Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym

W ostatnich latach rośnie świadomość prawna pacjentów, a co za tym idzie zwiększa się liczba pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Równocześnie uległy zmianie niektóre przepisy dotyczące Karty Praw Pacjenta. Odpowiedzią na wynikające stąd wątpliwości jest propozycja szkolenia uwzględniająca tematykę relacji lekarz – pacjent. Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodniejsze posługiwanie się zapisami Karty Praw Pacjenta. Przybliży procedury postępowania wynikające z ustawy. Uczestnicy szkolenia zyskają popartą przykładami wiedzę na temat odpowiedzialności cywilnej lekarza.


Cele szczegółowe:

Poszerzenie umiejętności korzystania z Karty Praw Pacjenta

Zastosowanie informacji na temat postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Rozróżnienie zdarzeń medycznych i ich kwalifikacja do rozpoznania przez RPP.

Uzyskanie wiedzy na temat zasad odpowiedzialności cywilnej lekarza.


TEMATYKA:

1. Zagadnienia wprowadzające


2. Wykaz praw pacjenta:

 • do świadczeń zdrowotnych np. zasięganie opinii innego lekarza,
 • do informacji i tajemnicy informacji związanych z pacjentem oraz kiedy nie obowiązuje,
 • do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych np. pacjent ubezwłasnowolniony, niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, małoletni,
 • do poszanowania intymności i godności pacjenta (m.in. obecność osoby bliskiej),
 • do dokumentacji medycznej (m.in. komu może być udostępniona),
 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza (do komisji lekarskiej przy rzeczniku praw pacjenta),
 • do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • do opieki duszpasterskiej

 • 3. Wykaz zdarzeń medycznych kwalifikujących się do rozpoznania przez Rzecznika Praw Pacjenta
  3. np. kiedy śmierć pacjenta będzie skutkować odpowiedzialnością lekarza.


  4. Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • określenie czy zdarzenie spełniło kryteria zdarzenia medycznego
 • sytuacje, w których lekarz może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień przed Komisją

 • 5. Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku zdarzeń medycznych


  6. Odpowiedzialność cywilna lekarza wynikająca z powyższej ustawy


  Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

  Szkolenie z Karta Praw Pacjenta

  Materiały do pobrania:


     Patron medialny:


   
   
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania