Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego

Cele szkolenia:

Przyswojenie podstawowych wiadomości na temat zagrożeń chorobami narządu ruchu na tle zawodowym, a także zapoznanie się z podstawowymi zasadami ergonomii pracy. Zdobycie umiejętność pozwalających na unikanie niebezpiecznych czynników patogennych uszkadzających narząd ruchu. Zapoznanie się z elementami profilaktyki narządu ruchu wymuszonej charakterem wykonywanego zawodu. Zdobycie praktycznych umiejętności zapobiegania uszkodzeniom narządu ruchu na tle wykonywanego zawodu, a także zapoznanie się z metodami samodzielnego usprawniania już istniejących schorzeń.


Grupa docelowa:

Pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni


TEMATYKA:

1. Charakterystyka najczęściej występujących chorób narządu ruchu. Dyskopatia odcinaka szyjnego i lędźwiowego, przeciążenia w obrębie stawów barkowych, biodrowych oraz kolanowych. Zwiększone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni.


2. Specyfika pracy personelu medycznego – opieka nad pacjentami obłożnie chorymi, wspomaganie mobilności pacjentów, uruchamianie leżących pacjentów.


3. Wpływ pracy zawodowej na występowanie chorób w obrębie układu ruchu. Omówienie przeciążeń w obrębie narządu ruchu wynikające z nieprawidłowego podnoszenia, przenoszenia, pionizowania pacjentów, a także przeciążenia wynikające z nieprawidłowego przyjmowania pozycji w czasie wykonywania innych czynności zawodowych.


4. Diagnostyka i leczenie chorób układu ruchu. Jak rozpoznać u siebie pierwsze objawy chorób narządu ruchu i samodzielnie, bezpiecznie im przeciwdziałać.


5. Społeczny wymiar chorób narządu ruchu – następstwa chronicznych chorób narządu ruchu w aspekcie nabywania niepełnosprawności zawodowej i społecznej.


6. Ergonomia i ekonomia wykonywania obowiązków zawodowych wśród personelu medycznego. Nauka wykonywania w bezpieczny dla aparatu ruchu takich czynności jak: podnoszenie pacjenta, jego przenoszenia z łóżko na krzesło/ fotel/ wózek, pionizacja pacjenta; zabezpieczanie własnego kręgosłupa przy codziennej pielęgnacji podopiecznych.


7. Zasady profilaktyki chorób narządu ruchu.


8. Zasady zdrowego i bezpiecznego wykonywania czynności zawodowych


Metody kształcenia:

 • Metody podające – proces przyswajania: wykład informacyjny, wyjaśnienie
 • Metody poszukujące, kreatywne - problemowe – proces odkrywania, dopasowywania poznanych narzędzi do własnych potrzeb
 • Ćwiczenia - metoda pokazu, omówienie i demonstracja technik ergonomii pracy;
 • Metody aktywizujące – zastosowanie w praktyce poznanych metod i technik pracy i samopomocy

 • Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

 • umiejętności i kompetencje: rozpoznawanie i eliminowanie szkodliwych czynników ze środowiska pracy mogących wywołać choroby narządu ruchu
 • prawidłowe wykonywanie czynności zawodowych związanych z przeciążaniem narządu ruchu
 • umiejętność zastosowania odpowiedniej dla swoich potrzeb profilaktyki i/lub leczenia ruchowego schorzeń narządu ruchu


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania