Odpowiedzialnośc lekarza


Zwiększa się ilość pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Co więcej, lekarza może dotyczyć zarzut popełnienia wykroczenia lub przestępstwa. Lekarz może także zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przewinienie zawodowe. W związku z tym proponujemy szkolenie uwzględniające tematykę prawną, istotną w praktyce lekarskiej. Szkolenie pozwoli poszerzyć umiejętność interpretacji zdarzeń związanych z pracą lekarza z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności. Przybliży procedury postępowania wynikające z ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Uczestnicy szkolenia zyskają popartą przykładami wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej, zawodowej i karnej lekarza.


Cele szczegółowe:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej rodzajów odpowiedzialności lekarza

Zastosowanie informacji na temat procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza przed Okręgowym Sądem Lekarskim

Zaktualizowanie wiedzy dotyczącej trybu odpowiedzialności zawodowej oraz kar grożących za przewinienia zawodowe

Zapoznanie uczestników z przykładami zdarzeń, które mogą rodzić odpowiedzialność karną lekarza


TEMATYKA:

1. Jakie rodzaje odpowiedzialności mogą dotyczyć lekarza w związku z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych


2. Czym jest odpowiedzialność zawodowa lekarza:

 • pojęcie przewinienia zawodowego
 • procedury postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarza przed Okręgowym Sądem Lekarskim
 • za co lekarz może odpowiadać w trybie odpowiedzialności zawodowej
 • kary grożące za przewinienie zawodowe

 • 3. Kiedy lekarzowi grozi odpowiedzialność cywilna (materialna):

 • co to jest odpowiedzialność cywilna
 • kiedy lekarz naraża się na odpowiedzialność cywilną
   a). z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa)
   b). z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa)
   c). kiedy odszkodowanie a kiedy zadość uczynienie
 • czy lekarz może ponieść odpowiedzialność cywilną niezależnie od sankcji karnych i zawodowych

 • 4. Jakie są przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza:

 • co to jest przestępstwo
 • kiedy błąd medyczny może być przyczyną odpowiedzialności karnej
 • jakie inne zdarzenia mogą rodzić odpowiedzialność karną


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

  Szkolenie z Odpowiedzialność lekarza

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania