Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym


Cele warsztatu :

Doskonalenie kompetencji komunikacyjno-negocjacyjnych.


Cele szczegółowe:

Zapoznanie z istotą negocjacji oraz zasadami ich prowadzenia.

Praktyczne rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w kontakcie z pacjentem i w środowisku medycznym.

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych.


Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy w efekcie szkolenia:

Zapoznają się z zasadami negocjowania, technikami wywierania wpływu i radzenia sobie z manipulacjami.

Poznają sposoby praktycznego wykorzystania negocjacji w pracy z pacjentem i środowisku medycznym.

Poprawią swoje umiejętności efektywnej komunikacji, w tym zastosowania modelu Schulza von Thuna.

 

Nauczą się zasada przekazywania trudnych komunikatów.


TEMATYKA:

Dzień I – umiejętności negocjacyjne

Sesja I

1. Wprowadzenie do szkolenia, diagnoza potrzeb, kontrakt, integracja

2. Sytuacje konfliktowe w pracy

W czasie sesji I uczestnicy będą analizowali najczęściej pojawiające się rodzaje konfliktów z pacjentem oraz w środowisku pracy. Zapoznają się z typologią konfliktów i poznają optymalne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.

 • Koło konfliktu Moore’a i jego zastosowanie w pracy medycznej
 • Konflikty rozwiązywalne i nierozwiązywalne
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku medycznym
 • Komunikacja w konflikcie
 • Ćwiczenia praktyczne

 • Sesja II

  1. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktówa

  W czasie sesji uczestnicy zapoznają się ze specyfiką negocjacji, poznają podstawy negocjowania oraz zasady przygotowania do negocjacji. Przetestują w praktyce swoje umiejętności negocjacyjne.

 • Negocjacje – definicja i rozumienie
 • BATNA i ZOPA w negocjacjach
 • Negocjacje pozycyjne i negocjacje problemowe
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Specyfika negocjacji z pacjentem i rodziną
 • Ćwiczenia praktyczne

 • Sesja III

  1. Negocjacje – techniki wywierania wpływu i radzenie sobie z manipulacjami

  Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami wywierania wpływu oraz poznają sposoby obrony przed nimi

 • Reguła wzajemności
 • Reguła konsekwencji
 • Społeczny dowód słuszności
 • Reguła autorytetu
 • Reguła niedostępności
 • Ćwiczenie praktyczne z zastosowaniem reguł

 • Sesja IV

  1. Praktyczne wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych.

  W czasie sesji uczestnicy biorąc udział w zaaranżowanych sytuacjach i scenkach będę uczyli się zastosowania praktycznego zgromadzonej wiedzy i umiejętności

 • Negocjacje w praktyczne – ćwiczenia w małych grupach
 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia


 • Dzień II – umiejętności komunikacyjne

  Sesja I

  1. Efektywna komunikacja

  W czasie sesji I uczestnicy zapoznają się z zasadami efektywne komunikacji, poznają najczęściej spotykane zakłócenia komunikacyjne oraz sposoby udrażniania komunikacji.

 • Proces komunikacji interpersonalnej
 • Zakłócenia w komunikacji i sposoby ich przezwyciężania
 • Komunikacja werbalna i pozawerbalna
 • Aktywne słuchanie jako podstawa komunikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

 • Sesja II

  1. Model komunikacji Schulza von Thuna i jego zastosowanie w pracy z pacjentem i w środowisku
  1. medycznym

  Uczestnicy poznają czteropłaszczyznowy model komunikacji Schulza von Thuna i zasady wykorzystania modelu w pracy zawodowej.

 • Model 4 uszu i 4 ust
 • Zastosowanie modelu w pracy z pacjentem i jego rodziną
 • Zastosowanie modelu w pracy w środowisku medycznym
 • Ćwiczenia praktyczne

 • Sesja III

  1. Trudne rozmowy – przekazywanie informacji pacjentom

  W czasie sesji omówione zostaną zasady przekazywania trudnych informacji oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami z tym związanymi.

 • Emocje i ich znaczenie w przekazywaniu trudnych komunikatów
 • Przekazywanie informacji o śmierci/ braku możliwości leczenia
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami i wypaleniem zawodowym
 • Trudne sytuacje w pracy z pacjentem i jego rodziną – zasady komunikacji
 • Ćwiczenia praktyczne

 • Sesja IV

  1. Praktyczne wykorzystanie umiejętności komunikacyjny w pracy medycznej

  W czasie sesji uczestnicy biorąc udział w zaaranżowanych sytuacjach i scenkach będę uczyli się zastosowania praktycznego zgromadzonej wiedzy i umiejętności

 • Komunikacja w trudnych sytuacjach– ćwiczenia w małych grupach
 • Podsumowanie szkolenia, zakończenie


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania