Empatia w obsłudze pacjentów - profesjonalna opieka nad pacjentami

 


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek, salowych, opiekunów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami, którzy potrzebują szczególnej opieki, zrozumienia i empatii ze strony personelu.


TEMATYKA:

1. Dział wprowadzający

 • Motywy psychologiczne, jakimi kieruje się Pacjent wybierając naszą usługę, nasz produkt
 • Pierwszy kontakt z Klientem, czyli "face to face"
 • Widzenie peryferyjne u kobiet, widzenie tunelowe u mężczyzn – a kontakt z Pacjentem
 • Jak słuchają kobiety a jak słuchają mężczyźni?
 • Komunikacja werbalna – zasada "win- win"
 • Komunikacja niewerbalna
 • Tworzenie partnerskich relacji z Pacjentami
  1. - pierwsze wrażenie
   - budowanie zaufania
   - troska o pacjenta
   - empatia
   - panowanie nad emocjami
   - komunikacja asertywna
   - opanowywanie oporu i konfliktów
 • Jakość w komunikacji a bariery w komunikacji
 • Oczekiwania Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Potrzeby Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Poziomy obsługi Pacjenta
 • Poziomy lojalności Pacjenta
 • Prezentacja prawidłowej obsługi Klienta z punktu widzenia psychologii

 • 2. Sylwetka Pracownika Placówki Medycznej

 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Pielęgniarki
 • Zadania i obowiązki
 • Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem

 • 3. Sztuka autoprezentacji

 • Pierwsze wrażenie i jego rola w procesie budowania relacji z Pacjentem
 • Wygląd o zachowanie osoby będącej wizytówką szpitala, placówki
 • Rola komunikacji niewerbalnej w obsłudze (mowa ciała)
 • Spójność przekazu
 • Zasady etykiety biznesowej

 • 4. Zasady skutecznej komunikacji w szpitalu

 • Podstawowe zasady obsługi Pacjenta
 • Oczekiwania Pacjenta
 • Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta
 • Dlaczego warto inwestować w profesjonalną obsługę Pacjenta
 • Efektywność w kontaktach z Pacjentem
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Asertywność w kontaktach z Pacjentami

 • Dział z naciskiem na EMPATIĘ

  1. Wprowadzenie do emocji i inteligencji emocjonalnej

 • Co to jest inteligencja emocjonalna?
 • Jak powstają uczucia i emocje – mechanizmy ich powstawania
 • Emocje "pozytywne" i "negatywne" i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi
 • Język emocji

 • 2. Kształtowanie postawy empatycznej

 • Oczekiwania Pacjenta a umiejętność wysłuchania
 • Oczekiwania Pacjenta a zrozumienie problemu
 • Umiejętność odkrycia problemu pacjenta
 • Zdolność słuchania Pacjenta ze zrozumieniem empatycznym
 • Zwroty stosowane w empatii
 • "Leczenie z traumy" poprzez budowanie relacji empatycznych
 • Motywowanie empatyczne Pacjenta

 • 3. Budowanie poczucia kontroli, czyli jak przejąć kontrolę nad emocjami i uczuciami

 • Co to jest stres? (trening relaksacji: w praktyce uczestnicy biorą udział w treningu relaksacji – czas trwania 30 min) i inne metody radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy
 • Najczęstsze źródła stresu zawodowego
 • Na co ma wpływ, a co jest wrodzone w ramach naszej wrażliwości na bodźce?
 • Techniki ułatwiające dokonanie zmiany uczuć i emocji
 • Porównanie typów negocjacyjnych
 • Spirala emocji

 • 4. Wpływ emocji na poziom skuteczności i satysfakcji z relacji z innymi

 • Poczucie koherencji a zarządzanie emocjami
 • Osobowość optymisty a osobowość pesymisty – a wpływ na emocje
 • System przekonań a nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje
 • Metody eliminacji niekorzystnych wzorców zachowań a sposoby postępowania
 • Techniki zmiany osłabiających przekonań
 • Jak się bronić przed wyuczoną bezradnością w życiu zawodowym i prywatnym

 • 5. Elementy psychologii kontaktów interpersonalnych a budowanie wizerunku siebie w oparciu
  5. o własne zasoby, możliwości, dokonania

 • Analiza własnego stylu zachowania wg Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby
 • Komunikowanie się w sytuacjach emocjonalnych
 • Sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego pacjenta
 • Informacja zwrotna
 • Budowanie stanu pewności siebie
 • Redukcja niepożądanego stresu i tremy

 • 6. Narzędzie nowoczesnego biznesu – praktyczna intuicja

 • Intuicja jako jedna z kompetencji inteligencji emocjonalnej (EQ)
 • Rodzaje intuicji
 • Przykłady zastosowania z sukcesem intuicji w praktyce biznesu
 • Metody i techniki rozwoju intuicji


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Empatia w obsłudze pacjentów, profesjonalna opieka nad pacjentami

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania