Jak efektywnie zarządzać oddziałem i osiągać zakładane
(nie tylko medyczne) cele

 

Cele i korzyści szkolenia:

 • Rozwijanie i doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem pracowniczym
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu;
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi zadaniami oraz ich delegowaniem
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na obiekcje;
 • Wzmocnienie poczucia pewności siebie w pełnieniu roli szefa, osoby odpowiedzialnej za samodzielne decyzje i skuteczność oraz jakość świadczonych usług medycznych

 • TEMATYKA:

  1. Ja w roli szefa –– czyli świadomość możliwości, ograniczeń i skuteczności
  1. samodzielnego działania. Role, zadania, zakres uprawnień

 • Zakres zadań i uprawnień, a rola szefa (samodzielność, niezależność, konsultacje, podporządkowanie)
 • Samodzielność i odpowiedzialność lekarzy, a strefy wpływu szefa – nadzór i egzekwowanie sposobu oraz jakości oferowanych usług
 • Lekarz w roli lidera zadania (usługi, świadczenia) na rzecz pacjenta
 • Profil kompetencji szefa - strefy rozwoju

 • 2. Spotkanie z zespołem pracowniczym

 • Przygotowanie do spotkania – reguły współpracy i funkcjonowania oddziału
 • Budowanie klimatu współpracy – uwarunkowania. Korzyści wynikające ze współpracy
 • Efekt synergii – ważne zagadnienie w kontekście konsultacji medycznych dla
 • podnoszenia jakości usług medycznych i skuteczności leczenia. Fakty, wiedza, czy wyobrażenia i indywidualne doświadczenia
 • Komunikacja w zespołach medycznych
  1. - znaczenie dostępu do informacji oraz czytelności przekazu i precyzowania dostarczanych informacji
   - znaczenie skuteczności komunikacji – ustalanie zgodności intencji z interpretacją
   - rola poszukiwania oraz integrowania informacji
   - pytania – ważne narzędzie nie tylko w procesie wyjaśniania wątpliwości, czy weryfikowania założeń (hipotez) wynikających z treści przekazu,
   - wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami – przekazywanie dyżuru
   - otwartość komunikacyjna i informacja zwrotna
   - zjawisko kapitanozy w medycynie – konieczność oraz zagrożenia i korzyści

  3. Proces podejmowania decyzji

 • Kompetencje, umiejętności, uprawnienia i odpoweidzialność, a proces decyzyjny
 • Modele procesu podejmowania skutecznych decyzji
  1. - Interwencje medyczne
   - Systemowe, długoterminowe leczenie
   - Współpraca pomiędzy specjalistami

  4. Sytuacje trudne w relacjach z pracownikami

 • Rodzaje sytuacji trudnych w relacji z pacjentem oraz współpracownikiem
 • Skuteczne reagowanie w trudnych sytuacjach
 • Asertywność – ważne narzędzie budowania efektywnych relacji z rozmówcą w sytuacjach trudnych
 • Radzenie sobie w sytuacjach zaskoczenia - nietypowe pytania, komentarze,
 • Radzenie sobie z krytyka i obiekcjami

 • 5. Wnioski, czyli podążanie w kierunku rozwoju – deklaracja zmiany


  Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie zapewnia połączenie teorii z praktyką i jest prowadzone w oparciu o aktywne metody pracy, które:

 • bezpośrednio aktywizują uczestników;
 • są oparte na ich indywidualnej pracy i doświadczeniach;
 • dają najlepsze efekty, mają przełożenie na praktykę.

 • Stosujemy takie metody pracy jak: ćwiczenia indywidualne, dyskusja, scenki, symulacje, gry symulacyjne, ćwiczenia nabytych umiejętności, kwestionariusze do autoanalizy  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Jak efektywnie zarządzać oddziałem i osiągać zakładane
(nie tylko medyczne) cele

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania