Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia
PN-EN ISO 9001:2009


Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w budowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 (mapa procesów, polityka jakości, księga jakości, procedury i zapisy niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i monitorowania procesów).


Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: kierowników podmiotów leczniczych, pełnomocników ds. jakości, pracowników działów organizacyjnych podmiotów leczniczych i wszystkich zainteresowanych omawianą problematyką.


TEMATYKA:

1. Wprowadzenie do zarządzania jakością i ryzykiem

 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością,
 • systemy zarządzania jakością, zalety i wady systemów,
 • czynniki determinujące jakość,
 • identyfikacja procesów (myślenie procesowe, główne procesy podmiotu leczniczego

 • Cel modułu: Uczestniczy szkolenia zostaną wprowadzeni w tematykę zarządzania jakością. Poznają czynniki determinujące jakość oraz nabędą umiejętność identyfikacji procesów występujących w podmiocie leczniczym.


  2. Przegląd normy ISO 9001:2009

 • wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów
 • wymagania zawarte w rozdziałach
 • 4-8 normy,
 • podstawowa dokumentacja systemowa,
 • ocena skuteczności wewnętrznego systemu zarządzania jakością.

 • Cel modułu: Uczestnikom zostaną przedstawione i szczegółowo omówione na różnych przykładach wymagania ISO 9001. Przykład wybrane będą adekwatnie do specyfiki podmiotów leczniczych różnych specjalności.

  3. Zarządzanie systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009

 • tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji systemowej,
 • rola i zadania pełnomocnika we wdrażaniu systemu zarządzania jakością,
 • zmiana świadomości pracowników podmiotu w aspekcie organizacji pracy związana z podejściem procesowym,
 • problemy z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz metody ich uniknięcia,
 • komunikacja wewnętrzna w zakresie zarządzania jakością.

 • Cel modułu: Przedstawione działania/procesu związane z doskonaleniem systemu zarządzania pokażą, że system to nie tylko dokumentacja i może być bardzo ważnym narzędziem doskonalenia firmy. Uczestnikom wskazane zostaną przykłady działań ograniczających opór przed wprowadzaniem systemów normujących organizację przedsiębiorstw.


  4. Praktyczne wskazówki w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania jakością

 • Polityka Jakości – organizacja przedsiębiorstwa w kierunku ciągłego doskonalenia
 • Księga Jakości – zakres wewnętrznego systemu zarządzania jakością, procedury, oddziaływanie między procesami
 • nadzorowanie dokumentów – zatwierdzanie dokumentów, przegląd, identyfikacja zmian, aktualność, czytelność, prawidłowe rozpowszechnianie
 • procedury systemowe (nadzoru nad zapisami, audytu, wprowadzania działań zapobiegawczych i naprawczych)
 • audyty wewnętrzne
 • zasady tworzenia i przykłady dokumentacji regulującej obszary medyczne i administracyjne (procedury, instrukcje, standardy)

 • Cel modułu: Omówione zostaną podstawowe metody i techniki tworzenia dokumentacji systemowej. Uczestnicy zobaczą w jaki sposób opracować dokumentację systemową, tak aby była najlepiej dopasowana do specyfiki konkretnego podmiotu leczniczego.

  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia
PN-EN ISO 9001:2009

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania