Stres i wypalenie zawodowe – radzenie sobie i profilaktyka

Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu doświadcza stresu. Czasami jego poziom przerasta naszą odporność i umiejętności zapanowania nad nim. Brak umiejętności radzenia sobie ze stresem jest przyczyną problemów w wielu sferach naszego życia, obniża standard życia, wydajność i satysfakcję z pracy, uniemożliwia samorealizację zawodową, jest powodem napięć, problemów emocjonalnych, prowadzi do pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, także w miejscu pracy.


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla rejestratorek/rejestratorów, pielęgniarek i innych osób pracujących w codziennym, bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z pacjentem.


Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania symptomów stresu i wypalenia zawodowego. Uczestnicy zostaną wyposażeni w sposoby radzenia sobie z istniejącym stresem a także zapobiegania wypaleniu zawodowemu, a więc spadkowi satysfakcji i efektywności w pracy.


Korzyści dla uczestników:

Autodiagnoza własnego poziomu stresu i zagrożenia wypaleniem zawodowym

Poznanie technik skutecznej automotywacji

Poznanie technik relaksacyjnych a tym samym redukcja napięcia i wzmocnienie spokoju wewnętrznego

Poprawa nastoju i samoakceptacj

Identyfikacja i zaplanowanie zmiany nieefektywnych nawyków w pracy i życiu codziennym

Nauka planowania w zgodzie z sobą


TEMATYKA:

1. Zagadnienie stresu - co to jest stres

 • eakcja alarmowa, reakcja adaptacyjna i nadwrażliwość
 • dystres, eustres
 • kwestionariusze – samopoznanie poziomu przeżywanego stresu i podatności na stres
 • stres obiektywny i subiektywny
 • reakcje na stres; następstwa psychofizyczne długotrwałego stresu

 • 2. Przyczyny i mechanizmy działania stresu

 • stresory obiektywne
 • jak w to wpadamy - przekonania
 • przekonania powstrzymujące podejmowanie skutecznych działań
 • przekonania mobilizujące i motywujące do podnoszenia profesjonalizmu
 • praca nad przekonaniami – ćwiczenia

 • 3. Wypalenie zawodowe

 • definicja
 • etapy
 • rozpoznawanie – kwestionariusz autodiagnozy

 • 4. Techniki radzenia sobie ze stresem

 • radzenie sobie ze stresem w życiu codziennym
 • techniki poznawcze
 • ciało bez stresu - treningi relaksacyjne: Jacobsona, Schultza,wizualizacje

 • 5. Nawyki – przeciw stresowi ku skutecznemu działaniu

 • demaskowanie nawyków, które przeszkadzają w skutecznym działaniu
 • zamiana przeszkadzających nawyków w nawyki wspierające osiągnięcia
 • nawyki skutecznego działania wg Covey'a

 • 6. Konflikt – skutek i przyczyna stresu

 • przyczyny konfliktów
 • analiza i strategie postępowania z konfliktem

 • 7. Elementy asertywności - zapobieganie nadmiernemu stresowi

 • co to jest asertywność ?
 • emocjonalne oraz społeczne konsekwencje postawy asertywnej, uległej i agresywnej
 • asertywny monolog wewnętrzny, świadomość praw osobistych i własnego kapitału
 • odmawianie w zgodzie z sobą
 • asertywna komunikacja jako sposób wyrażania emocji – komunikat typu "ja"
 • asertywne wyrażanie krytyki i pochwał - FUO
 • reakcja na agresję

 • 8. Hierarchia wartości i celów – ochrona przed stresem i wypaleniem zawodowym

 • sztuka wyznaczania celów w życiu zawodowym i osobistym
 • hierarchia celów na różnych etapach życia i kariery
 • podejmowanie decyzji w oparciu o strukturę celów

 • 9. Pozytywna adekwatna samoocena – ważny czynnik profilaktyki

 • analiza predyspozycji osobowościowych i zawodowych
 • czynniki osłabiające naszą samoocenę
 • budowanie pozytywnej samooceny

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   zkolenie z Stres, wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem, profilaktyka

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania