Certyfikowany handlowiec

Blisko 90% handlowców żyje w przeświadczeniu, że wiedzą i potrafią wszystko lub prawie wszystko, a winę za brak dynamiki ich sprzedaży ponosi rynek, chimeryczni klienci bądź ich własna firma. Dopiero zagregowane wyniki z anonimowych ankiet dowodzą, że blisko 70% z nich przyznaje się do potrzeby rozwoju wybranych kompetencji, które determinują sukces w sprzedaży. Rynek XXI wieku jest bezlitosny i weryfikuje wszystko! Klienci wymagają więcej, wybierają często z kilkunastu konkurencyjnych ofert, a na rynku wygrywają ci sprzedawcy, którzy świadomie sięgają po nowe narzędzia dla wygrywania na trudnym, konkurencyjnym rynku.

 • Przygotowaliśmy dla Państwa 5 jednodniowych szkoleń, które dostarczą Wam sprawdzonych technik i narzędzi dla skutecznej sprzedaży
 • W formule „case study” przećwiczymy najtrudniejsze z możliwych sytuacji biznesowych
 • Po zakończeniu każdej sesji szkoleniowej uczestnicy otrzymają od trenera zadanie domowe, dla weryfikacji skuteczności zastosowania wypracowanych podczas szkolenia narzędzi
 • Zagwarantujemy Wam 3 – miesięczny E-coaching, podczas którego trener będzie do Waszej dyspozycji dla skutecznego wdrażania wypracowanych podczas szkolenia narzędzi

 • Cele szkolenia:

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wygrywania w procesie sprzedaży, dzięki dostarczenie im wiedzy na temat zawansowanych technik sprzedaży, rozwojowi konkretnych umiejętności oraz dostarczeniu im skutecznych narzędzi do zastosowania w praktyce.


  Korzyści ze szkolenia:

  Korzyści z tego szkolenia. Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie aspekty sztuki sprzedaży oraz rozwiną te spośród umiejętności, które determinują sukces w sprzedaży. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą popełniać mniej błędów w procesie sprzedaży oraz będą stosować skuteczne techniki sprzedażowe, co w prostej linii przyczyni się do wygrywanie na coraz trudniejszym logistycznym rynku.


  Dzień I
  To, co musisz wiedzieć i potrafić! ABC skutecznego handlowca

  TEMATYKA:

  1. Przygotowanie do spotkania handlowego

 • Co należy przygotować? O jakie elementy zadbać? Co przewidzieć?
 • Co należy wiedzieć o kliencie?
 • Co należy wiedzieć o osobach ze strony klienta
 • Cel/cele spotkania (SMART)
 • Plan i strategia spotkania

 • 2. Rozpoczęcie spotkania i nawiązanie relacji

 • Pierwsze minuty kontaktu z klientem i 1-sze wrażenie (Równanie Mehrabiana)
 • Sztuka autoprezentacji i tworzenie wizerunku profesjonalisty
 • Budowanie zaufania u klienta

 • 3. Identyfikacja i analiza potrzeb klienta

 • Dochodzenie do sedna sprawy – określenie jakie jest stanowisko, a jakie są rzeczywiste interesy klienta
 • Interesy klienta a motywacja kupna
 • Zasady identyfikowania potrzeb klienta

 • 4. Wstępna prezentacja oferty językiem korzyści

 • Cechy/zalety i korzyści wynikające z oferty dla zaspokojenia potrzeb klienta: P-C/Z-K
 • Zasada: biznesowe konkrety = minimum znaków = maksimum treści
 • „Szycie na miarę potrzeb” - dopasowanie oferty do typu klienta (rodzaju i specyfiki biznesu)

 • 5. Skuteczne radzenie sobie z obiekcjami/zastrzeżeniami klienta

 • Zastrzeżenia, czyli początek prawdziwej sprzedaży!
 • Jeżeli klient na starcie godzi się na twoje propozycje – to jest darmowym twoim pracownikiem!
 • Umiejętne rozpoznawanie rodzajów obiekcji
 • Techniki skutecznego argumentowania, rola i siły argumentów
 • Umiejętne wykorzystywanie obiekcji klienta dla rozwoju twojego biznes

 • 6. Tworzenie profesjonalnej ostatecznej oferty dla klienta

 • Składowe oferty i oferty pakietowe
 • Realizacja celów biznesowych za pomocą oferty
 • Lepiej jest mniej obiecać i dotrzymać słowa, aniżeli obiecywać i utracić wiarygodność!
 • Zasady tworzenia profesjonalnej oferty

 • 7. Skuteczna finalizacja sprzedaży – podpisywanie umowy

 • Powody, dla których handlowcy często obawia się momentu zamknięcia?
 • Analiza mowy ciała rozmówcy – „Vademecum gestów” = sygnały gotowości zakupu
 • Techniki finalizacji sprzedaży
 • Triki i gry ze strony klienta – recepty i narzędzia neutralizacji
 • Techniki zamykania sprzedaży – lista
 • Najczęściej robione błędy podczas zamykania rozmowy handlowej

 • Zadanie domowe dla uczestników:

 • praca domowa w postacie zadań do realizacji zostanie dostarczona handlowcom niezwłocznie zakończeniu każdej sesji szkoleniowej
 • czas realizacji konkretnych zadań dla handlowca – czas pomiędzy kolejnymi sesjami
 • wyniki realizacji zadań spłyną do trenera na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej sesji szkoleniowej – potrzeba analizy wyników
 • analiza wyników posłuży trenerowi na ich wykorzystanie do modyfikacji kolejnej sesji szkoleniowej
 • wyniki realizacji zadań oraz uwagi handlowców poznamy na początku kolejnych sesji szkoleniowych
 • zadania do realizacji będą dotyczyły tych zagadnień/obszaru biznesu, które determinują poziom biznesu i z którymi handlowcy mają największe problemy

 • Dzień II
  Nowoczesne techniki obrony ceny na trudnym, konkurencyjnym rynku

  TEMATYKA:

  1. Obrona ceny. umiejętność przesuwania zagadnienia ceny na koniec procesy sprzedaży

 • Trzymanie się planu sprzedaży
 • Postawa profesjonalnego biznesmena
 • Asertywność w obronie własnej ceny na towar
 • Pamiętaj o tym, że „jeżeli twój klient od razu akceptuje twoje warunki, to jest on darmowy pracownikiem twojej firmy!”
 • Prawdziwa sprzedaż rozpoczyna się wówczas, gdy klient wreszcie powie „nie”
 • Zrób racjonalne założenie, że po drugiej stołu siedzi doświadczony i dobrze przeszkolony fachowiec!
 • Twoje zachowanie/postawa w sytuacji, gdy klient zakwestionuje twoją cenę – pierwsza minuta, pierwsze zdanie
 • Techniki przesuwania zagadnienia ceny na koniec rozmowy handlowej
 • Parafraza używana dla przesuwania zagadnienia cenyna koniec rozmowy handlowej
 • Monolog sokratesa oraz inne skuteczne techniki

 • 2. Obrona ceny. kluczowe parametry sprzedaży

 • Co to jest cena – budowa ceny
 • Co to jest narzut? liczenie narzutu
 • Co to jest marża liczenie marży
 • Co to jest rentowność biznesu? liczenie rentowności biznesu
 • Co to jest wolumen sprzedaży?
 • Plan sprzedaży vs rentowność sprzedaży
 • W jaki sposób liczyć zwrot z inwestycji, czyli co to jest „incremantal”

 • 3. Asertywność w kontakcie handlowym a rentowoność biznesu

 • Znaczenie postawy asertywnej dla skuteczności handlowca
 • Komunikowanie się „otwartym tekstem” z klientem!
 • Typy klientów i odpowiednie zachowanie handlowca
 • Kiedy klient nami manipuluje?
 • Skuteczna obrona przed manipulacją
 • Skuteczniejsze techniki asertywne (obrona m.in. przed manipulacją)
 • Prawa handlowca w procesie sprzedaży
 • Rentowość biznesu a asertywność handlowca

 • Zadanie domowe dla uczestników:

 • praca domowa w postacie zadań do realizacji zostanie dostarczona handlowcom niezwłocznie zakończeniu każdej sesji szkoleniowej
 • czas realizacji konkretnych zadań dla handlowca – czas pomiędzy kolejnymi sesjami
 • wyniki realizacji zadań spłyną do trenera na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej sesji szkoleniowej – potrzeba analizy wyników
 • analiza wyników posłuży trenerowi na ich wykorzystanie do modyfikacji kolejnej sesji szkoleniowej
 • wyniki realizacji zadań oraz uwagi handlowców poznamy na początku kolejnych sesji szkoleniowych
 • zadania do realizacji będą dotyczyły tych zagadnień/obszaru biznesu, które determinują poziom biznesu i z którymi handlowcy mają największe problemy

 • Dzień III
  Jak uryźć więcej z tego biznesu?
  Obsługa po-sprzedażowa + Cross selling i Up selling


  TEMATYKA:

  1. Obsługa po-sprzedażowa klienta. Budowanie oraz utrzymywanie trwałych i dobrych relacji
  1. z klientem

 • Umiejętne budowanie lojalności klienta
 • Biznesowy monitoring biznesu klienta z poziomu naszej firmy
 • Nasze aktywności poza biznesowe dla budowania trwałych relacji
 • Etyka w biznesie, czyliABC „savoir –vivre” w kontaktach z klientem - zasady
 • Oby podtrzymywania kontaktów
 • Handlowiec w roli doradcy klienta
 • Działania poza biznesowe – lista tych dopuszczalnych
 • Pamiętaj, że na każdym etapie procesu sprzedaży, czyli również teraz - „klient kupuje najpierw ciebie, a potem twoje dodatkowe usługi/produkty”
 • Informowanie o biznesowych okazjach – patrzymy na biznes oczami klienta
 • Rozwój i sukcesy klienta – okazja do wartości dodanej

 • 2. Cross-selling i up-selling

 • Co to jest cross-selling i up-selling?
 • Cross-selling. koncepcja sprzedaży krzyżowej – komplementarnej/uzupełniającej
 • Up-selling. koncepcja sprzedaży dodatkowej - poprzez podnoszenie wartości i funkcjonalności zakupionych towarów
 • Myślenie cross-sellingowe i up-sellingowe – bezwzględny wymóg naszych czasów!
 • Maksymalizacja zysków z jednej transakcji
 • Struktura rozmowy sprzedażowej w formule cros-sellingu i up-sellingu
 • Na którym etapie sprzedaży stosować cross-selling i up-selling?
 • Formuła: cecha –zaleta – korzyść na usługach cross-sellingu i up-sellingu
 • Potrzeby klienta a cross-selling i up-selling
 • Jak pomóc klientowi podjąć decyzję zakupu wykorzystując ideę cross-sellingu i up-sellingu?
 • Techniki „otwierania portfela” klientów
 • Narzędzia cross-sellingu i up-sellingu:
  1. - jak korzystać z bazy klientów?
   - klasyfikacja potencjalnych klientów
   - klasyfikacja generalna
   - system pięciogwiazdkowy
   - wybór klientów ( firm/nazwisk) z listy
 • Cross-selling i up-selling w praktyce
 • Najlepsze wzorce! mc donald’s, shell, stat oil,... – mistrzostwo cross-sellingu
 • Tworzenie trwałej więzi z klientem w corss-sellingu i up -sellingu
 • Korzyści z cross-sellingu i up-sellingu:
   - dla klienta
   - dla nas
 • Ćwiczenia praktyczne z cross-selling’u i up-selling’u –przykłady uczestników szkolenia!

 • Zadanie domowe dla uczestników:

 • praca domowa w postacie zadań do realizacji zostanie dostarczona handlowcom niezwłocznie zakończeniu każdej sesji szkoleniowej
 • czas realizacji konkretnych zadań dla handlowca – czas pomiędzy kolejnymi sesjami
 • wyniki realizacji zadań spłyną do trenera na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej sesji szkoleniowej – potrzeba analizy wyników
 • analiza wyników posłuży trenerowi na ich wykorzystanie do modyfikacji kolejnej sesji szkoleniowej
 • wyniki realizacji zadań oraz uwagi handlowców poznamy na początku kolejnych sesji szkoleniowych
 • zadania do realizacji będą dotyczyły tych zagadnień/obszaru biznesu, które determinują poziom biznesu i z którymi handlowcy mają największe problemy

 • Dzień IV
  PROSPECTING.
  Sztuka zdobywania nowych oraz odzyskiwania utraconych klientów


  TEMATYKA:

  1. Bazy i wartościowanie kientów

 • Tworzenie efektywnej listy potencjalnych klientów
 • Wartościowanie klientów
 • Planowanie efektów sprzedażowych
 • Prawo wielkich liczb a sukces w procesie zdobywania nowych klientów

 • 2. Pierwsze kroki do zdobycia nowego klienta

 • Umiejętne umawianie spotkań (telefon, pierwszych 5 zdań,...)
 • Czas umawiania:
  1. - pora dnia
   - dzień tygodnia
   - dzień miesiąca
   - czas urlopów
   - czas nasilenia zadań
   - inne aspekty wyboru terminu/godziny
 • Zasady wywierania 1-szego wrażenia podczas:
  1. - rozmowy telefonicznej
   - bezpośredniego spotkania z klientem

  3. Kotwica, czyli musisz się gdzieś zaczepić inaczej wracaj do domu!

 • Technika zdobywania przyczółków – próba i szansa
 • Budowanie zaufania u naszego potencjalnego klienta
 • Manipulacja „etyczna” (która finalnie przynosi korzyści obu stronom)
 • NLP dla zdobywania nowych klientów

 • 4. Jak nie stracić dotychczasowych klientów?

 • Działania posprzedażowe – lista aktywności obowiązkowych
 • Działania posprzedażowe – bycie menedżerem klienta!
 • Lista elementarnych zasad, aby nie stracić dotychczasowych klientów

 • 5. Jak „obudzić uśpionych” klientów?

 • W jaki sposób wykorzystywać referencji i profesjonalny wizerunek twojej firmy
 • Skuteczne techniki prowokowania do spotkań ze starymi, utraconymi klientami
 • Modelowe konstrukcje 1-szych skutecznych zdań

 • Zadanie domowe dla uczestników:

 • praca domowa w postacie zadań do realizacji zostanie dostarczona handlowcom niezwłocznie zakończeniu każdej sesji szkoleniowej
 • czas realizacji konkretnych zadań dla handlowca – czas pomiędzy kolejnymi sesjami
 • wyniki realizacji zadań spłyną do trenera na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej sesji szkoleniowej – potrzeba analizy wyników
 • analiza wyników posłuży trenerowi na ich wykorzystanie do modyfikacji kolejnej sesji szkoleniowej
 • wyniki realizacji zadań oraz uwagi handlowców poznamy na początku kolejnych sesji szkoleniowych
 • zadania do realizacji będą dotyczyły tych zagadnień/obszaru biznesu, które determinują poziom biznesu i z którymi handlowcy mają największe problemy

 • Dzień V
  Zarzadzanie problemami i podejmowanie trafnych decyzji w pracy handlowca oraz „gladiator sprzedaży”. Kto wygrywa na rynku?


  TEMATYKA:

  1. Problemy w pracy handlowca

 • Problem jako efekt zmian – zmiana jako atrybut rozwoju – rozwój jako droga do sukcesów
 • Teza: występowanie problemów w biznesie – warunek konieczny w gospodarce wolnorynkowej
 • Lista problemów z jakimi spotykamy się podczas sprzedaży
 • Lista problemów, których możemy uniknąć
 • Autoanaliza przez handlowca własnej postawy, zachowań i czynności
 • Umiejętne zarządzanie problemami. Jakie kompetencje są niezbędne w zawodzie handlowca
 • Rozwiązywanie problemów w poszczególnych miejscach aktywności zawodowej handlowca
 • Kreatywność i innowacyjność w rozwiązywaniu problemów
 • Skuteczne strategie i techniki rozwiązywania problemów
 • Abc erystyki. Jak zarządzać sporami i konfliktami z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • Właściwa, skuteczna komunikacja – nr 1. wśród umiejętności w obszarze rozwiązywania problemów
 • Rozwiązywanie problemów na każdym etapie pracy handlowca

 • 2. Decyzje w pracy handlowca

 • Decyzje w procesie sprzedaży. o czym decyduje handlowiec w swojej firmie?
 • Znaczenie zagrożeń w procesie decydowania
 • Znaczenie budowania i realizacji celów w procesie podejmowania decyzji
 • Strategie i techniki podejmowania decyzji
 • Schemat profesjonalnego schematu decyzyjnego
 • Zyski i straty a podejmowanie decyzji
 • Dobre praktyki w podejmowaniu decyzji determinujących pracę handlowca

 • 3. „Gladiator sprzedaży”. Kto wygrywa na rynku?

 • Wiedza o rynku (klient, rynek, konkurencja, realia rynkowa, koniunktura, trendy,...)
 • Umiejętności:
  1. - znajomość technik sprzedaży i negocjacji
   - umiejętności interpersonalne (komunikacja, inteligencja emocjonalna,...)
   - pozostałe umiejętności miękkie (wywieranie wpływu, perswazja, mata programy, analiza transakcyjna, typy ludzkiej osobowości, obrona przed manipulacją,...)
 • Napęd handlowca (energia, nastawienie, samo motywacja, zaangażowanie, wiara w sukces,...)
 • Doświadczenie
 • Predyspozycje
 • Talenty/zdolności
 • Biznesowa mądrość
 • Stawianie się w roli właściciela swojej części biznesu w twojej firmie

 • Zadanie domowe dla uczestników:

 • praca domowa w postacie zadań do realizacji zostanie dostarczona handlowcom niezwłocznie zakończeniu każdej sesji szkoleniowej
 • czas realizacji konkretnych zadań dla handlowca – czas pomiędzy kolejnymi sesjami
 • wyniki realizacji zadań spłyną do trenera na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnej sesji szkoleniowej – potrzeba analizy wyników
 • analiza wyników posłuży trenerowi na ich wykorzystanie do modyfikacji kolejnej sesji szkoleniowej
 • wyniki realizacji zadań oraz uwagi handlowców poznamy na początku kolejnych sesji szkoleniowych
 • zadania do realizacji będą dotyczyły tych zagadnień/obszaru biznesu, które determinują poziom biznesu i z którymi handlowcy mają największe problemy

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie to ma charakter interaktywny, gdyż w procesie uczenia się oraz zdobywania konkretnych umiejętności, w równym stopniu angażują wszystkich uczestników.


  W czasie szkolenia tworzymy narzędzia dla uczestników, poruszając się w obszarach:

 • pozyskiwania i utrwalania wiedzy
 • zdobywania nowych umiejętności
 • rzeczywistej refleksji nad naszymi postawami, które są „matrycami” naszego sukcesu

 • Metody/techniki/narzędzia szkoleniowe:

 • Ćwiczenia, rozwiązywanie realnych sytuacji, konkretnych problemów uczestników szkolenia przez nich samych z pomocą trenera (ćwiczenia te są realizowane indywidualnie, w parach, w grupach)
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studiów przypadków (case study’s)
 • Odgrywanie ról – scenki + video feedback (na życzenie klienta)
 • Interaktywne mini wykłady (do 20% czasu szkolenia)
 • Indywidualne prace nad rozwojem kompetencji w określonych obszarach
 • Testy i kwestionariusze (uczestnicy dowiedzą się więcej na swój temat)
 • Gry i zabawy szkoleniowe („energizer’s”)


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania