Optymalizacja kosztów w szpitalu

Szkolenie prezentuje nowe spojrzenie na zarządzanie kosztami w podmiotach leczniczych. W szczególności wskazuje praktyczne rozwiązania, sprawdzone w jednostkach, które w krótkim czasie znacząco poprawiły wyniki finansowe. Uwagę uczestników zwrócimy na kluczowe znaczenie kosztowych informacji zarządczych przekazywanej kadrze kierowniczej szpitala i wykorzystanie tych informacji w planowaniu operacyjnym i bieżącym zarządzaniu jednostką. Zaprezentowane zostaną narzędzia oddziaływania na wynik finansowy poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala oraz całej jednostki. Uczestnicy zapoznani zostaną z zależnościami pomiędzy działalnością leczniczą a wynikiem finansowym, w szczególności w zakresie rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta. Przedstawione zostaną sposoby delegowania odpowiedzialności za wynik finansowy jednostki na kierowników komórek organizacyjnych i włączania ich w procesy planowania finansowego.


Cele i korzyści szkolenia:

1. Poznanie metod rachunków kosztów w zarządzaniu szpitalem

2. Poznanie praktycznych zasad sporządzania budżetów szpitala

3. Wiedza na temat oceny finansowej szpitala, analizowania wyników.

4. Umiejętność efektywnego wykorzystania narzędzi optymalizacji kosztowej w codziennej praktyce


Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych, w szczególności dyrektorów naczelnych szpitali i zakładów lecznictwa otwartego i ich zastępców ds. ekonomicznych, finansowych, medycznych, a także głównych księgowych podmiotów leczniczych i pracowników działów finansowo-księgowych. Zapraszamy także kierowników komórek organizacyjnych pragnących pogłębić wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania w ochronie zdrowia z wykorzystaniem informacji finansowej.


TEMATYKA:

1. Charakterystyka i cele prowadzenia rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
1. w podmiotach leczniczych


2. Informacja finansowa i jej rola w rachunkowości zarządczej


3. Czym jest rachunek kosztów?


4. Funkcje rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem


5. Modele rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 • podstawowe układy rachunku kosztów
 • przedmioty i nośniki kosztów
 • stosowane kalkulacje kosztów jednostkowych
 • procedura medyczna i kalkulacja jej kosztu – omówienie kalkulacji podziałowej ze spółczynnikami
 • kalkulacja kosztu leczenia pacjenta

 • 6. Wprowadzenie do rachunku kosztów zmiennych

 • podstawowe wymogi
 • zasady stosowania rachunku kosztów zmiennych

 • 7. Controlling w optymalizacji kosztów podmiotów leczniczych Instrumentarium controllingu
  7. strategicznego i operacyjnego

 • budżetowanie klasyczne i budżetowanie z wykorzystaniem rachunku kosztów działań
 • ośrodki odpowiedzialności, ich analiza i ocena

 • 8. Budżetowanie w ochronie zdrowia

 • plan finansowy a budżet podmiotu leczniczego
 • założenia rzeczowe i plany działań ośrodków odpowiedzialności na potrzeby budżetowania
 • sporządzanie, negocjowanie i zatwierdzanie budżetów
 • realizacja budżetu – koszty rzeczywiste i planowane
 • monitoring i analiza odchyleń budżetów
 • ustalanie przyczyn odchyleń

 • 9. Kontraktowanie w oparciu o budżetowanie – wykonanie budżetu a wykonanie kontraktu


  Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych


  Forma zajęć:

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   optymalizacja kosztow w szpitalu

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania