Polityka prywatności

1.

Wszystkie informacje o usługach umieszczone na stronie internetowej nie mają charakteru informacji handlowej Żadna z tych informacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.


2.

Przekazane przez Użytkowników informacje będą gromadzone i przetwarzane w następujących celach:

 • kontakty związane z realizacją usług
 • korespondencja związana z wystawianiem dokumentów finansowych
 • zwiększanie jakości naszych produktów i usług, dostosowywanie ogłoszeń oraz treści do indywidualnych potrzeb
 • lub w innych celach wymaganych prawem

  Wszelkie dane Użytkowników lub dane zamówienia czy produktów nie zostaną przekazane lub sprzedane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług, bez ich zgody. Centrum Edukacji i Biznesu ujawni dane Użytkowników w zakresie wymaganym i dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne w przypadku nakazu sądu lub odpowiednich władz. Strona internetowa może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do Centrum Edukacji i Biznesu i nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych na tych stronach internetowych.


  3.

  INFORMACJE PODANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE SĄ WIĄŻĄCE. W ŻADNYM WYPADKU CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECYFICZNE LUB INNE STRATY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ LUB JAKIEJKOLWIEK ŁĄCZĄCEJ SIĘ Z NIĄ STRONY INTERNETOWEJ.


  4.

  Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości i błędów typograficznych w informacjach na naszej stronie internetowej.


  5.

  Wszelkie informacje, sugestie, pomysły lub inne przesłane do nas komentarze będą traktowane jako nie poufne i niezastrzeżone. Wysyłając informacje lub materiały tym samym przekazuje się firmie Centrum Edukacji i Biznesu prawo swobodnego dysponowania nimi, ich reprodukcji, pokazywania, wdrażania, modyfikacji, przekazywania i dystrybucji oraz wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie z uwzglednieniem punktu nr 2


  6.

  Prawa autorskie: Zawartość naszej strony internetowej jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia szkoleń są zdjęciami zakupionymi posiadającymi licencje lub zdjęciami typu free popranymi se stron: www.freedigitalphotos.net, www.sxc.hu lub innych


  7.

  Informacje podane na naszej stronie (teksty, ilustracje) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum Edukacji i Biznesu. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione. Niektóre fragmenty naszej strony internetowej zawierają ilustracje lub teksty, chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.


  8.

  Centrum Edukacji i Biznesu jest otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich Użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: ceib@ceib.com.pl

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu