Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych


Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w analizie przykładowych zdarzeń niepożądanych.


Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kierowników podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, dyrektorów ds. lecznictwa, dyrektorów ds. pielęgniarstwa, członków komisji wewnętrznych ds. analizy zdarzeń niepożądanych i wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.


TEMATYKA:

1. Grupy zdarzeń niepożądanych

 • zdarzenia ogólne (upadki, samowolne oddalenia się pacjentów, poparzenia pacjentów na sali operacyjnej itp.)
 • reoperacje, readmisje, powikłania, przedłużone hospitalizacje,
 • zakażenia szpitalne
 • zgony nie związane z naturalnym przebiegiem choroby pacjenta lub stanem współistniejącym.

 • Opis modułu. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione rodzaje zdarzeń niepożądanych wraz z ich definiowaniem oraz wskazane zostaną możliwości grupowania zdarzeń w poszczególnych podsystemach


  2. Konstrukcja systemów zgłaszania / rejestrowania zdarzeń niepożądanych

 • konstrukcja formularzy zgłaszania zdarzeń
 • zakres informacji potrzebnych do przeprowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych

 • Opis modułu. Uczestnicy szkolenia  posiądą umiejętność zorganizowania systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych oraz zbierania informacji wymaganych do przeprowadzenia analiz zdarzeń niepożądanych (w tym poprzez wskazanie przykładowych formularzy)

  3. Konstrukcja analiz zdarzeń niepożądanych (wyciąganie wniosków, doskonalenie procesów)

 • gromadzenie danych i informacji o zdarzeniu,
 • mapowanie danych i informacji,
 • identyfikacja problemów,
 • analizowanie problemów,
 • ustalenie przyczyn źródłowych zdarzenia,
 • zalecenia i raport

 • Opis modułu. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę na temat zasad prowadzenia analiz źródłowych oraz umiejętność przeprowadzenia analiz i wyciągnięcia wniosków pozwalających na wprowadzenie działań korygujących i ogólne doskonalenie jakości.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania