Skip links

Analiza projektowa i projektowanie UML

Cele szkolenia:

Zapoznanie się z metodami analizy i modelowania obiektowego, poznanie notacji UML Korzyści dla uczestników: poznanie metod tworzenia formalnych dokumentacji i nabycie umiejętności czytania diagramów opisujących oprogramowanie a także tak zwane modele pojęciowe i metamodele.

Grupa docelowa:

Szkolenie (kurs) adresowany jest głównie do analityków biznesowych oraz osób biorących udział w projektach, w których tworzone są schematy blokowe i modele. Także do programistów chcących poznać notację UML.

Zapisy Formularz zgłoszeniowy
tn uml

Analiza biznesowa, to jest analiza, modelowanie i dokumentowanie modeli i procesów biznesowych, analiza i modelowanie danych i dziedzinowych systemów pojęciowych. Analiza i projektowanie systemów, w tym specyfikowanie oprogramowania, projektowanie jego architektury i interakcji. Za najskuteczniejszą metodę badawczą uznaje się obecnie analizę systemową, tu jest to tworzenie i testowanie modeli badanych organizacji. W procesie analizy jak i projektowania stosuję iteracyjną metodę top-down (od ogółu do szczegółu) bazującą na modelach procesowych i obiektowych zależnie od analizowanego obszaru i celu tworzonej dokumentacji. Analiza poprzedza jakieś prace projektowe i powstanie finalnego produktu – oprogramowania czy nowej struktury organizacji, dlatego produktem analizy, poza raportem, są rekomendacje do wykonania projektu i jego implementacji. Przed analizą staram się zrozumieć jej cel i wpływ na końcowy efekt. Bez tego zrozumienia analityk ryzykuje, że nie zrozumie problemu do rozwiązania a jego rekomendacje mogą nawet zaszkodzić zamiast pomóc. Tak powstałe kompletne dokumentacje projektowe, bazujące na standardach, stają się obecnie wymaganiem w każdym większym, dobrze zarządzanym projekcie informatycznym.

Tematyka szkolenia

 • Semantyka: słownik notacji
 • Syntaktyka: gramatyka notacji
 • Pragmatyka: kontekst użycia notacji
 • Semiotyka: wiedza adresata jako kontekst modelowania
 • Pojęcie klasy i obiektu
 • Atrybuty obiektu – cechy
 • Operacje obiektu – polecenia
 • Metody obiektu – umiejętności wykonania poleceń
 • Polimorfizm i kapsułkowanie
 • Powiązana pomiędzy obiektami – asocjacje
  • Zależność
  • Dziedziczenie
  • Agregacja
  • Kompozycja
 • Model współdziałania – diagram sekwencji
 • Model zachowania:
  • Diagramy czynności – algorytmy metod
  • Diagramy maszyny stanów – reakcje na zdarzenia
 • Przypadki użycia jako lista wymagań funkcjonalnych
 • Model dziedziny jako kontekstowy model rzeczywistości – model informacyjny
 • Klasy wykonawcze jako elementy „wiedzy” o specyfice systemu
 • Podział dziedziny na specjalizacje – komponenty systemu
 • Interfejsy
 • Scenariusze przypadków użycia:
  • Dialog z użytkownikiem
  • Sekwencja zaangażowania klas
  • Interfejs użytkownika

Zamów szkolenie

Jeśli masz jakieś pytania co do naszej oferty, nasz dział szkoleń chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji

Wyślij zapytanie
Dział szkoleń

Osoba do kontaktu:

Barbara Patrejko

tel: 514-337-237

szkolenia@ceib.com.pl

Return to top of page