Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Cele szkolenia:

Szkolenie pozwoli uczestnikom na:

Zastosowanie technik zarządzania dla podniesienia indywidualnej i zespołowej efektywności

Bardziej skuteczne planowanie, monitorowanie, weryfikowanie i kontrolowanie działalności handlowej zespołu sprzedażowego

Używanie różnorodnych technik dla skutecznego motywowania podległych pracowników

Przygotowanie i prowadzenie efektywnych zebrań handlowych


Korzyści ze szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności dla skutecznego zarządzaniem grupą handlowców, co w prostej linii prowadzi do osiąganie lepszych wyników sprzedaży.


TEMATYKA:

1. Rola Menedżera Sprzedaży – Szefa zespołu

 • Zdefiniować zakres swojej odpowiedzialności
 • Jak ominąć główne pułapki na tym stanowisku
 • Sales Manager: przyjaciel czy policjant?

 • 2. Zarządzanie ekipą - kluczowe punkty dotyczące dynamiki grupy

 • Jak kontrolować ekipę sprzedawców i rozpoznawać jej mocne i słabe strony
 • Jak popierać współzawodnictwo unikając niebezpieczeństwa związanego z rywalizacją wewnętrzną
 • Techniki motywacji: gotowość do „akcji specjalnych", wywołać chęć zwycięstwa

 • 3. Motywowanie sprzedawców

 • Co sprawia, że sprzedawca jest zmotywowany
 • Skuteczne i nieskuteczne style kierowania
 • Metody wytwarzające pozytywne napięcie u pracowników
 • Indywidualny rozwój pracowników: 5 etapów, które należy przestrzegać

 • 4. Dominująca rola menedżera w trudnych sytuacjach

 • Zarządzać różnymi osobowościami członków ekipy: „lokomotywą", lękliwym, demotywowanym,...
 • Techniki w rozmowie „na dywaniku": jak oznajmić pracownikowi brak rezultatów jego pracy, nie przyznać podwyżki
 • Umiejętna interwencja w konflikty między współpracownikami
 • Jak nakłonić sprzedawców do stosowania wytycznych, otrzymywanie regularnych raportów, ocena rezultatów
 • Skuteczne zarządzanie konfliktami w zespole handlowym

 • 5. Systemy motywacyjne (premiowe) w pracy Sales Manager’a

 • Zasada działania systemów motywacyjnych
 • Wady i zalety systemów motywacyjnych
 • Cele firmy a cele (ilościowe, zadaniowe,...) dla zespołu handlowego
 • Rentowność biznesu a systemy motywacyjne
 • Systemy motywacyjne a poziom motywacji handlowców
 • „Targety”, czyli cele na konkretnego handlowca
 • Cele jakościowe dla handlowców

 • 6. Rekrutacja, integracja, podwyższanie kompetencji

 • Główne zalecenia jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną
 • Najważniejsze etapy w integracji nowego sprzedawcy, podstawowe przyczyny porażki

 • 7. Prowadzenie efektywnych zebrań handlowych


  8. 10 reguł prowadzenia efektywnych zebrań handlowych


  9. Asystowanie handlowcom w sprzedaży w terenie – double visits


  10. Ścieżki kariery dla handlowców – obowiązkowe zasady


  11. Wdrażanie do pracy nowego handlowca – obowiązkowe zasady


  12. W jaki sposób zwalniać nieodpowiednich pracowników? Główne zasady


  13. Empowerment w pracy Sales Manager’a


  14. Blue Ocean Strategy w pracy Sales Manager’a


  15. Przywództwo sytuacyjne menedżera sprzedaży

 • Informacja zwrotna, czyli feedback, jako skuteczne narzędzie zarządzania
 • Konstruktywna krytyka – zasady tworzenia oraz lista korzyści
 • Asertywność i Empatia – dwa żywiołu na usługach menedżera sprzedaży
 • Asertywne zachowanie w relacjach szef Podwładny = silny zespół

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.


  W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 • Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania