Analiza projektowa i projektowanie UML

Analiza biznesowa, to jest analiza, modelowanie i dokumentowanie modeli i procesów biznesowych, analiza i modelowanie danych i dziedzinowych systemów pojęciowych. Analiza i projektowanie systemów, w tym specyfikowanie oprogramowania, projektowanie jego architektury i interakcji. Za najskuteczniejszą metodę badawczą uznaje się obecnie analizę systemową, tu jest to tworzenie i testowanie modeli badanych organizacji. W procesie analizy jak i projektowania stosuję iteracyjną metodę top-down (od ogółu do szczegółu) bazującą na modelach procesowych i obiektowych zależnie od analizowanego obszaru i celu tworzonej dokumentacji. Analiza poprzedza jakieś prace projektowe i powstanie finalnego produktu – oprogramowania czy nowej struktury organizacji, dlatego produktem analizy, poza raportem, są rekomendacje do wykonania projektu i jego implementacji. Przed analizą staram się zrozumieć jej cel i wpływ na końcowy efekt. Bez tego zrozumienia analityk ryzykuje, że nie zrozumie problemu do rozwiązania a jego rekomendacje mogą nawet zaszkodzić zamiast pomóc. Tak powstałe kompletne dokumentacje projektowe, bazujące na standardach, stają się obecnie wymaganiem w każdym większym, dobrze zarządzanym projekcie informatycznym.


Cele szkolenia:

Zapoznanie się z metodami analizy i modelowania obiektowego, poznanie notacji UML Korzyści dla uczestników: poznanie metod tworzenia formalnych dokumentacji i nabycie umiejętności czytania diagramów opisujących oprogramowanie a także tak zwane modele pojęciowe i metamodele.


Grupa docelowa:

Szkolenie (kurs) adresowany jest głównie do analityków biznesowych oraz osób biorących udział w projektach, w których tworzone są schematy blokowe i modele. Także do programistów chcących poznać notację UML.


TEMATYKA:

1. Ogólna teoria systemów – podstawy


2. Podstawy teorii obiektowości

 • Pojęcie klasy i obiektu
 • Atrybuty obiektu – cechy
 • Operacje obiektu – polecenia
 • Metody obiektu – umiejętności wykonania poleceń
 • Polimorfizm i kapsułkowanie
 • Powiązana pomiędzy obiektami – asocjacje
  1. - Zależność
   - Dziedziczenie
   - Agregacja
   - Kompozycja

  3. Dynamika systemu

 • Model współdziałania – diagram sekwencji
 • Model zachowania:
  1. - Diagramy czynności – algorytmy metod
   - Diagramy maszyny stanów – reakcje na zdarzenia

  4. Specyfikowanie wymagań na system

 • Przypadki użycia jako lista wymagań funkcjonalnych
 • Model dziedziny jako kontekstowy model rzeczywistości – model informacyjny
 • Klasy wykonawcze jako elementy „wiedzy” o specyfice systemu

 • 5. Dobre praktyki modelowania obiektowego

 • Podział dziedziny na specjalizacje – komponenty systemu
 • Interfejsy
 • Scenariusze przypadków użycia:
  1. - Dialog z użytkownikiem
   - Sekwencja zaangażowania klas
   - Interfejs użytkownika


  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania