Reklamacja i obsługa trudnego klienta

Podczas warsztatów odpowiemy między innymi na pytania:

Jakie jest znaczenie obsługi Klienta reklamacyjnego na budowanie wartości firmy?

Co oznacza filozofia „Reklamacja, czyli prezent”?.

Jak powinna wyglądać struktura pisma do Klienta?

Jakich słów i zwrotów używać, a jakich unikać w korespondencji reklamacyjnej?

Jak przekazywać odmowne i pozytywne rozpatrzenie reklamacji?


Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

Reguł i standardów przygotowania pisemnej odpowiedzi na zgłaszane reklamacje.

Skutecznych zasad redagowania pism reklamacyjnych

Stosowania narzędzi komunikacyjnych z obszaru asertywnej komunikacji

Poznania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju w kontakcie z Klientem reklamacyjnym


TEMATYKA:

1. Co dla organizacji oznacza reklamacja? – Reklamacja, jako prezent, wiedza o wadach
1. produktu/usługi, szansa na zbudowanie pozytywnych, długofalowych relacji z Klientem?

 • „KULTURA REKLAMACYJNA“ – polityka firmy w zakresie obsługi reklamacji
 • Jak wygląda proces reklamacji w Twojej firmie?
 • Oczekiwania organizacji względem reklamacji, czyli co zyskuje firma dzięki reklamacjom?
 • Reklamacja korespondencyjna, jako szczególny sposób kontaktu z klientami.

 • 2. Korespondencja reklamacyjna z Klientem – reklamacja na piśmie - dzwonek alarmowy dla
  2. firmy?

 • Przykłady odpowiedzi na pisemne reklamacje – dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy.
 • "kwiatki" w korespondencji z Klientem – techniki korygowania błędów, jak je eliminować?
 • Tylko nie obojętność – wykazanie zaangażowania w zrozumienie problemu Klienta
 • Budowa wiarygodności – spójność komunikatów, siła słowa, język faktów a język emocji, słowa „klucze” i słowa „drażniące”.
 • Komunikacja pozytywna i negatywna.
 • Technika przeramowania komunikatów.
 • Bank dobrych praktyk reklamacyjnych (język korzyści, konstruowanie. perswazyjnych komunikatów, rzetelność informacji, indywidualne podejście.

 • 3. Unifikacja struktury pisma, a indywidualne traktowanie klientów

 • Pismo, czy list do Klienta?
 • Jak dopasować sposób komunikacji pisemnej do określonego typu Klienta?
 • Indywidualizm struktury pisma odpowiadającego na reklamacje.
 • Zwroty grzecznościowe – grzeczność językowa.
 • Bloki adresowe, spójność, zarządzanie przestrzenią listu.
 • Tytułowanie pisma.
 • Personalizowanie pisma.
 • Strona bierna i czynna języka w pismach do Klientów.
 • Zwięzłość zdania i dobór słownictwa.
 • Podstawy netykiety.

 • 4. Kontakt korespondencyjny z klientem reklamacyjnym. Model 7 kroków wg. J.Barlow & C.Moller
  4. listu odpowiadającego na reklamacje klientów.

 • Model 7 kroków pisma do Klienta.
  1. - Podziękuj Klientowi za napisanie w danej sprawie.
   - Poinformuj, że jest to ważne dla Ciebie i że przeanalizowałeś dokładnie opisaną sprawę.
   - Odnieś się do meritum sprawy opisując ją w sposób zindywidualizowany, językiem Klienta, tak, aby miał przekonanie, że jest traktowany podmiotowo i że jest dla Ciebie ważny i traktujesz go szczególnie.
   - Wyjaśnij dokładnie, na czym polega nieporozumienie, ale NIE OBWINIAJ Klienta.
   - Poinformuj, że nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia reklamacji
   - Złóż formę zadośćuczynienia, (jeśli jest taka możliwość) formułując to w odniesieniu do typu osobowości Klienta oraz zwracając uwagę na kluczowe sformułowania dotyczące oczekiwań klienta zawartych w piśmie
   - Poinformuj o zakończeniu postępowania reklamacyjnego
 • Odpowiedź negatywna /pozytywna – analiza struktury – warsztat.
  1. - Bank zunifikowanych zwrotów stosowanych
   - Jak nie obwiniać Klienta?
   a. Technika komunikatów bezosobowych
   b. Technika społecznego dowodu słuszności

  5. Warsztat redagowania rzeczywistych odpowiedzi na pisma reklamacyjne Klientów

 • Analiza zredagowanych pisma – indywidualna informacja zwrotna trenera
 • Wypracowanie banku zunifikowanych zwrotów przydatnych w tworzeniu pism do Klienta reklamacyjnego


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Reklamacja i obsługa trudnego klienta

  Materiały do pobrania:


   
   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania