Dyrektor nie musi robić wszystkiego sam – rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją


Zwiększająca się konkurencja, rosnące oczekiwania pacjentów i wymogi różnych instytucji sprawiają, że coraz trudniej zarządza się organizacjami w systemie ochrony zdrowia. Rosnąca presja powoduje, że zarządzający muszą szukać nowych możliwości rozwiązywania coraz bardziej skomplikowanych problemów. W związku z ograniczeniami finansowymi konieczne staje lepsze wykorzystanie posiadanego kapitału jakim są ludzie. Zwiększenie ich świadomości dotyczącej funkcjonowania organizacji w systemie ochrony zdrowia, przekazanie im większej odpowiedzialności za losy organizacją nie jest chwytliwym hasłem tylko koniecznością.


Cele szczegółowe:

Celem szkolenia jest wskazanie problemów, na jakie najczęściej napotykają zakłady opieki zdrowotnej, ich diagnoza oraz przedstawienie możliwości jakie daje rozwój kompetencji przywódczych pracowników, zalet utożsamiania się pracowników z organizacją oraz przedstawienie możliwości rozwijania takich kompetencji wśród przedstawicieli średniego szczebla zarządczego.


Korzyści ze szkolenia:

W trakcie szkolenia pokażemy przykłady zakładów opieki zdrowotnej, które wdrożyły programy rozwoju przywództwa, działań, jakie zostały podjęte, korzyści jakie przyniosło to ww. zakładom. Pozwoli to zrozumieć co i w jaki sposób można zmienić we własnej jednostce. Da to podstawy do stworzenia zmotywowanego i zaangażowanego zespołu


TEMATYKA:

1. Kto to jest lider?


2. Przykłady dobrych i złych praktyk przywódczych


3. Definiowanie przywództwa


4. Oczekiwania wobec przywódców


5. Wyzwania stojące przed zakładami opieki zdrowotnej


6. Tworzenie wizji organizacji i umiejętność widzenia spraw w szerszym kontekście


7. Budowanie zespołu


8. Komunikacja


9. Zarządzanie zmianą


10. Przywódca a lider


11. Style przywódcze


12. Przykłady działań usprawniających funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej


Metodologia szkolenia:

Ludzie uczą się najwięcej ucząc innych. Dlatego szkolenie ma charakter interaktywny, angażujący uczestników. Pozwala to na:

 • rozwijanie wiedzy
 • zdobywanie nowych umiejętności

 • Metody, techniki, narzędzia szkoleniowe:

  Ludzie uczą się najwięcej ucząc innych. Dlatego szkolenie ma charakter interaktywny, angażujący uczestników. Pozwala to na:

 • Interaktywne mini wykłady
 • Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów przez uczestników szkolenia
 • Praca w parach i w grupach
 • Moderowane dyskusje
 • Feedback trenera (komentarze, oceny, naprowadzanie na optymalne • rozwiązania = facylitacja, sugestie rozwiązań)
 • Analiza studium przypadku (case study)
 • Gry i zabawy szkoleniowe


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

  Szkolenie z Dyrektor nie musi robić wszystkiego sam – rola pracowników średniego szczebla w zarządzaniu organizacją

  Materiały do pobrania:


     Patron medialny:


  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania