Opieka geriatryczna

Cele szkolenia:

Przyswojenie podstawowych wiadomości niezbędnych do terapii i opieki osób starszych. Poznanie zasad terapii i opieki nad osobami starszymi ze schorzeniami obejmującymi poszczególne układy. Zasady terapii w kardiologii, pulmonologii, psychiatrii, chirurgii, onkologii, ortopedii oraz medycynie paliatywnej. Umiejętność dobierania zabiegów i metod terapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby i funkcjonalnego stanu chorego. Profilaktyka zmian wtórnych. Usprawnianie, sterowanie kompensacja i postepowanie adaptacyjne w różnych jednostkach chorobowych. Kontrolowanie wyników terapii. Poznanie zasad terapeutycznego komunikowania się z osobami w podeszłym wieku. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.


Grupa docelowa:

Lekarze POZ, pielęgniarki, fizjoterapeuci.


TEMATYKA:

1. Badania diagnostyczne i funkcjonalne jako podstawa tworzenia, weryfikacji i modyfikacji

1. programu terapii Całościowa Ocena Geriatryczna


2. Podstawy programowania procesu leczenia, kontrolowania jego przebiegu i dostosowania

2. postępowania terapeutycznego do celów kompleksowej opieki osób starszych z rożnymi

2. dysfunkcjami.


3. Dobieranie zabiegów i metod terapii stosownie do rozpoznania klinicznego, okresu choroby

3. i funkcjonalnego stanu rehabilitowanej osoby.


4. Kontrolowanie wyników terapii oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.


5. Zasady programowania terapii. Rodzaj, stopień ciężkości i okres schorzenia. Stan aktualny

5. schorzenia i prognoza co do wyleczenia i przewidywanego rodzaju niepełnosprawności

5. jako baza wyjściowa dla tworzenia programu terapii.


6. Etapy, cele i hierarchia postępowania terapeutycznego.


7. Schematy ogólne programu terapii osób starszych z różnymi dysfunkcjami. Program optymalny

7. i program minimum.


8. Kompleksowość terapii a jej program.


9. Procesy regeneracji, kompensacji i adaptacji a program terapii.


10. Indywidualne podejście do programu terapii. Czynniki determinujące program terapii. Czynniki

10. decydujące o konieczności zmiany programu terapii. Powodzenia i niepowodzenia

10. dotychczasowej terapii jako podstawa weryfikacji i modyfikacji programu terapii.


11. Podtrzymywanie efektów i dalszej terapii w przypadku wyczerpania potencjauł

11. terapeutycznego.


12. Rozwiązania alternatywne odnośnie do celów doraźnych oraz wyboru środków i metod

12. w programie terapii. Kryteria wyboru alternatywnych rozwiązań.


13. Najczęstsze błędy popełniane przy programowaniu terapii. Dogmatyzm i schematyzm jako

13. przykłady niewłaściwego podejścia do programowania terapii. Negatywne skutki

13. niewłaściwie zaprogramowanej terapii.


14. Zasady terapeutycznego komunikowania się z osobami w podeszłym wieku.


15. Praca w zespole wielodyscyplinarnym (pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, opiekun medyczny,

15. terapeuta środowiskowy).


16. Wyniki badań jako podstawowe kryterium wyboru optymalnych rozwiązań i źródło postępów

13. terapii.Metody kształcenia:

 • Metody podające – proces przyswajania: wykład informacyjny, wyjaśnienie
 • Metody poszukujące, kreatywne - problemowe – proces odkrywania, związane z twórczym myśleniem i działaniem
 • Ćwiczenia - metoda pokazu, omówienie i demonstracja technik terapeutycznych; metoda laboratoryjna – wykonywanie przez kursantów badania funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego, wykonywanie zabiegów, metody dyskusyjne.
 • Metody aktywizujące:
  1. - proaktywne (usamodzielniające) - uczą samokontroli i samooceny własnego działania, sprzyjają samodzielności myślenia i realizacji zadań,
   - dyskusja dydaktyczna

  Metody oceny pracy kursanta/ Forma i warunki zaliczenia:

 • oceny ciągłej w trakcie kursu,
 • testu sprawdzającego


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Opieka Geriatryczna

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania