Prawo i finanse

Zamknięcie roku VAT
szkolenie z Zamknięcie roku VAT


Szkolenie ma na celu usprawnienie pracy poprzez przekazanie i omówienie wiedzy z zakresu zamknięcia roku 2011 w ujęciu podatkowym (podatek VAT)...

Zamknięcie roku CIT
Szkolenie z Zamknięcie roku CIT


Szkolenie ma na celu usprawnienie pracy poprzez przekazanie i omówienie wiedzy z zakresu zamknięcia roku 2011 w ujęciu podatkowym (podatek CIT)...

Czas pracy
(prawidłowe rozliczanie)
szkolenie z Czas pracy, prawidłowe rozliczanie


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami planowania i rozliczania czasu pracy a także ugruntowanie i...

Prawo pracy
(warsztaty praktyczne)
Szkolenie z Prawo pracy, warsztaty praktyczne


Celem szkolenia jest ugruntowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Doskonalenie umiejętności...

Zamknięcie ksiąg rachunkowych
Szkolenie z Zamknięcie ksiąg rachunkowych


Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Szkolenie będzie realizowane w oparciu...

Zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych
Szkolenie z Zasady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych


Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat zasad rozliczania podróży zagranicznych zarówno krajowych i zagranicznych...

Delegacje krajowe i zagraniczne
Szkolenie z Delegacje krajowe i zagraniczne


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad poważnymi zmianami w zakresie zasad rozliczania delegacji. Po projekcie z końca kwietnia...

Sztuka tworzenia projektów współfinansowanych z EFS
Szkolenie z Sztuka tworzenia projektów współfinansowanych z EFS


Praktyka instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach...

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu