Ocena pracownicza – Tworzenie arkuszy oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

Chociaż system ocen jest niezwykle ważnym narzędziem zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników, a co za tym idzie budowania wysokiej jakości kultury organizacyjnej i efektywności pracy, to wcale nie jest łatwo go wprowadzić. Równie trudno jest spowodować, by spełniał swoje najważniejsze funkcje. Jednak najtrudniejszym zadaniem jest przekonanie pracowników, by traktowali system ocen nie jako coś, co jest zbudowane przeciwko nim i wyłącznie jako system kontroli, ale przede wszystkim jako system rozwoju, który nie działa akcyjnie, lecz sprowadza się do ciągłego rozmawiania, stawiania zadań, analizowania, wnioskowania i planowania obszarów, w obrębie których powinna nastąpić zmiana, czyli poprawa, lub wzmacnianie najlepszych praktyk. Proponowane szkolenie dotyka wybranych ważnych aspektów oceny pracowniczej. .


Cele szkolenia:

Zwrócenie uwagi na kluczowe zagadnienia, czyli uwarunkowania budowania i wdrażania systemu ocen pracowniczych, konstruowanie i wykorzystywanie arkuszy ocen w kontekście stanowiskowych oczekiwań i kryteriów oceny, oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej.


Korzyści szkolenia:

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania narzędzi oceny pracowników
 • Doskonalenie umiejętności planowania, konstruowania i przeprowadzania z pracownikami rozmowy o wynikach i obowiązujących standardach pracy wynikających z opisu stanowiska
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • Wykorzystywanie narzędzi i rozmowy oceniającej dla podnoszenia jakości pracy, rozwoju pracownika i organizacji

  TEMATYKA:

  1. Uwarunkowania budowania i wdrażania systemu ocen pracowniczych.
  1. Jak najlepiej go wprowadzić?

 • Ważne pytanie: angażować, czy nie angażować pracowników w wypracowywanie zasad i przedmiotu oceny pracowniczej?
 • System ocen a potrzeby/ wytyczne firmy
 • Dobór kryteriów oceny - jakie elementy powinny być oceniane? Kryteria oceny kadry kierowniczej, pracowników samodzielnych, pozostałych stanowisk
 • Od kompetencji do opisu zachowania - bo czy wiesz po czym poznasz, ze pracownik jest otwarty na zmiany lub spełnia kryteria oceny w zakresie planowania i organizacji? Warunek dobrej oceny.
 • Udzielenie informacji zwrotnej, czyli co dalej? Ustalenie obszarów do działania po ocenie
 • Pilotaż

 • 2. Właściwe wdrożenie systemu ocen

 • Konstruowanie przykładowych arkuszy oceny pracowniczej – przedmiot i kryteria oceny
 • Praca na przykładowych arkuszach oceny.
 • Przeniesienie ciężaru z oceny na rozwój. Delegowanie zadań i wytyczanie celów jednostkowych, a ocena realizacji planów, założeń
 • Wszyscy wiedzą wszystko, czyli zaangażowanie pracowników - dostęp do kwestionariuszy. Przygotowanie do oceny i przekazania i przyjęcia oceny.
 • Oswajanie stresu związanego z oceną – zrozumienie i nadawanie sensu
 • Błędy przy wprowadzaniu ocen pracowniczych, na etapie oceniania, błędy psychologiczne

 • 3. Rozmowa oceniająca - wybrane fragmenty, czyli co powinien powiedzieć przełożony
  3. w odpowiednim momencie.

 • Stworzenie odpowiedniej atmosfery
 • Koncentracja na faktach, oddzielanie faktów od opinii. Informacja zwrotna i jej rola w procesie oceniania pracown
 • Okazywanie szacunku.
 • Ustalenia końcowe.
 • Podsumowanie i zakończenie.

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone zawsze w oparciu o aktywne metody pracy (dyskusja, praca w małych grupach, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, burza mózgów, prezentacje, elementy wykładu interaktywnego, kwestionariusze do autoanalizy).  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Ocena pracownicza – Tworzenie arkuszy oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania