Skuteczne zarządzanie zespołem.
Budowanie relacji i współdziałanie.


Zarządzanie zespołem medycznym jest sztuką. Tym bardziej, że lekarze mają silny autorytet wewnętrzny i nie łatwo poddają się wpływowi innych. Ponadto medycyna niesie ze sobą dużą odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. Z tego tytułu zespół potrzebuje przestrzegać wysokich standardów pracy i dużo od siebie wymagać. Koszty inwestycji w lokal, wyposażenie i sprzęt jest bardzo wysoki. Zatem tylko mądre zarządzanie może przyczynić się do rentowności przychodni medycznych. Pracując w organizacji realizujemy cele jej i swoje własne. Cele jakie ujawniają się na poziomie nie tylko świadomym to szczerość i jasność wysyłanych przez przełożonych i kolegów komunikatów, potrzeba informacji zwrotnej udzielonej po wykonaniu zadania oraz krytyka ale konstruktywna. Realizacja tych celów, wpływa na wymierne efekty pracy, pozytywne postawy, motywację, budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych prowadzących do efektywnego współdziałania jednostek i zespołów. Destruktywna relacja w organizacji jest przyczyną konfliktów, stresu oraz wynikających z tego strat i chaosu.


Cele szkolenia:

ikona cele

zwiększenie efektywności w kierowaniu pracą zespołu

ikona cele

umiejętność budowania relacji i autorytetu

ikona cele

umiejętność współpracy z zespołem

ikona cele

wzbudzenie w pracownikach większego zaangażowania i większej skuteczności

ikona cele

podniesienie standardów opieki nad pacjentami

ikona cele

tworzenia klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej

ikona cele

identyfikowania grupowych zagrożeń dla płynnej realizacji celów zawodowych

ikona cele

rozpoznawania ról poszczególnych członków zespołu i zrozumienie ich znaczenia dla realizacji zadań

ikona cele

zrozumienia wpływu poprawnej komunikacji na efektywną współpracę w zespole

ikona cele

organizowania pracy grupy roboczej jak również zrozumienia znaczenia synergii zespołów

ikona cele

dostrzegania różnicy między regułami wpływu społecznego a manipulacją


TEMATYKA:

1. Własne zasoby szefa/owej

Badanie i rozwój wewnętrznych zasobów osób zarządzających zespołami, aby wzmocnić ich skuteczność i siłę autorytetu. Zajmiemy się przede wszystkim:

 • wizerunkiem i autoprezentacją
 • hierarchią wartości i ważności
 • myślami automatycznymi, które usprawniają bądź utrudniają działanie
 • stawianiem i realizacją celów życiowych i zawodowych
 • proaktywnością jako podstawowym nawykiem skutecznego działania
 • samoświadomością, przy pomocy techniki Okien Johari
 • jak nas widzą – cechy autorytetu jakiego zespół potrzebuje
 • sztuka przemawiania – elementy werbalne i niewerbalne - umiejętność dobrego szefa

 • 2. Style zarządzania

 • Podział na style zarządzania według podstawowych teorii psychologicznych
 • Autodiagnoza własnego stylu zarządzania
 • Gry psychologiczne wg Berne'a – ich znaczenie, skutki i demaskowanie
 • Podejście coachingowe w zarządzaniu – podstawowe zasady, sposób działania i skutki

 • 3. Praca zespołowa

 • Rozwijanie umiejętności efektywnego rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie długofalowych relacji z pracownikami – co ma znaczenie ?
 • Rekrutacja pracowników – ustalanie priorytetów: zespół – firma - pracownik
 • Przepływ informacji między przełożonym a pracownikami – diagnoza trudności i rozwiązywanie problemów
 • Motywowanie pracowników – podstawowe mechanizmy – jak to robić, jak dostosować argumenty do osobowości pracownika
 • Ustalenie reguł współpracy i skuteczne egzekwowanie poleceń
 • Role grupowe i podział obowiązków
 • Techniki grupowego rozwiązywania problemów - synergia zespołów
 • Reguły modyfikowania zachowań pracowników

 • 4. Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach
  4. w organizacji

 • Autoanaliza własnego stylu komunikowania się
 • Czynniki wpływające na jakość kontaktów zawodowych pomiędzy pracownikami
 • Nadawanie i reakcja na informacje zwrotną
 • Asertywne reagowanie na zastrzeżenia na krytykę i pochwałę

 • 5. Konflikt i rywalizacja a współdziałanie

 • Rozpoznawanie i reakcja na sytuacje konfliktowe
 • Źródła i rodzaje konfliktów
 • Metody/strategie rozwiązywania konfliktów – praca z emocjami
 • Rywalizacja w zespole: za i przeciw

 • Metody, techniki, narzędzia szkoleniowe:

  Szkolenie ma charakter warsztatowy, prowadzone jest aktywnymi metodami angażującymi wszystkich uczestników zarówno podczas mini wykładów, ćwiczeń grupowych i indywidualnych, testów, dyskusji, scenek rodzajowych.  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

  Szkolenie z Skuteczne zarządzanie zespołem. Budowanie relacji i współdziałanie

  Materiały do pobrania:


   


  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania