Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym


Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki. Zmiany Uofp przewidują wzmocnienie kontroli oraz poprawę przejrzystości finansów publicznych, prowadząc do umocnienia jakości zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia skutecznej realizacji celów i zadań podmiotu w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z prawem.

Zaznajomienie uczestników szkolenia z zagadnieniami i istotą:

 • kontroli i audytu wewnętrznego,
 • prezentacja systemu kontroli wewnętrznej/ zarządczej,
 • prezentacja projektowanych zmian w odniesieniu do systemu kontroli zarządczej.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników podmiotów leczniczych, głównych księgowych oraz tych pracowników, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie procedur kontroli w jednostce, a także do audytorów i kontrolerów wewnętrznych.


  TEMATYKA:

  Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. w art. 68 wprowadza nowe pojęcie kontroli zarządczej. Zastąpiła ona pojęcie ”kontroli finansowej”, jaka obowiązywała w poprzednio obowiązujących przepisach w tej dziedzinie. Zmiana ta ma podkreślić systemowe znaczenie kontroli zarządczej, jako podstawowego sposobu zarządzania jednostką, za którą odpowiada najwyższy szczebel zarządzania. Dodatkowe ryzyka wynikają z przyjętych w ostatnim okresie zmian ustawowych dotyczących funkcjonowania publicznej służby zdrowia w Polsce. Wdrożenie systemu kontroli zarządczej należy do obowiązków kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w przypadku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – do jego dyrektora i pozostałych osób sprawujących nadzór nad funkcjonowaniem jego komórek organizacyjnych. Zaniechanie w tej dziedzinie może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.


  1. Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym – wprowadzenie

 • Co to jest kontrola zarządcza? – podstawowe definicje i pojęcia,
 • Podstawy prawne i wytyczne,
 • Cele kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej,
 • Specyfika kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej – podobieństwa i różnice,
 • Standardy kontroli zarządczej wg Ministerstwa Finansów – Komunikat nr 23
  1. − Środowisko wewnętrzne,
   − Cele i zarządzanie ryzykiem,
   − Mechanizmy kontroli,
   − Informacja i komunikacja.

  2. Wyznaczanie celów i zadań w zakładach opieki zdrowotnej

 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
  1. − określanie celów, zadań i pod-zadań,
   − definiowanie mierników,
   − zasoby,
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności,
 • Kontrola zarządcza, a struktura organizacyjna w zakładach opieki zdrowotnej,
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej – przykłady dokumentów.

 • 3. Zarządzanie ryzykiem–kluczowy element kontroli zarządczej

 • Zarządzanie ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej – podstawowe zasady,
 • Identyfikacja ryzyka – warsztaty,
 • Analiza ryzyka – warsztaty,
 • Reakcja na ryzyko – budowa i wdrożenie systemu,
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej.

 • 4. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej

 • Podstawowe elementy systemu,
 • Rola i obowiązki uczestników systemu – (kierownictwo jednostki, pracownicy),
 • Dokumentowanie systemu monitoringu,

 • 5. Zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 • Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej – warsztaty,
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej:
  1. − rola kierownika jednostki,
   − udział kadry zarządzającej i pracowników


  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania