Nasza kadra

Anita Bajadalska

Manager SPA z 16 letnim doświadczeniem w branży .Karierę zawodową rozpoczynała od pracy na stanowisku kosmetyczki w autoryzowanym gabinecie francuskiej marki selektywnej ORLANE PARIS. Zdobyte szkolenia zawodowe z wielu Marek kosmetycznych oraz szkolenia we Francji z zakresu kosmetyki zaważyły na podjęcie decyzji o otwarciu własnego gabinetu kosmetycznego, który przez 10 lat prowadziła z powodzeniem. Uzupełniając doświadczenie zawodowe ukończyła szkolenia z zakresu masażu, Ajurwedy, Masażu Misami Tybetańskimi oraz Lomi Lomi Nui. Bogata wiedza praktyczna oraz znajomość różnorodnych technik relaksacji spowodowały ,że znalazła zatrudnienie w najlepszych obiektach hotelowych SPA & Wellness w Austrii. Karierę zagraniczną rozpoczęła w hotelu SPA&Wellness**** w Pitztalu w Austrii początkowo na stanowisku kosmetyczki. Praktyka zawodowa oraz doświadczenie spowodowały że pracowała także jako masażystka oraz recepcjonistka SPA, nie tylko w hotelach**** austriackich ale także w Szwajcarii. Po powrocie do Polski w roku 2006 rozpoczęła pracę jako Kierownik SPA&Wellness w hotelu SPA w Dżwirzynie. Następnie pracowała jako Kierownik Odnowy Biologicznej w DAY SPA w Szczecinie. Od 2009 roku pracuje jako Dyrektor Odnowy Biologicznej w Hotelu AQUARIUS SPA***** w Kołobrzegu zarządzającą jednym z największych SPA w Polsce. W 2010 roku zdała najbardziej prestiżowy egzamin Cerified SPA Supervisor ISPA, uznawane za najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla kadry zarządzającej obiektami SPA na świecie. Od 2009 ekspert Polskiego Instytutu Wellness&SPA oraz członek Rady Europejskiej Fundacji SPA. Autor artykułów o branży SPA& Wellness w :SPA Bussines, Hotelarz, SPA Inspirations. Wykładowca na Targach Wellness&SPA w Krakowie 2009-2011, Targach World Hotel 2010, Targach Invest Hotel 2009-2011 z dziedziny SPA&Wellness


Natalia Barcz

Trener, magister wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Trener biznesu i Organizator szkoleń w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Specjalista w szkoleniach z zakresu efektywności osobistej w podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych (w zakresie komunikacji elektronicznej, tradycyjnej i interpersonalnej), prowadząca autorskie warsztaty dla handlowców ze skutecznej sprzedaży i obsługi klienta, a także szkolenia z zarządzania. Wykształcenie filologiczne i trenerskie łączy z dziewięcioletnim do¬świadczeniem i pasją traktowania języka, jako narzędzia świadomego budowania wizerunku osoby, firmy. Pracuje w liceum, jako polonistka, bo młodzież ją inspiruje. Współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK oraz ze Stowarzyszeniem Trenerów Biznesu Narzędziownia. .


Paweł Barnik

Specjalizuje się w zakresie tematyki podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej. Związany również z rachunkowością – były pracownik kancelarii podatkowej na stanowisku księgowym. Obecnie odpowiedzialny za sporządzanie opinii podatkowo-prawnych z zakresu tematyki podatku od towarów i usług, podatku od wartości dodanej, Dyrektyw Wspólnotowych. Analiza tematyki w oparciu o bieżące orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przeprowadzanie audytu podatkowego oraz sporządzanie raportów z przeprowadzonego badania. Optymalizacja podatkowa. Analiza umów handlowych, współtworzenie procedur i regulaminów wewnątrz organizacji, tj. obiegu dokumentacji księgowo-podatkowej. Autor i współautor licznych publikacji w prasie fachowej oraz portalach związanych z tematyką podatkową.


Sylwia Brotniak

Socjolog, pedagog, trener umiejętności społecznych. Specjalizuje się w projektach szkoleniowych skierowanych do pracowników działów: recepcji, SPA, marketingu w zakresie standardów obsługi gości. Realizuje również szkolenia z zakresu: umiejętności społecznych, rozwoju osobistego i zawodowego oraz integracji zespołów. Występuję w roli prelegentki na konferencjach i seminariach organizowanych dla kadry zarządzającej hotelami. W roku 2007 została wyróżniona odznaką prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalnych Concierge "Les Clefs d' Or USA" za propagowanie i wdrażanie w Polsce najlepszych wzorców obsługi klientów.


Tomasz Chomiuk

Dr n. med. Tomasz Chomiuk absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego. Obecnie wykładowca fizjoterapii w kilku uczelniach wyższych i szkoleniowiec z odnowy biologicznej. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu treningu fizycznego na parametry układu sercowo-naczyniowego. Jest autorem artykułów zamieszczanych w specjalistycznych czasopismach medycznych oraz bierze udział w wielu konferencjach dotyczących fizjoterapii i sportu. Ukończył kilkuletni kurs ortopedycznej terapii manualnej metodą Kaltenborna, terapii manualnej wg. koncepcji Plaatsmana, kurs Medycznego Treningu Funkcjonalnego stosowanego w sporcie i rehabilitacji, integracyjnego masażu relaksacyjno - leczniczego Bodywork, Work – Site i wielu innych masaży. Instruktor Kinezygerontoprofilaktyki i Nordic Walking. Swoje doświadczenie zdobywał w oddziałach klinicznych i znanych ośrodkach SPA.


Piotr Chróścicki

Prawnik i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych; Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.


Małgorzata Czartoryska

trener, prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, współpracownik licznych firm szkoleniowych, certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem szkolący pracowników ministerstw (min. Ministerstwo Budownictwa), organów kontroli finansowej, UOKiK urzędów wojewódzkich, urzędów miast i gmin, starostw, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, urzędów i izb skarbowych, radców prawnych, komorników sądowych. Stały trener Najwyższej Izby Kontroli. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu. Współpracownik Wydawnictw prawniczych takich jak Pro-Lex, Infor i Beck. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji admnistracyjnej, postępowaniom administracyjnym i podatkowym, finansom publicznym oraz ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej. Z racji zatrudnienia w administracji podatkowej w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi i podatkowymi, procedurami kontroli zarządczej oraz zagadnieniami odpowiedzialności za naruszenia finansów publicznych. Tylko w ubiegłym półroczu, w ramach skoleń unijnych przeszkoliła około 4 tyś sluchaczy. Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne. Przeprowadziła około 200 szkoleń z ochrony danych osobowych (otwartych, zamkniętych, projektowych), których odbiorcami były organy administracji publicznej ( urzędy miast, gmin, ministerstwa, NIK) a wśród słuchaczy szkoleń otwartych byli pracownicy szpitali, przedszkoli, placówek oświatowych i kulturalnych.


Tomasz Furgalski

Psycholog, trener z ponad 10 letnią praktyką menedżerską w międzynarodowych organizacjach biznesowych – w działach sprzedaży, marketingu i handlu (Panta) oraz logistyce (Amcor). Studia psychologiczne ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizując się tematyce prowadzenia treningów, szkoleń oraz treningów interpersonalnych. Uzyskał dyplom MBA i tytuł magistra zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim wraz z Jean Moulin 3 University a Lyon D.E.S.S. Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises. Odbył szkolenie marketingowe Instytutu Hernsteina z Wiednia. W ramach projektów, oprócz analizy i projektowania systemów zarządzania operacyjnego, prowadził coaching menedżerów średniego i liniowego szczebla.


Konrad Grubała

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiował na uniwersytecie Paris–IX Dauphine we Francji oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat był związany z działami HR dużych korporacji, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Pracował m.in. dla takich firm jak Valeo i Toyota. W swojej karierze poznał dogłębnie specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi od strony operacyjnej w środowisku przemysłowym. Brał udział w projektach wprowadzania nowych rozwiązań mających na celu poprawę motywacji pracowników, ich poziomu wyszkolenia oraz ich selekcji i rekrutacji. Dodatkowo, samodzielnie prowadził projekty związane ze znacznymi zmianami kultury organizacyjnej oraz wprowadzeniem narzędzi z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją. Przy realizacji tych projektów nie tylko blisko współpracował z managementem produkcyjnym, ale również odpowiedzialny był za planowanie, monitoring oraz przygotowanie merytoryczne uczestników projektu (m.in. Trenerów wewnętrznych). Prowadził również szkolenia w Anglii w języku angielskim oraz w języku francuskim. Jako prelegent występował m.in. na konferencjach poświeconych odpowiedniej polityce HR kreującej właściwy wizerunek pracodawcy oraz nowoczesnym metodom zarządzania produkcją, ze szczególnym naciskiem na operacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi na produkcji. Jest autorem publikacji w pismach branżowych i portalach internetowych. Jego główną specjalnością są projekty szkoleniowe ikonsultingowe, które koncentrują się wokół zarządzania zasobami ludzkimi w firmach sektora produkcyjnego. Dodatkowo jest specjalistą z zakresu japońskich metod zarządzania produkcją, a w szczególności narzędzi poprawy i monitorowania efektywności, rozwiązywania problemów oraz motywowania.


Barbara Górka

Od piętnastu lat prowadzi pracę dydaktyczną, naukową i trenerską w dziedzinie turystyki i hotelarstwa. Studia podyplomowe z informatyki. Obecnie: doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Instytut Turystyki, pracownik Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu na wydziale turystyki i rekreacji, organizator i opiekun grup wyjazdowych do Włoch, młodzieży uczestniczącej w programie Leonardo da Vinci (zawód: technik hotelarstwa), inicjator wyjazdów studentów na praktyki zagraniczne w hotelach (wydział turystyki i rekreacji), kierownik grupy autorów i autor pakietów edukacyjnych w zawodzie: technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, Autorka programów nauczania: Animacja czasu wolnego w hotelu; Zajęcia specjalizujące w zawodzie; Technik obsługi turystycznej, Autorka programów szkolenia kursowego: Zastosowanie informatyki w turystyce; Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Zainteresowania i praca badawcza dotyczą współzależności pomiędzy turystyką biznesową a hotelarstwem.


Iwona Haba

Wrocławianka od urodzenia. Psycholog, doświadczony wykładowca, trener, coach i asesor. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Studium Socjoterapii oraz Szkoły Trenerów „Sieć” przy PTP. W latach 1990 – 2001 pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego . Obecnie współpracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, WSB we Wrocławiu, Opolu i Toruniu, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu - wykładowca. Posiadam doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej. Realizowałam szereg szkoleń dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz pracowników bezpośrednio kontaktujących się z klientem. Jestem współautorką scenariusza i realizacji filmu szkoleniowego z zakresu obsługi klienta. Od 20 lat, w ramach współpracy z wieloma firmami byłam odpowiedzialna za realizację projektów szkoleniowych: analizę potrzeb, opracowanie programów, prowadzenie szkoleń oraz badania ich efektywności, a także badania satysfakcji klientów oraz badania pracowników. Assessment i Development Center. Posiadam praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie konsultowania i wdrażania ocen pracowniczych oraz w kształtowaniu systemów motywowania, komunikacji i coachigu dla wysokiej kadry kierowniczej, w tym prezesów firm. Posiadam doświadczenie w pracy z jednostkami samorządowymi i dla kadry kierowniczej. Zajmowałam się również efektywną polityką szkoleniową jako instrumentem zarządzania rozwojem zasobów ludzkich", komunikacją, asertywnością, negocjacjami i sytuacjami trudnymi w obsłudze klientów. Dziedziny zainteresowania: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta/pacjenta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja i ocena pracownicza. Ludzie i muzyka – przyciągają mnie zawsze! .


Bożena Janowska

Trener, konsultant, certyfikowany coach ICC, psycholog. Jako trener pracuje od 2001 roku specjalizując się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem i rozwojem umiejętności osobistych.Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej i Doradztwa Zawodowego oraz planowania ścieżek karier w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Dodatkowo zdobyła dyplom Studium Reklamy, a także Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. Ukończyła cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu coachingu, wiele szkoleń i kursów dla trenerów grupowych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte między innymi w pionie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowej korporacji jak również w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych. Dodatkowo współuczestniczy w realizacji projektów doradczych i szkoleniowych dotyczących: opracowywania, wdrażania i monitorowania systemu ocen pracowniczych, rekrutacji i selekcji kandydatów, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, rozpoznawania i analiz potrzeb szkoleniowych, coachingu indywidualnego. Dotychczas przeprowadziła szkolenia dla firmy z następujących branż: informatyczna, ubezpieczeniowa, finansowa, telemarketingowa, kosmetyczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, administracja państwowa, organizacje samorządowe i pozarządowe.


Dr Marcin Kautsch

Konsultant i trener w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Starszy wykładowca w Instytucie Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi­cum, Koordynator w Polsce współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu „EcoQUIP – Improving the efficiency, quality and sustainability of healthcare through innovation procurement”, PrezydentTransitional Countries Network, EHMA (European Health Management Association), Członek – ASPHER (Association of Schools of Public Health of European Region) Working Group on Innovation and Good Practice in Public Health Education. Brał udział w programach międzynarodowych finansowanych przez Bank Światowy, PHARE, TEMPUS, Harvard & Jagiellonian Consortium for Health, Leonardo da Vinci, Komisję Europejską oraz programach krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. Autor i współautor programów badawczych, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz na temat zarządzania w ochronie zdrowia.


Rafał Kincer

Absolwent prestiżowego programu Akademia Strategicznego Przywództwa ICAN Institute. Posiadacz dyplomu Executive MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy AE w Poznaniu. Były prezesem zarządu, współtwórca sieci hoteli. Autor strategii rozwoju, odpowiadał za zmianę wizerunku sieci, wprowadzał nowoczesne systemy zarządzania, kontrolingu. Inicjator powstania efektywnego działu Marketingu i Sprzedaży. Był odpowiedzialny za działania zwiększające przychody i optymalizację kosztów, oraz za politykę zakupową firmy. Przeprowadził sześć inwestycji hotelowych. Przez cztery lata był Dyrektorem Zarządzającym sieci restauracji Diament Restauracje. Pasjonat hotelarstwa i gastronomii, specjalista marketingowego zarządzania strategicznego, sprzedaży oraz budowania i motywowania zespołów pracowników.


Tomasz Kordek

Trener i szkoleniowiec, praktyk zarządzania w obszarze turystyki i hotelarstwa. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w gastronomii , hotelarstwie oraz prowadzeniu szkoleń z zakresu efektywnej sprzedaży oraz pracy w poszczególnych działach hotelu. Stworzył i realizował projekt profesjonalnych szkoleń zawodowych w ramach “Akademii Hotelarstwa - szkolenia na Pięć Gwiazdek”z zakresu komunikacji, zarządzania czasem i organizacji pracy, obsługi klienta, technik sprzedaży i prezentacji. Pomagał uczestnikom szkolenia w zdiagnozowaniu potencjału zawodowego oraz odpowiednim ukierunkowaniu na działania, które mogąten potencjał rozwinąć. Zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla pracowników gastronomii oraz hotelarstwa na terenie całego kraju. Prowadzi Kursy Dla Managerów Gastronomii oraz kelnerów już od kilku lat. Kursy cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na nowatorski program szkoleniowy.


Aneta Kościołek

Mgr Aneta Kościołek dietetyk, specjalista ds. zdrowia publicznego oraz biotechnolog. Uczestniczka studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół znaczenia flawonoidów w procesie metabolizmu komórkowego. Szkoleniowiec, wykładowca i nauczyciel. Prowadząca zajęcia o tematyce zdrowego stylu życia, żywienia i farmakologii. Współtwórczyni publikacji naukowych: „Czynniki decydujące o zakupie suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego” („Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” 2011, 62 [01]) i „Biologiczna aktywność likopenu” („Farmaceutyczny Przegląd Naukowy” 2009, 10). Zainteresowana zastosowaniem diet w chorobach metabolicznych, chorobach układu krążenia oraz otyłości. Zdeklarowana przeciwniczka diety cud.


Janusz Kowalczuk

Trener biznesu z sześcioletnim stażem, przeprowadził ponad 4 000 godzin szkoleń i warsztatów. W pracy opiera się na wieloletnim doświadczeniu w sprzedaży oraz w zarządzaniu ludźmi. Swoje umiejętności rozwijał na podyplomowych studiach menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, w Szkole Trenerów Biznesu TROP, na kursie Praktyk NLP w Neuroedukacji oraz na kursie Mistrz NLP w ośrodku PERSONA.
Najważniejsze szkolenia i warsztaty, które przeprowadził dla handlowców, menedżerów oraz pracowników obsługi klienta:

 • Akademia Biznesu Orange - warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej
 • Akademia Orlen Oil - warsztaty dla handlowców i menedżerów sprzedaży firm partnerskich Orlen Oil
 • Szkoła Doradców Telekomunikacyjnych - cykl szkoleń dla handlowców firm partnerskich Telekomunikacji Polskiej
 • Witamy w Call Centre - cykl szkoleń i warsztatów dla pracowników telefonicznej obsługi klientów

 • Przemysław Kozak

  Psycholog, trener biznesu, administracji publicznej. Absolwent podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys Jan Rober Sołtys. Licencjonowany trener programu „Spadochron” dla osób poszukujących pracy i zmieniających zawód. Specjalizuje się w obszarach związanych z budowaniem samouczących się organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi, rozwojem menadżerskim i osobistym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu oraz Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Prezydencie m.st. Warszawy. W wolnych chwilach zajmuje się pomocą i diagnostyką psychologiczną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Klienci dla których realizował usługi w ostatnim czasie: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Komenda Główna OHP, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Departament Wdrażania Programów Rozwojowych), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie WIOSNA.


  Krzysztof Kudeń

  Po ukończeniu studiów był zawiązany z gdańskim Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Kadr, gdzie realizował szkolenia związane z rozwojem kompetencji menedżerskich w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Następnie w organizacjach sprzedaży i marketingu zagranicznych i polskich firm przepracował ponad 11 lat. Przeszedł wówczas szczeble zawodowego rozwoju od przedstawiciela handlowego do dyrektora sprzedaży i marketingu włącznie. W międzynarodowych koncernach i firmach polskich, odpowiedzialny był za tworzenie i zarządzanie strukturami sprzedażowymi, budowanie i realizację strategii oraz planów sprzedażowych. W tym czasie prowadził szkolenia wewnętrzne oraz coaching menedżerski, rozwijając umiejętności handlowe i menedżerskie swoich zespołów. Ukończył Szkołę Trenerów Zarządzania „Matrik”, Kurs Trenerów zarządzania „Matrik”, Strategic Skills w Harvard Business School oraz kurs Różnice międzykulturowe w biznesie. Szkolenia prowadzi z zakresu: sztuki negocjacji, obsługi klienta, sztuki sprzedaży, rozwój kompetencji menadżerskich. Jego specjalnością są szkolenia dla handlowców i menadżerów.


  Wojciech Łopaciński

  Doradca, hotelarz, trener biznesu. Dyrektor Hotelu 4 gwiazdkowego Filmar w Toruniu. Wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły Bankowej. Założyciel i Prezes Torun Convention Bureau Copernicus. Jako ekspert branży hotelarskiej brał udział w wielu projektach szkoleniowych. Od 2007 roku odbył blisko 700 godzin szkoleń, wykładów i prezentacji min. dla pracowników działu gastronomii oraz recepcji. Poprowadził audyt dla wszystkich działów hotelu. Pomysłodawca i Wiceprzewodniczący Rady ds. Rozwoju Turystyki Biznesowej w Woj. Kujawsko-Pomorskim. W 2007 r. został odznaczony przez ministra RP „Odznaką honorową za zasługi dla turystyki”, w 3.10.2008 nagrodzony przez marszałka Kujawsko-Pomorskiego za działalność na rzecz rozwoju turystyki nagrodą „Odkrywca 2008” w tym samym roku wybrany jako „Osobowość Roku 2008” według czytelników branżowego miesięcznika MICE.


  Dawid Łyś

  Magister zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej, licencjat zdrowia publicznego. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Universite Paris 13 Sorbonne - Cite (zarządzanie w ochronie zdrowia). Asystent w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, Audytor Wewnętrzny. Praktyk zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współtwórca sukcesów wielu podmiotów leczniczych w zakresie certyfikacji ISO i akredytacji szpitali. Współpracował z największymi sieciami medycznymi w Polsce w zakresie zarządzania jakością (systemy BS 25999, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001), analizowania działalności szpitali i przychodni oraz zarządzania przychodnią specjalistyczną. W swoich badaniach skupia się na problemach jakości w ochronie zdrowia i organizacji systemu ochrony zdrowia.


  Katarzyna Michno

  Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej (w tym prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo do baz danych sui generis, prawo do know-how, prawo domen internetowych); zagadnień prawnych IT i prawa nowych technologii (e-commerce, podpis elektroniczny, świadczenie usług drogą elektroniczną); ochrona informacji (w tym danych osobowych i tajemnic ustawowo chronionych, dostęp do informacji publicznej); ochrona konkurencji i konsumenta; prawo mediów. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych w ramach dużych kancelarii prawnych o zasięgu międzynarodowym, przeprowadzaniu due diligence stron www, w tym opracowywaniu regulaminów i polityk prywatności dla administratorów stron www oraz organizatorów konkursów i akcji promocyjnych. Jest doświadczonym ekspertem w prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych dla administratorów danych i ich pracowników.


  Sebastian Morawietz

  Ponad 15 letnie doświadczenie w sprzedaży. Pracował min. na stanowisku KeyAccount Managera negocjacje z międzynarodowymi sieciami handlowymi, następnie Trade Marketing Managera – jako Trade Marketing Manager jest kreatorem i współtwórcą Programu Lojalnościowego w Soraya. Ponad 4 lata był Szefem Sprzedaży w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, odpowiedzialnym za sprzedaż w Rynku Tradycyjnym – zarządzał współpracą z 11 Dystrybutorami Eris Partner System – odpowiedzialny był za działania rynkowe około 70 Przedstawicieli Handlowych i 11 Liderów. Wprowadził i koordynował Program Dydaktyczny Liderów i Przedstawicieli Handlowych pod nazwą „Akademia Sprzedaży”. Przeprowadził warsztaty z zakresu sprzedaży w 2011 roku dla: konsultantek firmy L’Oreal,pracowników firmy Zott,Nestle, Haribo,Wyborowa S.A,Domino.


  Joanna Muszak

  Certyfikowany trener, wykładowca akademicki. Posiada po nad 12-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich i konsultingowych. Specjalizuje się w tematach związanych z przywództwem sytuacyjnym, pracą z trudnym Klientem, zarządzania konfliktem, kierowaniem i motywowaniem, asertywnością i technikami radzenia sobie ze stresem. Przygotowywała, koordynowała oraz prowadziła szkolenia dla ING Banku Śląskiego z zakresu budowania zespołu, efektywnej komunikacji, radzenia sobie z trudnym klientem. Przeprowadziła coaching menadżerski dla kadry zarządzającej ING Bank Śląski, PKP Przewozy Regionalne. Przeszkoliła również: Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Wasko S.A, Politechnikę Śląską, Europejską Unię Kobiet, Urząd Pracy w Gliwicach, Narodowy Bank Polski.


  Elżbieta Nitsze

  Od 14 lat z związana jest z branżą hotelową. Praktyk hotelowy ze specjalizacją w zakresie Zarządzania, tworzenia polityki sprzedażowej, planów motywacyjnych oraz optymalizacji rozwiązań strukturalnych. Pracowała m.in. przez 5 lat w Sheraton Warsaw, a następnie przez 7 lat jako dyr. sprzedaży i marketingu oraz dyrektor generalny w Airport Hotel Okęcie. Obecnie od 2 lat współpracuje przy tworzeniu grupy hoteli. Absolwentka wydziału zarządzania i marketingu w Szkole Głównej Handlowej.
  Istotniejsze projekty prowadzone dla branży hotelarskiej:

  1. Szkolenia sprzedażowe zewnętrzne zamknięte m.in. dla:

 • Hotelu Król Kazimierz****
 • Kazimierz, Hotelu Sympozjum****
 • Cykl szkoleń otwartych w roku 2009 i 2010 dla ok. 200 os. grupy hotelarzy i gastronomów (właściciele, inwestorzy, dyrektorzy, kierownicy, specjaliści)
 • 2. Cykl artykułów poświęconych outsourcingowi oraz przede wszystkim sprzedaży usług hotelowych
  2. i działaniach wspierających sprzedaż (marketing, E-commerce) na łamach miesięcznika HOTELARZ
  2. od listopada 2009 do chwili obecnej.
  3. Opracowywanie i wdrożenie Incentive Plans dla działów sprzedaży i marketingu.
  4. Tworzenie planów marketingowych, koordynacja, modyfikacja oraz wprowadzenie narzędzi
  4. automatycznych do akcji marketingowych.
  5. Autorskie projekty:

 • Zorganizowanie medialnej imprezy „7 grzechów głównych” pod patronatem Antyradia
 • Projekty motywacyjno-rozwojowe
 • Promocja Miasta i wparcie dla rozwoju turystyki w regonie poprzez stworzenie fundacji promującej produkt turystyczny
 • Opracowanie założeń i stworzenie modułu CRM do skutecznego zarządzania klientem, akcjami marketingowymi i sprzedażą w hotelu
 • Wdrożenie E-commerce
 • Opracowanie strategii rozwoju oraz strategii sprzedażowo-marketingowej dla jednej z grupy hoteli na lata – 2010-2012

 • Ewa Podlewska

  Trener biznesu, menedżer. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu „Wydział nauk ekonomicznych i zarządzania”, oraz Szkołę Trenerów Biznesu na WSB w Toruniu. Zdobyła certyfikat. Pożądane efekty osiąga dzięki konsekwentnym działaniom w kierunku rozwoju pracowników i zwiększania efektywności obsługi klientów. Motywuje do realizacji zadań poprzez szkolenia, obejmujące zagadnienia: perswazyjnych technik sprzedaży, Obsługi Klienta - osobistej i korespondencyjnej, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętnej współpracy z trudnym klientem (skargi, reklamacje, rozmowa telefoniczna), profesjonalnego zarządzania i motywowania. Zdobyte doświadczenie w pracy zawodowej i bezustanna praktyka w relacjach z ludźmi pozwalają jej efektywnie wykorzystać poznane aspekty w realizowaniu warsztatów szkoleniowych.


  Piotr Sobkowiak

  Trener biznesu, wykładowca. Doświadczony trener/wykładowca w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników. Były, długoletni Inspektor Kontroli ZUS. Jego doświadczenie zawodowe to wieloletnia współpraca z firmami w obszarze prawa pracy, zarządzania kadrami, naliczania płac oraz rozliczeń i sprawozdawczości wobec ZUS, US, PFRON i GUS. Prowadzi liczne szkolenia i kursy z zakresu prawa pracy, kadrowo – placowych, wynagrodzeń oraz rozliczeń z ZUS i US.


  Mirosław Sola

  Trener biznesu, publicysta. Z wykształcenia ekonomista od wielu lat specjalizujący się w organizacji i zarządzaniu oraz metodologii prowadzenia kontroli zarządczej. Praktyk w zakresie jej wdrażania i prowadzenia. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych z tego zakresu tematycznego jak również jego pochodnych (kodeks etyczny, zarządzanie ryzykiem, narzędzia kontroli zarządczej). Autor praktycznych poradników związanych z kontrolą zarządczą. Publicysta i działacz samorządowy. Opublikował wiele artykułów z zakresu kontroli w administracji publicznej na łamach Pisma Samorządy Terytorialnego „Wspólnota”, Miesięcznika Dyrektora Szkoły, Miesięcznika Dyrektora Przedszkola, Miesięcznika Mam Przedszkole. Uczestnik III Ogólnopolskiego Forum Pracowników Kontroli Urzędów Marszałkowskich „Kontrola zarządcza 2010” w Olsztynie.


  Katarzyna Spiridonow

  W 1995 roku ukończyła studia na kierunku psychologia kliniczna i osobowości na ATK (obecnie UKSW) i w tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Psychiatrii i Neurologi w Warszawie. W ramach zatrudnienia w IPiN pracowała w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz prowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników służby zdrowia (opiekunek, pielęgniarek, psychologów, lekarzy) na temat nowoczesnych metod pracy z pacjentem psychiatrycznym oraz w ramach szkoleń specjalizacyjnych w zawodach medycznych. Od 2000 roku przez 8 lat pracowała również w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Im. prof. Bogdanowicza. Od roku 2003 rozpoczęła współpracę z prywatnymi ośrodkami służby zdrowia: Pracownią Psychoterapii i Psychoedukacji SELF oraz Specjalistycznym Gabinetem Lekarskim AMEDIS. Ponadto w ramach kilkuletniej współpracy z Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych prowadziła szkolenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej na temat pracy ze szczególnie trudnymi klientami. Doświadczenie jako wykładowca zdobyła również prowadząc zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. W ramach własnego szkolenia podyplomowego ma za sobą około 1400 godzin zajęć prowadzonych przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania, Klinikę Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polski Instytut Eriksonowski oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces..


  Waldemar Szymecki

  Trener biznesu, coach, menadżer. Ukończył Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalizuje się w merchandisingu, reklamacjach, negocjacjach, coachingu oraz w komunikacji i budowaniu zespołu. Pełnił funkcję Kierownika Sprzedaży oraz Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie Działem S&D – rekrutację, motywowanie, szkolenie i rozwój pracowników, sprzedaż, merchandising, zarządzanie budżetem kosztów stałych i marketingowych. Przeprowadził coaching rynkowy PH (400 dni) i Kierowników Sprzdaży (120 dni). W ramach wykonywanych obowiązków odbył ponad trzydzieści szkoleń rozwojowych, sprzedażowych i menadżerskich.


  Monika Zygmunt–Jakuć

  Prawnik, Ceniony wykładowca i szkoleniowiec. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, prawa zamówień publicznych, budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych oraz Dyrektor Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Ekspert z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania czasem oraz efektywności osobistej. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą, sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm i zaangażowanie w szkolenia i wykłady potwierdzone zostały licznymi referencjami od klientów a umiejętność przekazywania wiedzy udowodniona wysoką zdawalnością egzaminów przez uczniów i studentów.


  Jarosław Żeliński

  W 1989 ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Uzyskał Nagrodę Dziekana za działalność w kole naukowym oraz jedną z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Do roku 1998 pracował jako kontraktor dla firmy Bonair S.A jednego z liderów na rynku dedykowanych rozwiązań informatycznych. W latach 1999-2003 pracował na stanowiskach związanych z technologiami, IT, zarządzaniem i analizami rynkowymi. Od 2005 roku jako wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni wykłada przedmiot Modelowanie Biznesowe i Analizy Scenariuszowe.


  Mariola Żmuda

  Dyplomowany specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (2005), magister Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (1998), Certyfikowany Trener Biznesu Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Grupy Kontrakt OSH w Warszawie (2009). Posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych firmach branży produkcyjnej i deweloperskiej (od 2002r.), pracując na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych (Grupa Chantelle w Polsce, Echo Investment w Kielcach), prowadząc m.in. projekt dla francuskiej Grupy Chantelle z zakresu poprawy jakości pracy, którego działania przyniosły bardzo wymierne efekty dla inwestora. Posiada wieloletnie doświadczenie (od 2003r.) jako trener wewnętrzny prowadząc szkolenia z zakresu wprowadzanych nowoczesnych metod zarządzania personelem (MBO, kompetencyjne opisy stanowisk pracy, budowanie polityki szkoleń i rozwoju, wartościowanie stanowisk pracy). Realizując autorskie szkolenia z tematów: Asertywność managera, Skuteczna rekrutacja, Radzenie sobie ze stresem, Kierowanie zespołem pracowniczym, ZZL. Train the trainer, negocjacje w biznesie, leadership i motywacja, skuteczna komunikacja, budowanie zespołów, oceny pracownicze, szkolenia i rozwój, organizacja sprzedaży. Od 2006 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, licencjonowany specjalista metody Thomas International Systems, uczestnik programu JICAP Know-How Found, uczestnik i prelegent licznych zagranicznych szkoleń i konferencji.

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu