Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne


Cele ogólne:

Poszerzenie kompetencji, w zakresie przeciwdziałania i radzenia sobie z mobbingiem w pracy.


Cele szczegółowe:

1. Poznanie przyczyn mobbingu w miejscu pracy.
2. Wzrostu umiejętności odróżniania sytuacji konfliktowych od mobbingu.
3. Poszerzenie kompetencji w zakresie radzenia sobie z mobbingiem.
4. Poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi.
5. Poznanie zasad reagowania, gdy przełożony lub współpracownik niesłusznie oskarży Cię
5. o stosowanie mobbingu.


Zdobyte umiejętności:

1. Odróżniania sytuacji konfliktowych od mobbingu.
2. Asertywnego reagowania na działania mobbingowe.
3. Radzenia sobie z niesłusznymi oskarżeniami o mobbing.
4. Budowania kultury organizacyjnej przeciwdziałającej zachowaniom mobbingowym.


TEMATYKA:

Sesja I

 • Wprowadzenie do szkolenia, przestawienie programu i celów warsztatu
 • Podstawowe pojęcia, rozumienie i przyczyny mobbingu
 • Metody oddziaływań mobbingowych

 • Sesja II

 • Psychologiczne uwarunkowania działań mobbera
 • Psychologiczna sytuacja ofiary
 • Mobbing w relacji przełożony – podwładny
 • Mobbing pomiędzy współpracownikami

 • Sesja III

 • Radzenie sobie z mobbingiem
 • Kultura organizacyjna instytucji a mobbing

 • Sesja IV

 • Aspekty prawne mobbingu
 • Profilaktyka mobbingu w organizacji
 • Procedury antymobbingowe


 • Metody szkolenia:

  Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi. Uczestnicy są aktywnie włączani w proces szkoleniowy. W trakcie zajęć wykorzystywane są metody: analiza przypadku, ćwiczenia z obserwatorem, dyskusja moderowana, praca w małych grupach, scenki, wykład.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania