Szkolenia Polityka społeczna

Oferta dla OPS
kompetencje społeczne
Szkolenie z Oferta dla Ośrodków Pomocy Społecznej – kompetencje społeczne


Szkolenie adresowane jest do klientów OPS w szczególności do osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym...

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu