Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym


Coraz większa liczba rankingów i raportów oceniających działalność podmiotów leczniczych wskazuje na obszar zarządzania procesami w organizacji. Chcesz wiedzieć czym są procesy, jak zidentyfikować je w swojej organizacji oraz jak nimi zarządzać? Zapraszamy na szkolenie z zarządzania procesami w podmiotach leczniczych. Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w identyfikowaniu i opisywaniu procesów występujących w podmiotach leczniczych (identyfikacja metodami top-down, bottom-up, mapowanie procesów, tworzenie kart procesów, monitoring procesów).


Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kierowników podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, pracowników działów organizacyjnych podmiotów leczniczych i wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.


TEMATYKA:

1. Wprowadzenie do zarządzania procesowego

 • charakterystyka podejścia procesowego
 • zalety podejścia procesowego
 • rozumienie procesów i zarządzania procesowego
 • etapy organizowania przedsiębiorstwa wokół procesów
 • metodyka projektowania i wdrażania organizacji procesowej

 • Cel. Uczestniczy szkolenia zostaną wprowadzeni w tematykę zarządzania procesowego. Poznają zalety wprowadzenia podejścia procesowego w organizacji oraz koncepcje wykorzystujące zarządzanie procesowe.


  2. Identyfikacja procesów

 • typologia i hierarchizacja procesów
 • podejścia metodologiczne identyfikacji procesów (top-down, bottom-up)
 • identyfikacja celu procesu
 • eliminacja marnotrawstwa procesowego
 • 5 poziomów dojrzałości procesowej

 • Cel. Uczestnikom zostaną przedstawione i szczegółowo omówione na różnych przykładach zasady identyfikacji procesów w podmiocie leczniczym.  Przykład wybrane będą adekwatnie do specyfiki podmiotów leczniczych różnych specjalności.

  3. Standaryzacja i odwzorowywanie procesów

 • mapowanie procesów
 • poziomy mapowania procesów
 • formy opisowe procesów (tworzenie kart procesów)
 • system pomiaru procesów
 • karty wyników

 • Cel. Uczestnikom wskazane zostaną zasady oraz różne możliwości opisywania procesów. Przedstawione zasady monitoringu działalności procesów (ich oceny) pokażą, że wprowadzenie podejścia procesowego jest bardzo skutecznym narzędziem doskonalenia organizacji.

  4. Organizacja procesowa

 • typologia struktur organizacyjnych
 • wdrożenie struktury procesowej
 • wprowadzenie zmian
 • kierunki przeobrażeń
 • miejsce właścicieli procesów w strukturze organizacyjnej

 • Cel. Uczestnikom wskazane zostaną zasady oraz różne możliwości opisywania procesów. Przedstawione zasady monitoringu działalności procesów (ich oceny) pokażą, że wprowadzenie podejścia procesowego jest bardzo skutecznym narzędziem doskonalenia organizacji.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Wdrożenie zarządzania procesowego 
w podmiocie leczniczym

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania