Tworzenie wizerunku firmy poprzez identyfikację z firmą i relacje z klientem. Odpowiedzialność biznesowa

 

Założenia i cele szkolenia:

 • Pogłębienie świadomości w zakresie konieczności rozumienia budowania relacji z pacjentami jako fundamentu tworzenia dobrej, silnej marki na rynku usług medycznych
 • Pogłębienie rozumienia potrzeb pacjentów i adekwatne ich zaspokajanie
 • Rozwinięcie i doskonalenie umiejętności komunikacji i współpracy ze współpracownikami w celu doskonalenia jakości świadczonych usług i uzyskiwania najlepszych rekomendacji pacjentów

 • Efekty szkolenia:

 • Wzrost świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności biznesowej w obszarze świadczonych usług
 • Wzrost rentowności i efektywności podejmowanych działań w procesie leczenia
 • Wzrost jakości i efektywności podejmowanych działań medycznych
 • Wzrost przejrzystości stosowanych procedur i uzyskiwania w nich wsparcia dla przebiegu procesów leczenia

 • TEMATYKA:

  1. Odpowiedzialność biznesowa – relacje z klientem (uwarunkowania)

 • Polepszenie jakości obsługi pacjenta, partnerstwo oraz etyczne postępowanie w relacji z pacjentami, dotrzymywanie warunków zawieranych kontraktów/umów (terminowość, jakość) i przejrzyste procedury
 • Wzrost odpowiedzialności wszystkich pracowników placówki medycznej za budowanie marki i relacje z pacjentami, poprawa jakości życia pacjentów.
 • Zwiększanie identyfikacji pracowników z placówką medyczną, ciągłe doskonalenie kultury organizacyjnej i sposobów komunikacji oraz interakcji z pracownikami jako priorytet w placówce medycznej
 • Dobre i bezpieczne warunki pracy

 • 2. Odpowiedzialność biznesowa – zasady „gry”.

 • Rola menedżera w budowaniu i zarządzaniu zespołem . Efektywna i konsekwentna realizacja przyjętych celów biznesowych oraz odpowiednie zarządzanie ludźmi.
 • Odpowiedzialny szef
  1. - Skutecznie komunikuje się ze współpracownikami
   - wie czego chce, określa reguły współpracy.
   - wie z kim pracuje? Okno Johariego
   - dba o adekwatność i efektywność działania
   - docenia znaczenie autorytetu i wpływu społecznego
   - planuje i deleguje zadania (idealnie brzmiące polecenie). Przyjmuje i ceduje odpowiedzialność
   - monitoruje działania pracowników, realizację zadań i standardów pracy oraz komunikuje się na bieżąco z pracownikami
   - stawia wymagania oraz wspiera pracowników
   - kontroluje pracę i egzekwuje wymagania. Dokonuje oceny pracowniczej
   - motywuje pracowników.
   - wytycza kierunki działań i zmian stosując informację zwrotną – modele, znaczenie

  3. Odpowiedzialność biznesowa. Efektywność menedżera

 • Sprawność działania, czyli dobre wykonywanie swojej pracy
 • Skuteczność, czyli osiąganie zamierzonych wyników, realizowanie celów strategicznych.
 • Stosowanie obowiązujących procedur(ustalonych zasad prowadzenia danej sprawy, kolejności poszczególnych czynności) oraz wskaźników (liczbowych przedstawień realizowanych zadań):
  1. - regulowanie zachowań pracowników i procesów (wiedzą oni, co, jak i z kim mają robić),
   - zapewnienie koordynacji zadań (wyznaczają zakres czynności i ustalają odpowiedzialności),
   - poprawianie jakości pracy.

  4. Odpowiedzialność biznesowa. Działania menedżera, a standardowe (proceduralne) i niestandardowe sytuacje

 • Jak zarządzać zespołem, który pracuje w organizacji otoczonej wskaźnikami i procedurami, aby być efektywnym?:
  1. - umiejętne komunikowanie, także trudnych i niepopularnych decyzji,
   - stawianie wymagań oraz wspieranie pracowników,
   - radzenie sobie z kryzysami w zespole.
 • Budowanie marki, a rola menedżerów. Nastawienie na rozwój- możliwość, czy konieczność?
 • Silna marka – rekomendacje klientów
 • Relacje nie akcje – fundament budowania marki
 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o aktywne metody pracy, które:

 • bezpośrednio aktywizują uczestników;
 • są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
 • dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

 • Stosujemy takie metody pracy jak: ćwiczenia indywidualne, dyskusja, scenki, symulacje, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, kwestionariusze do autoanalizy  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Tworzenie wizerunku firmy poprzez identyfikację z firmą i relacje z klientem. Odpowiedzialność biznesowa

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania