Akredytacja Szpitali a PN-EN 9001:2009.
Co wybrać i jak uzupełnić systemy.


Pragnąc przybliżyć możliwości rozwiązań jakościowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych.

ikona cele

Sprawdź, czym różni się system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008 od Programu Akredytacji Szpitali

ikona cele

Przekonaj się, że warto stosować rozwiązania jakościowe w podmiotach leczniczych

ikona cele

Upewnij się jakie korzyści przyniesie Twojej placówce wprowadzenie działań zmierzających do uzyskania wysokiego poziomu jakości i bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych

ikona cele

Dowiedz się jak wygląda wdrożenie systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym a jak proces przygotowania podmiotu leczniczego do wdrożenia standardów akredytacyjnych

ikona cele

Zapoznaj się z wymogami stawianymi przez jednostkę akredytującą w ochronie zdrowia w Polsce

ikona cele

Dowiedz się, jakie działania podjąć aby mając certyfikat ISO 9001 rozpocząć przygotowania do wdrożenia standardów Programu Akredytacji Szpitali

ikona cele

Dowiedz się, jakie działania podjąć aby mając certyfikat Ministra Zdrowia rozpocząć przygotowania do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001


Grupa docelowa:

 • menedżerów, dyrektorów, administracji szpitali
 • pełnomocników ds. jakości, specjalistów ds. jakości, koordynatorów ds. jakości w szpitalach
 • pracowników działów organizacyjnych szpitali
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką jakości i akredytacji w ochronie zdrowia

 • TEMATYKA:

  1. Wprowadzenie do zarządzania jakością i ryzykiem

 • podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania jakością,
 • systemy zarządzania jakością, zalety i wady systemów,
 • czynniki determinujące jakość,
 • identyfikacja procesów (myślenie procesowe, główne procesy podmiotu leczniczego.

  Cel modułu: Uczestniczy szkolenia zostaną wprowadzeni w tematykę zarządzania jakością. Poznają czynniki determinujące jakość oraz nabędą umiejętność identyfikacji procesów występujących w podmiocie leczniczym.

  2. System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009

 • wymagania zawarte w rozdziałach 4-8 normy,
 • podstawowa dokumentacja systemowa,
 • organizowanie systemu zarządzania jakością,
 • tworzenie i rozpowszechnianie dokumentacji systemowej,
 • rola i zadania pełnomocnika we wdrażaniu systemu zarządzania jakością.

  Cel modułu: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani w wymaganiami normy oraz z problematyką organizowania systemu zarządzania jakością.

  3. Program Akredytacji Szpitali

 • idea akredytacji,
 • akredytacja w Polsce i na świecie,
 • omówienie standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali,
 • przygotowanie placówki do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

  Cel modułu: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze standardami Programu Akredytacji Szpitali i problematyką spełnienia wymogów przedstawionych w Programie.

  4. Dostosowanie podmiotu leczniczego pracującego w systemie zarządzania jakością wg normy ISO 9001 do wymogów Programu Akredytacji Szpitali

 • różnice w wymaganiach normy ISO i Programu Akredytacji Szpitali w tym różnice definicyjne
 • dostosowanie dokumentacji systemu ISO (procedur, instrukcji) do wymogów Programu,
 • dostosowanie dokumentacji Programu do wymagań normy ISO
 • stworzenie jednego systemu spełniającego wymogi normy i Programu

  Cel modułu: W module omówione zostaną podstawowe różnice definicyjne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób spełnić wymagania Programu Akredytacji Szpitali utrzymując system zgodny z normą ISO oraz w jaki sposób zorganizować system zarządzania jakością bazując na dokumentacji Programu Akredytacji Szpitali


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Akredytacja Szpitali a PN-EN 9001:2009.
Co wybrać i jak uzupełnić systemy

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania