Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz fizjoprofilaktyka dotycząca ergonomii pracy personelu medycznego


Grupa docelowa:

Personel medyczny (pielęgniarki)


Cel szkolenia:

Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki związanej z narządem ruchu. Poznanie zasad przyjmowania prawidłowych pozycji w czasie pracy siedzącej i stojącej. Nabycie umiejętności wykonywania ćwiczeń profilaktycznych wzmacniających układ stawowo-mięśniowy.


TEMATYKA:

1. Wprowadzenie do ergonomii – podstawowe pojęcia.

 • Cele nauczania ergonomii wśród personelu medycznego
 • Przestrzeganie zasad ergonomii pracy:
  1. a. prawidłowa pozycja siedząca, odpowiednie stanowisko pracy dopasowane do wzrostu i wymiarów pracownika
   b. prawidłowa sylwetka podczas pracy przy łóżku chorego i wykonywaniu czynności zabiegowych,
 • Zastosowanie w praktyce.

 • 2. Metody pracy przy pacjencie siedzącym i leżącym – wady i zalety

 • Planowanie pracy zespołu medycznego
 • Zastosowanie w praktyce.

 • 3. Ergonomiczne zasady prowadzenia zabiegów i organizacja pracy z pacjentem


  4. Czynniki etiologiczne schorzeń związanych z wykonywaniem zawodu.

 • Umiejętność rozpoznawania czynników szkodliwych

 • 5. Sposoby zapobiegania skutkom obciążeń związanych z pracą w placówce medycznej.

 • Ćwiczenia praktyczne
  1. a. zapobieganie przeciążeniom narządu ruchu
   b. ćwiczenia wzmacniające układ stawowo-mięśniowy


  Metody kształcenia:

 • Metody podające – proces przyswajania: wykład informacyjny, wyjaśnienie
 • Metody poszukujące, kreatywne - problemowe – proces odkrywania, związane z twórczym myśleniem i działaniem
 • Ćwiczenia - metoda pokazu, omówienie i demonstracja technik terapeutycznych; metoda laboratoryjna – wykonywanie przez kursantów badania funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego, wykonywanie zabiegów, metody dyskusyjne.
 • Metody aktywizujące:
  1. - proaktywne (usamodzielniające) - uczą samokontroli i samooceny własnego działania, sprzyjają samodzielności myślenia i realizacji zadań,
   - dyskusja dydaktyczna


  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz fizjoprofilaktyka dotycząca ergonomii pracy personelu medycznego

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania