Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjenta

         Jest to szkolenie warsztatowe, które pozwala na zrozumienie procesów komunikacji z pacjentami, znacznie poprawia poczucie odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek szpitala, placówki medycznej przez każdego pracownika (uczestnika szkolenia). Poszczególne zagadnienia szkolenia rozwijane są w zależności od aktualnych potrzeb szkoleniowych danej grupy zawodowej, specyfiki pracy, obowiązków i trudnych sytuacji z jakimi spotykają się w relacjach z pacjentami pielęgniarki i rejestratorki/rejestratorzy medyczni.
         Główne cele tego szkolenia to: podniesienie jakości obsługi Pacjenta, rozwinięcie umiejętności komunikowania się z Pacjentami i zwiększenie poziomu aktywności i inicjatywy pracowników (poczucia odpowiedzialności i świadomość wagi pełnionej funkcji), rozwinięcie umiejętności komunikacji asertywnej, opartej na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Szkolenie pozwala także na nabycie umiejętności i wiedzy z poprawności komunikacji z drugim człowiekiem, a wiec także z pozostałymi pracownikami w Państwa Szpitalu.


„Trudności, na które napotykasz, są barierami tkwiącymi w umyśle
i możnaje przełamać, przyjmując bardziej pozytywne nastawienie”
(Clarence Blasier)

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek i rejestratorek/rejestratorów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami.


Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Pacjentem.


TEMATYKA:

1. Motywy psychologiczne, jakimi kieruje się Pacjent wybierając naszą usługę, nasz produkt

 • Pierwszy kontakt z Klientem, czyli "face to face"
 • Widzenie peryferyjne u kobiet, widzenie tunelowe u mężczyzn – a kontakt z Pacjentem
 • Jak słuchają kobiety a jak słuchają mężczyźni?
 • Komunikacja werbalna – zasada "win- win"
 • Komunikacja niewerbalna
 • Tworzenie partnerskich relacji z Pacjentami
  1. - pierwsze wrażenie
   - budowanie zaufania
   - troska o pacjenta
   - empatia
   - panowanie nad emocjami
   - komunikacja asertywna
   - opanowywanie oporu i konfliktów
 • Jakość w komunikacji a bariery w komunikacji
 • Oczekiwania Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Potrzeby Pacjentów a profesjonalna komunikacja
 • Poziomy obsługi Pacjenta
 • Poziomy lojalności Pacjenta
 • Prezentacja prawidłowej obsługi Klienta z punktu widzenia psychologii

 • 2. Sylwetka Pielęgniarki/ Rejestratorki placówki medycznej

 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Pielęgniarki
 • Reprezentacyjna i informacyjna funkcja Rejestratorki
 • Zadania i obowiązki
 • Rola własnych przekonań i postaw w kontakcie z Pacjentem

 • 3. Zasady skutecznej komunikacji w szpitalu, placówce

 • Podstawowe zasady obsługi Pacjenta
 • Oczekiwania Pacjenta
 • Umiejętność odkrycia i zaspokojenia potrzeb Pacjenta
 • Dlaczego warto inwestować w profesjonalną obsługę Pacjenta
 • Efektywność w kontaktach z Pacjentem
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania
 • Asertywność w kontaktach z Pacjentami

 • 4. Techniki wyłaniania potrzeb Pacjenta oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań

 • (Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i rozmowy z Pacjentami)
 • Typologia Pacjentów i umiejętność dopasowania się do rozmówcy
 • Skuteczna komunikacja w szpitalu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki zadawania pytań, parafrazowania
 • Sterowanie rozmową – kreatywny scenariusz rozmowy
 • Bariery w komunikacji i sposoby ich przełamywania

 • 5. Reakcja na zastrzeżenia i reklamacje

 • Reakcja na obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Reakcja na krytykę lub odmowę
 • Umiejętność dystansowania się i oddzielenie intencji od zachowań
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem na stanowisku pracy
 • Analiza przyczyn niepowodzeń w kontaktach z Pacjentami

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to:

 • analiza przypadku
 • grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów
 • symulacje
 • gry menedżerskie
 • testy
 • dyskusja moderowana i prezentacja trenera


 • Osoba do kontaktu:

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  szkolenia@ceib.com.pl

  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Komunikacja interpersonalna, profesjonalna obsługa pacjenta

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania