Komunikacja interpersonalna podczas audytu

„Po co w ogóle ten audyt? Po co to całe zamieszanie? Mamy inne, ważniejsze sprawy”. Z takim oporem zdarza się spotykać Audytorom w codziennej pracy. Może temu towarzyszyć poczucie bycia niemile widzianym, niechcianym, kimś, kogo działania wzbudzają niechęć. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Jak sprawić, by osoby audytowane nie czuły, że podlegają kontroli? Jak przekazywać „niewygodne” dla nich informacje, jednocześnie nie poddając się presji , skłonić kogoś do wprowadzenia wymaganych zmian? Do tego celu przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego program zamieszczony został poniżej. Ponieważ szkolenia bazujące na wykładowo-prezentacyjnych formach przynoszą niewielkie efekty, jeśli chodzi o nauczanie umiejętności. Szczególnie tych miękkich. Sama świadomość i wiedza nie wystarczają do tego, żeby zmienić wieloletnie nawyki i rutyny reagowania. Szczególnie, jeśli chodzi o umiejętności związane z funkcjonowaniem w trudnych sytuacjach, w których towarzyszą silne emocje. Stąd propozycja szkolenia warsztatowego, którego bazę stanowi realistyczny trening, oparty głównie o przykłady z realiów pracy uczestników. Podczas warsztatów są inscenizowane wskazane przez grupę sytuacje (psychodrama), nagrywane, a następnie analizowane przez trenera wspólnie z uczestnikami ryzyka, oraz możliwości działania, które daje omawiana sytuacja, wyjaśniając jednocześnie mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw zaobserwowanych zjawisk. Kolejnym etapem jest wypracowywanie wspólnie z grupą konkretnych pomysłów na reakcje pozwalające zwiększyć szanse na realizację postawionych sobie w danej sytuacji celów jak najmniejszym kosztem. Każdy kluczowy element szkolenia jest później przez uczestników praktycznie trenowany. Części wykładowe i prezentacyjne są ograniczone do niezbędnego minimum. Taka metoda pracy zwiększa szansę na zapamiętanie i wdrożenie nowych umiejętności w życie, ponieważ uczestnicy już na warsztacie dokonują pierwszego, praktycznego kroku w kierunku zmiany swoich rutyn. Poza tym otrzymują bardzo konkretne narzędzia, których mogą od razu użyć, bez zastanawiania się jak przełożyć teoretyczną wiedzę ze szkolenia na specyficzne sytuacje, z którymi spotykają się w firmie.


Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

 • Budowania kontaktu i konstruktywnego porozumiewania się.
 • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen.
 • Poznawania wzajemnie najważniejszych interesów.
 • Rozwiązywania konfliktów, posługując się kategoriami interesów i problemów, a nie stanowisk i argumentów.
 • Radzenia sobie z presja i manipulacją.
 • Dopasowywania stylu negocjacji do typu osobowości klienta.
 • Negocjowania rozwiązania zadowalającego obie strony.

 • TEMATYKA:

  1. Jak budować kontakt i porozumienie.

 • Pierwsze wrażenie i nastawienie. Co wnosisz do kontaktu. Daj się poznać. Odważnie poznawaj partnera. Udzielaj informacji zwrotnych. (ćwiczenia w parach i trójkach)

 • 2. Podstawy konstruktywnego porozumiewania się.

 • Nie oceniaj, nie uogólniaj, nie interpretuj, nie dawaj „dobrych rad”, otwarcie nazywaj swoje interesy, odsłanianie intencji – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom. (symulacje realnych sytuacji, trening)

 • 3. Skuteczne i pomocne słuchanie.

 • Parafraza, odzwierciedlanie, prowadzenie. (mini wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)

 • 4. Szybka diagnoza typów osobowości klientów (na bazie programów informacyjnych NLP).

 • Co mówić i robić, aby zdobyć zaufanie i życzliwość, rozumiejąc czyjąś podświadomość. (mini wykład, zapis video, trening)

 • 5. Zachowania asertywne.

 • Przekazywanie „niewygodnych” informacji. Asertywna odmowa, egzekwowanie praw i wyrażanie życzeń, „zdarta płyta”, obrona własnych granic. (użycie modelu i algorytmu, trening)

 • 6. Zamiana oceny na opinię.

 • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen. (ćwiczenia w parach i trójkach)

 • 7. Radzenie sobie z krytyką.

 • Od ogólników do konkretu. (przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)

 • 8. Negocjacje nastawione na współpracę.

 • Podstawowe uniwersalne reguły negocjacyjne. (wykład, przykłady, symulacje realnych sytuacji, trening)


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Komunikacja interpersonalna podczas audytu

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania