Efektywne planowanie sprzedaży

Cele szkolenia:

Dostarczymy uczestnikom wiedzy na temat skutecznego planowania sprzedaży. Uczestnicy szkolenia poznają swoje słabe i mocne strony w tym obszarze. Przeprowadzimy również uczestników przez proces samoanalizy ich własnych umiejętności w procesie planowania sprzedaży, by mogli zdefiniować swój „start up” i świadome rozwijać obszary do rozwoju. Przećwiczymy niezbędne umiejętności potrzebne da profesjonalnego planowania sprzedaży. Pokażemy praktyczne rozwiązania stosowane w biznesie oraz najlepsze praktyki dla efektywnego planowania sprzedaży.


Korzyści ze szkolenia:

Po tym szkoleniu każdy uczestnik będzie potrafił samodzielnie dokonać profesjonalnego zaplanowania celów sprzedażowych w dany przedziale czasowym. W swojej zawodowej praktyce będą popełniać mniej błędów oraz sami zauważą efekty profesjonalnego planowania sprzedaży. Te praktyki będą miały wpływ na skuteczniejsze zarządzanie biznesem, wzrost motywacji zespołu sprzedażowego i wzrost biznesu!.


TEMATYKA:

1. Wizja i strategia w planowaniu sprzedaży

 • Wizja i strategia firmy a planowanie sprzedaży
 • Cele firmy i cele zespołu a planowanie sprzedaży
 • Format celów SMART a osiągalność celów
 • Plan marketingowy a plan sprzedaży
 • Plan sprzedażowy a budżet działu sprzedaż

 • 2. Analiza dla przygotowania efektywnego planu

 • Trendy w sprzedaży
 • Rynek sprzedaży, konkurencja
 • Struktura sprzedaży
 • Relacje z klientami
 • Rentowność biznesu
 • Struktura rynku
 • Reguła Pareto: 80 -20
 • Stosowanie danych ogólnie dostępnych
 • Stosowanie danych z „desk research”
 • Zachowania konsumentów – grupy docelowe, segmenty rynku

 • 3. Przygotowanie planu sprzedaży – etapy, elementy przygotowania budżetu

 • Od szczegółu do ogółu
 • Od ogółu do szczegółu
 • Wybór metody
 • Nadawanie ram

 • 4. Uszczegóławianie – biznesowe konkrety:

 • Na klientów
 • Na grupy
 • Na linie produktów
 • Na produkty
 • Zakresy czasowe
 • Zakresy marżowe
 • Zakresy obrotu

 • 5. Zagrożenia uproszczeń i statystyk w procesie estymacji i planowania


  6. Komunikacja w górę i w dół – wybór metody – znaczenie wyboru dla procesu przygotowywania
  6. planu sprzedaży/budżetu


  7. Odpowiedzialność za podane liczby

 • Przed firmą
 • Przed klientem
 • przed zespołem

 • 9. Interpretacja danych zawartych w raportach sprzedażowych

 • Przygotowanie do analizy raportu
 • Próby „na sucho”
 • Nie kłam – nie mów wszystkiego
 • Excell – pomocne narzędzie

 • 10. Incremantal. analiza wydatków poniesionych w związku z realizacją planu/budżetu

 • Kontrola siebie i pracowników
 • Regularność
 • Konsekwencja
 • Wsparcie techniczne
 • Kalendarze
 • Przypomnienia
 • Listy – wydruki okresowe
 • Co robić? Komu? Kiedy? Gdy budżet jest przekroczony?
 • 11. Zarządzanie – wyznaczanie zadań i delegowanie w ramach budżetu i planu sprzedaży oraz
  11. monitoring rozliczeń

 • Zadania i cele wyznaczane metodą SMART
 • Delegowanie zadań
 • Kontrola metod pracy i rezultatów – monitoring rozliczeń
 • Coaching zespołu
 • Ujednolicony system podsumowań okresowych - narzędzie
 • Jasne cele, znane konsekwencje, czytelna ocena

 • 12. Wpływanie na klienta w celu osiągnięcia zamierzonych korzyści finansowych

 • Argumentacja korzyścią - motywowanie klienta
 • SWOT - analiza
 • Poziom świadomości załogi klienta - znaczenie dla osiągnięcia przewagi u klienta wśród innych dostawców
 • Sprzedaż z „pozycji klienta”
 • Nie da się rozszyfrować potrzeb klienta w twoim gabinecie!

 • 13. Realizacja planu sprzedaży

 • Rola wiarygodności, kompetencji, szybkości podejmowania decyzji
 • Utożsamienie planów sprzedaży z celami i wartościami firmy
 • Plany klienta a nasze plany - rola elastyczności, wsłuchania w głos klienta - jego decyzje, potrzeby, wizje, obawy
 • Ty w roli biznesowego doradcy klienta
 • Kontrola wykonania, zmiany w budżecie

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.


  W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 • Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania