:

Dostarczymy uczestnikom wiedzy na temat skutecznego planowania sprzedaży. Uczestnicy szkolenia poznają swoje słabe i mocne strony w tym obszarze. Przeprowadzimy również uczestników przez proces samoanalizy ich własnych umiejętności w procesie planowania sprzedaży, by mogli zdefiniować swój „start up” i świadome rozwijać obszary do rozwoju. Przećwiczymy niezbędne umiejętności potrzebne da profesjonalnego planowania sprzedaży. Pokażemy praktyczne rozwiązania stosowane w biznesie oraz najlepsze praktyki dla efektywnego planowania sprzedaży.

Korzyści ze szkolenia:

Po tym szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił samodzielnie dokonać profesjonalnego zaplanowania celów sprzedażowych w dany przedziale czasowym. W swojej zawodowej praktyce będą popełniać mniej błędów oraz sami zauważą efekty profesjonalnego planowania sprzedaży. Te praktyki będą miały wpływ na skuteczniejsze zarządzanie biznesem, wzrost motywacji zespołu sprzedażowego i wzrost biznesu!.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn leader briefing business people PJECLTE

Tematyka szkolenia

 • Wizja i strategia firmy a planowanie sprzedaży
 • Cele firmy i cele zespołu a planowanie sprzedaży
 • Format celów SMART a osiągalność celów
 • Plan marketingowy a plan sprzedaży
 • Plan sprzedażowy a budżet działu sprzedaż
 • Trendy w sprzedaży
 • Rynek sprzedaży, konkurencja
 • Struktura sprzedaży
 • Relacje z klientami
 • Rentowność biznesu
 • Struktura rynku
 • Reguła Pareto: 80 -20
 • Stosowanie danych ogólnie dostępnych
 • Stosowanie danych z „desk research”
 • Zachowania konsumentów – grupy docelowe, segmenty rynku
 • Od szczegółu do ogółu
 • Od ogółu do szczegółu
 • Wybór metody
 • Nadawanie ram
 • Na klientów
 • Na grupy
 • Na linie produktów
 • Na produkty
 • Zakresy czasowe
 • Zakresy marżowe
 • Zakresy obrotu
 • Przed firmą
 • Przed klientem
 • przed zespołem
 • Przygotowanie do analizy raportu
 • Próby „na sucho”
 • Nie kłam – nie mów wszystkiego
 • Excel – pomocne narzędzie
 • Kontrola siebie i pracowników
 • Regularność
 • Konsekwencja
 • Wsparcie techniczne
 • Kalendarze
 • Przypomnienia
 • Listy – wydruki okresowe
 • Co robić? Komu? Kiedy? Gdy budżet jest przekroczony?
 • Zadania i cele wyznaczane metodą SMART
 • Delegowanie zadań
 • Kontrola metod pracy i rezultatów – monitoring rozliczeń
 • Coaching zespołu
 • Ujednolicony system podsumowań okresowych – narzędzie
 • Jasne cele, znane konsekwencje, czytelna ocena
 • Argumentacja korzyścią – motywowanie klienta
 • SWOT – analiza
 • Poziom świadomości załogi klienta – znaczenie dla osiągnięcia przewagi u klienta wśród innych dostawców
 • Sprzedaż z „pozycji klienta”
 • Nie da się rozszyfrować potrzeb klienta w twoim gabinecie!
 • Rola wiarygodności, kompetencji, szybkości podejmowania decyzji
 • Utożsamienie planów sprzedaży z celami i wartościami firmy
 • Plany klienta a nasze plany – rola elastyczności, wsłuchania w głos klienta – jego decyzje, potrzeby, wizje, obawy
 • Ty w roli biznesowego doradcy klienta
 • Kontrola wykonania, zmiany w budżecie

Metody prowadzenia szkolenia:

Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.

W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 

Metody, techniki oraz narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page