Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy


Celem jest zapoznanie uczestników w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników. Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego. W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób. Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.


TEMATYKA:


CZĘŚĆ I


1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI: MOBBINGU, DYSKRYMINACJI

 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;

 • 2. DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY

 • Czym jest dyskryminacja?
 • Rodzaje dyskryminacji;
 • Jak rozpoznać przypadek dyskryminacji?
 • Jak się bronić przed dyskryminacją?

 • 3. DYSKRYMINACJA W PRAWIE POLSKIM

 • Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji;
 • Zasada równego traktowania w pracy;
 • Ciężar dowodu;
 • Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania;

 • 4. MOBBING W MIEJSCU PRACY- PRZYCZYNY I UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA MOBBINGU

 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  1. - Przyczyny zależne i niezależne od ofiary;
   - Stres;
   - Konflikt;
   - Przyczyny po stronie mobbera;
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  1. - Stereotypy;
   - Uprzedzenia społeczne;


  CZĘŚĆ II


  1. OFIARY I SPRAWCY MOBBINGU

 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;

 • 2. TAKTYKI MOBBINGU

 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;

 • 3. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania lobbingu;
 • Wewnętrzne organy antymobbingowe i postępowań polubownych;
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. Lobbingu;


 • Metody szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: analiza przypadku, ćwiczenia z obserwatorem, dyskusja moderowana, praca w małych grupach, scenki, wykład.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania