Szkolenia dla szpitali

Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjentów
Szkolenie z Komunikacja interpersonalna a profesjonalna obsługa pacjentów


Głównym celem szkolenia jest zapoznanie się z mechanizmami psychologicznymi w komunikacji międzyludzkiej ze szczególnym...

Profesjonalna obsługa pacjentów (skuteczna komunikacja i budowanie wizerunku)
Szkolenie z Profesjonalna obsługa pacjentów, skuteczna komunikacja i budowanie wizerunku


Szkolenie systematyzuje i poszerza wiedzę oraz umiejętności profesjonalnego budowania wizerunku placówki/firmy dbającej o swoich...

Profesjonalna rejestratorka medyczna
Szkolenie z Profesjonalna rejestratorka medyczna


Rejestratorka jest wizytówką przychodni i pracujących w niej lekarzy. Od niej zależy ilu pacjentów zapisze się na wizytę i z jakim nastawieniem przyjdą do...

Zarządzanie personelem w służbie zdrowia
Szkolenie z Zarządzanie personelem w służbie zdrowia


Zarządzanie zespołem medycznym jest sztuką. Tym bardziej, że lekarze mają silny autorytet wewnętrzny i nie łatwo poddają się wpływowi innych...

Stres i wypalenie zawodowe (radzenie sobie i profilaktyka)
Szkolenie z Stres i wypalenie zawodowe, radzenie sobie i profilaktyka


Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu doświadcza stresu. Czasami jego poziom przerasta naszą odporność i umiejętności zapanowania...

Rozmowa z rodziną i radzenie sobie ze stresem w sytuacji śmierci pacjenta
Szkolenie z Rozmowa z rodziną, radzenie sobie ze stresem w sytuacji śmierci pacjenta


Celem szkolenia jest nauczenie się lepszej i skuteczniejszej komunikacji w sytuacjach trudnych – skarg i reklamacji oraz asertywnej postawy podczas...

Szkolenie dla lekarzy
Szkolenie z Szkolenie dla lekarzy


Zawód lekarza nie dość, że stawia przed osobami go wykonującymi wiele wyzwań merytorycznych, to w ciągu ostatnich lat piętrzą się przed...

Empatia w obsłudze pacjentów - profesjonalna opieka nad pacjentami
Szkolenie z Empatia w obsłudze pacjentów, profesjonalna opieka nad pacjentami


Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek, salowych, opiekunów mających codzienny (bezpośredni i pośredni) kontakt z Pacjentami...

Komunikacja interpersonalna podczas audytu
Szkolenie z Komunikacja interpersonalna podczas audytu


Jak sprawić, by osoby audytowane nie czuły, że podlegają kontroli? Jak przekazywać „niewygodne” dla nich informacje, jednocześnie nie ...

Autoprezentacja – efektywne prezentacje
Szkolenie z Autoprezentacja – efektywne prezentacje


Celem warsztatu jest nabywanie i rozwój umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji przy wykorzystaniu technik autoprezentacji ...

Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym
Szkolenie z Negocjacje i komunikacja w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym


Celem szkolenia warsztatowego jest zapoznanie z istotą negocjacji oraz zasadami ich prowadzenia. Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych...

Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym
Szkolenie z Karta Praw Pacjenta


W ostatnich latach rośnie świadomość prawna pacjentów, a co za tym idzie zwiększa się liczba pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia...

Odpowiedzialność lekarza
Szkolenie z Odpowiedzialność lekarza


Zwiększa się ilość pozwów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń medycznych. Co więcej, lekarza może dotyczyć zarzutu...

Strategiczny wymiar zarządzania...
Szkolenie z Strategiczny wymiar zarządzania...


Zmiany zachodzą w systemie ochrony zdrowia coraz dynamiczniej. Nowe akty prawne, zmieniająca się demografia, rosnące oczekiwania...

Dyrektor nie musi robić wszystkiego sam...
Szkolenie z Dyrektor nie musi robić wszystkiego sam...


Zwiększająca się konkurencja, rosnące oczekiwania pacjentów i wymogi różnych instytucji sprawiają, że coraz trudniej zarządza się organizacjami...

Skuteczne zarządzanie zespołem. Budowanie relacji i współdziałanie.
Szkolenie z Skuteczne zarządzanie zespołem. Budowanie relacji i współdziałanie


Zarządzanie zespołem medycznym jest sztuką. Tym bardziej, że lekarze mają silny autorytet wewnętrzny i nie łatwo poddają się wpływowi innych...

Dietoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego
Szkolenie z Dietoterapia chorob ukladu sercowo-naczyniowego


Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w krajach rozwiniętych. Odpowiednia dieta powinna stanowić integralny sposób...

Postępowanie z pacjentem otyłym i z nadwagą
Szkolenie z Postepowanie z pacjentem otylym i z nadwaga


Otyłość i nadwaga są poważnym problemem medycznym, bowiem przyczyniają się do rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy oraz...

Postępowanie z dzieckiem otyłym
Szkolenie z Postepowanie z dzieckiem otylym


Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży szkolnej, wiążą się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia. Częstość występowania otyłości wśród dzieci...

Opieka geriatryczna
Szkolenie z Opieka geriatryczna


Przyswojenie wiadomości niezbędnych do terapii i opieki osób starszych. Poznanie zasad terapii i opieki nad osobami starszymi ze...

Ochrona danych osobowych
w podmiocie leczniczym
Szkolenie z Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym


Dane osobowe gromadzone przez placówki medyczne muszą być przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami ...

Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz fizjoprofilaktyka...
Szkolenie z Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz fizjoprofilaktyka dotycząca ergonomii pracy personelu medycznego


Przyswojenie wiadomości z zakresu ergonomii pracy i profilaktyki związanej z narządem ruchu. Poznanie zasad przyjmowania prawidłowych pozycji...

Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy...
Szkolenie z Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne


Poznanie przyczyn mobbingu w miejscu pracy, Wzrostu umiejętności odróżniania sytuacji konfliktowych od mobbingu, Poszerzenie kompetencji w zakresie...

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
Szkolenie z Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne


Poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania...

Akredytacja Szpitali a PN-EN 9001:2009. Co wybrać i jak uzupełnić systemy
Szkolenie z Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne


Pragnąc przybliżyć możliwości rozwiązań jakościowych w podmiotach leczniczych zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania jakością w podmiotach...

Przygotowanie podmiotu leczniczego do wdrożenia PN-EN ISO 9001:2009
Szkolenie z Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy. Aspekty prawne i psychologiczne


Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w budowaniu wszystkich...

Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych
Szkolenie z Zgłaszanie i analiza zdarzeń niepożądanych


Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy, po wprowadzeniu teoretycznym uczestnicy biorą aktywny udział w analizie przykładowych ...

Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym
Szkolenie z Wdrożenie zarządzania procesowego w podmiocie leczniczym


Coraz większa liczba rankingów i raportów oceniających działalność podmiotów leczniczych wskazuje na obszar zarządzania procesami w...

Budowanie pozytywnych relacji
z pacjentem
Szkolenie z Budowanie pozytywnych relacji z pacjentem


Coraz bardziej w służbie zdrowia doceniamy pozytywne relacje z pacjentem. Ma to znaczenie nie tylko „sprzedażowe”, gdyż zależy nam na ...

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia
Szkolenie z Zamówienia publiczne na dostawy i usługi w służbie zdrowia


Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych...

Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym
Szkolenie z Kontrola zarządcza w podmiocie leczniczym


Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kon-troli i ...

Optymalizacja kosztów w szptalu
Optymalizacja kosztow w szpitalu


Szkolenie prezentuje nowe spojrzenie na zarządzanie kosztami w podmiotach leczniczych. W szczególności wskazuje praktyczne rozwiązania, sprawdzone...

Jak efektywnie zarządzać oddziałem i osiągać zakładane
(nie tylko medyczne) cele
Jak efektywnie zarządzać oddziałem i osiągać zakładane<br/> (nie tylko medyczne) cele


Szkolenie to wzmocnienie poczucia pewności siebie w pełnieniu roli szefa, osoby odpowiedzialnej za samodzielne decyzje i skuteczność oraz jakość ...

Ocena pracownicza – Tworzenie arkuszy oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę
Ocena pracownicza – Tworzenie arkuszy oraz prowadzenie rozmów oceniających pracę


Chociaż system ocen jest niezwykle ważnym narzędziem zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników, a co za tym idzie budowania ...

Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego
Zapobieganie chorobom narządu ruchu oraz ergonomia pracy personelu medycznego


Przyswojenie podstawowych wiadomości na temat zagrożeń chorobami narządu ruchu na tle zawodowym,...

Tworzenie wizerunku firmy poprzez identyfikację z firmą i relacje z klientem.
Tworzenie wizerunku firmy poprzez identyfikację z firmą i relacje z klientem.
Odpowiedzialność biznesowa


Szkolenie to powoduje wzrost świadomości pracowników w zakresie odpowiedzialności biznesowej w obszarze świadczonych usług...

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu