Autoprezentacja – efektywne prezentacje


Cele warsztatu :

Nabywanie i rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji przy wykorzystaniu technik autoprezentacji. 


Cele szczegółowe:

Rozwijanie umiejętności świadomego kształtowania własnego wizerunku

Rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron podczas wystąpień i prezentacji

Poznanie i przećwiczenie sposobów dopasowania formy wypowiedzi do sytuacji i odbiorcy komunikatu

Zdobycie wiedzy na temat doboru narzędzi, które ułatwią/usprawnią prowadzenie zajęć dla studentów

Poznanie metod skutecznego przekazywania wiedzy podczas prezentacji, oraz zdobycie wiedzy na temat etapów prezentacji

Ćwiczenie kontroli przebiegu prezentacji i zainteresowania słuchaczy

Poznanie technik pokonywania stresu związanego z wystąpieniami przed audytorium


Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy w efekcie szkolenia:

Będą potrafili zbudować wizerunek osoby profesjonalnej

Będą potrafili kontrolować proces autoprezentacji

Zdobędą wiedzę na temat skutecznych środków przekazu stosowanych podczas prezentacji

Będą potrafili dobrać narzędzia do tematu prezentacji i audytorium i zastosować się do etapów prowadzenia prezentacji

Otrzymają informację zwrotną na temat swoich zachowań w roli prezentera po nagraniu indywidualnych prezentacji na kamerę video


TEMATYKA:

Dzień I – umiejętność autoprezentacji podczas prezentacji

Sesja I

1. Autoprezentacja – reguły i zasady

W czasie sesji I uczestnicy poznają i przedyskutują oraz opracują zestaw kluczowych elementów wpływających na świadome kierowanie procesem autoprezentacji.

 • Reguły autoprezentacji
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Znaczenie tworzenia własnego wizerunku
 • Zasadnicze błędy autoprezentacji

 • Sesja II

  1. Zachowania prezentera

  Uczestnicy przeprowadzą indywidualne prezentacje, które będą nagrywane na kamerę video, otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat własnych zachowań prezentera oraz sposobu przygotowania autoprezentacji. Na podstawie nagrań omówione zostaną słabe i mocne strony prezenterów.

 • Eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości
 • Elementy budowania określonego wizerunku
 • Określenie znaczenia niewerbalnej autoprezentacji w procesie komunikowania się z ludźmi
 • Umiejętność mówienia i słuchania
 • Praca głosem – ton, dykcja, intonacja
 • Techniki werbalne stosowane podczas prezentacji
 • Panowanie nad stresem związanym z sytuacja ekspozycji społecznej

 • Sesja III

  1. Zachowania prezentera cd.

  Uczestnicy przeprowadzą indywidualne prezentacje, które będą nagrywane na kamerę video, otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat własnych zachowań prezentera oraz sposobu autoprezentacji (ewentualnych luk i mocnych stron).

 • Eksponowanie atutów i mocnych stron osobowości
 • Elementy budowania określonego wizerunku
 • Określenie znaczenia niewerbalnej autoprezentacji w procesie komunikowania się z ludźmi
 • Umiejętność mówienia i słuchania
 • Praca głosem – ton, dykcja, intonacja
 • Techniki werbalne stosowane podczas prezentacji
 • Panowanie nad stresem związanym z sytuacja ekspozycji społecznej

 • Sesja IV

  1. Kluczowe elementy prezentacji.

  W czasie sesji uczestnicy będą nabywać wiedzę i doskonalić umiejętności budowania skutecznej prezentacji, poznają i przedyskutują jej etapy.

 • Kluczowe etapy prezentacji - reguła WRZ
 • Określenie celu i przyporządkowanie działań
 • Metody prezentacji, – kiedy jaka metoda jest odpowiednia


 • Dzień II – umiejętności prowadzenia prezentacji

  Sesja I

  1. Skuteczne metody, techniki i przydatne narzędzia podczas prowadzenia prezentacji

  W czasie sesji I uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi środkami przekazu stosowanymi podczas prezentacji, dowiedzą się, w jaki sposób przygotować prezentację, aby była interesująca i zwracała uwagę na kluczowe jej elementy.

 • Zasady konstruowania modułów prezentacji: dobór treści, układ materiału, wybór metod
 • Dobór pomocy i materiałów na prezentację
 • Zasady korzystania z pomocy audiowizualnych - flipchart, rzutnik, inne materiały.
 • Dobór treści do odpowiednich pomocy audiowizualnych
 • Układ sali podczas prezentacji

 • Sesja II

  1. Prowadzenie prezentacji - umiejętność wdrożenia wiedzy w praktykę

  W czasie sesji uczestnicy będą ćwiczyli prowadzenie angażującej efektywnej prezentacji z wykorzystaniem poznanych zasad, etapów i z zastosowaniem zaprezentowanych i omówionych wcześniej meto.

 • Skuteczność prezentera
 • Techniki lingwistyczne stosowane podczas prezentacji
 • Przekazywanie wiedzy - prezentowanie wyników
 • Argumentacje

 • Sesja III

  1. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach podczas prezentacji

  Omówienie możliwych podczas prezentacji trudnych sytuacji zarówno w kontekście uczestników jak i kwestii organizacyjno - logistycznych, poznanie i przedyskutowanie metod radzenia sobie z nimi.

 • Techniki pracy z grupą gdy pojawia się opór, ignorowanie lub krytyka
 • Metody radzenia sobie z trudnymi rolami grupowymi
 • Trudne sytuacje organizacyjne – jak sobie poradzić.
 • Podsumowanie szkolenia, zakończenie


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Autoprezentacja, efektywne prezentacje

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania