Reklamacja pisemna - efektywna korespondencja z Klientem w oparciu o typy zachowań konsumenckich


Warsztaty dedykowane są kadrze menedżerskiej Departamentu Reklamacji (DR), średni szczebel zarządzania – Karda Managerska oraz Liderzy zmian. Pracownicy Działu Reklamacji (DR) kontaktują się z Klientem w formie pisemnej, przygotowanej jako odpowiedź na przesłaną przez Klienta reklamacje lub wniosek. Menagerowie i Liderzy Zmiany wspierają pracowników w tworzeniu efektywnej korespondencji, weryfikują pisma swoich pracowników, przygotowują odpowiedzi na odwołania Klientów. W związku z coraz większymi wymaganiami i wysoką świadomością klientów związaną z przysługującymi im prawami (związanymi z przywilejami reklamacyjnymi) w/w osoby mają potrzebę doskonalenia umiejętności pisania i redagowania pism odpowiadających na reklamacje klientów. Niejednokrotnie do firmy i jej produktów zrażają nie tyle wady produktów ile niewłaściwy sposób załatwienia reklamacji, nieprofesjonalna obsługa zgłoszeń i zbyt długie terminy załatwienia sprawy oraz odmowa wyjaśnienia wątpliwości. Zadowolony klient poleca firmę statystycznie dwóm znajomym, niezadowolony odradza korzystanie z jej usług 30 osobom. Jak sprawić aby nawet klient składający reklamację był zadowolonym klientem? Jest na to szansa, należy tylko umiejętnie zastosować sposób komunikacji oparty o język dostosowany do typu osobowości, temperamentu czy systemów reprezentacji poszczególnych osób (tzw. submodalności - technika NLP), a także w taki sposób sformułować pismo aby klient poczuł się dowartościowany i najważniejszy. Ważne jest także, aby dać im możliwość trenowania na neutralnym gruncie zachowań asertywnych, umiejętności kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem i kształtowania wielu innych cech wzorowego pracownika biura obsługi klienta w sieci handlowej.


Cele szkolenia:

WYKSZTAŁCENIE POSTAW:

różnych typów osobowości konsumentów (typologia F. Littauer)

sposobów redagowania pism:

 • odrzucających reklamacje
 • uznających reklamacje
 • dotyczących wyjaśniania spraw niejasnych
 • konstruowania perswazyjnych komunikatów

  konstrukcji języka korzyści

  rozumienia punktu widzenia reklamodawcy

  roli reklamacji i klienta reklamacyjnego w codzie nnym funkcjonowaniu firmy

  utrwalenia u siebie cech profesjonalisty dla satysfakcji własnej, klientów i przełożonych


  NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI:

  posługiwania się i używania języka dopasowanego do różnych typów osobowości konsumenta z wykorzystaniem submodalności

  praktycznego korzystania z gotowych zwrotów lingwistycznych wykorzystywanych w korespondencji reklamacyjnej

  tworzenia merytorycznego skutecznych pism reklamacyjnych oraz redagowania

  budowy i utrzymania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa doceniającego lojalność klientów wykorzystując proces reklamacji


  Korzyści dla uczestników:

  zwiększenie lojalności klientów wobec firmy

  poprawa jakości komunikacji korespondencji reklamacyjnej

  poprawa wizerunku w oczach klienta

  zwiększenie obrotów poprzez zdobycie nowych klientów


  TEMATYKA:

  1. Reklamacja jako prezent - zmiana postrzegania zjawiska reklamacji jak i samego klienta
  1. reklamacyjnego z "intruza" na lojalnego odbiorcę.

 • Istota obsługi klienta i jego rola w procesie sprzedaży
 • Reklamacja jako szansa do budowania lojalności i długofalowych relacji

 • 2. Zrozumienie punktu widzenia klienta reklamacyjnego i zrozumienie jego najważniejszych potrzeb
  2. emocjonalnych jak i biznesowych

 • Reklamacja z punktu widzenia klienta (II pozycja percepcyjna)
 • Spojrzenie na proces reklamacji z zewnątrz (III pozycja percepcyjna)
 • Moc referencji negatywnych i pozytywnych

 • 3. Narzędzia komunikacji (zdania, zwroty) doceniające i dowartościowujące klienta


  4. Różne typy osobowości klientów wg poniższych modeli

 • Wg. F. Littauera - (Spokojny, Towarzyski, Energiczny, Perfekcyjny)
 • Agresywny, Egocentryk, Pasożyt, Histeryk, Dyktator, Dojrzały, Zdobywca, Sfrustrowany, Swojak, Sceptyk, Tradycjonalista
 • Poprzez pryzmat najważniejszych meta-programów (filtrów percepcyjnych) takich jak: do celu-od problemu; wewnętrzny-zewnętrzny; zgodny-negujący; osobisty-rzeczowy

 • 5. Różne typy osobowości klientów wg poniższych modeli

 • wzrokowiec
 • słuchowiec
 • kinestetyk

 • 6. Wzory pism reklamacyjnych i sposoby redagowania na przykładach

       A. Pisma UZNAJĄCE REKLAMACJE:

 • Pismo w sprawie rozpatrzenia reklamacji na podstawie opinii PIH
 • Pozytywne rozpatrzenie reklamacji i wymiana na nowy sprzęt
 • Propozycja polubownego załatwienia
 • Przeprosiny – propozycja rekompensaty
 • Przeprosiny za incydent w księgarni
 • Przeprosiny za niepełną dostawę
 • Sprostowanie nieprawdziwych informacji
 • Uznanie reklamacji drzwi skrzydłowych
 • Zapowiedź pozytywnego załatwienia reklamacji
 • Zgłoszenie reklamacji i żądanie zwrotu pieniędzy
 • Odpowiedź sprzedawcy na pismo w sprawie reklamacji – decyzja o zwrocie pieniędzy
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji wadliwie działającego oprogramowania
 • Ostateczna odpowiedź na reklamację po otrzymaniu ekspertyzy

 •      B. Pisma informujące o ODRZUCENIU REKLAMACJI:

 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej jakości dywanu
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej zakupionego komputera
 • Odmowa uwzględnienia skargi w sprawie sto sowania niewłaściwych stawek opłat
 • Odmowa uznania reklamacji
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej jakości napoju
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej obuwia sportowego
 • Odmowa uwzględnienia reklamacji dotyczącej obuwia zimowego
 • Odmowa zwrotu pieniędzy za źle wydrukowaną reklamę
 • Odpowiedź na list w sprawie zaległości w zapłacie za dostarczone produkty
 • Pismo w sprawie reklamacji produktów żywnościowych – odpowiedź

 •      C. Informacje i odpowiedzi w sprawach niejasnych

 • List do klientów w sprawie zmiany warunków umowy od nowego roku
 • Informacja dla klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji
 • Informacja o uwzględnieniu żądania obniżenia opłaty miesięcznej
 • Odpowiedź na list klienta restauracji
 • Odpowiedź na list w sprawie nieterminowych dostaw
 • Odpowiedź na pismo w sprawie reklamacji po upływie gwarancji
 • Odpowiedź na reklamację dotyczącą wady za kupionej suszarki
 • Odpowiedź na reklamację garnituru (odmowa pozytywnego rozpatrzenia)
 • Odpowiedź na zażalenie w sprawie niskiej jakości usług serwisowych
 • Odpowiedź salonu fryzjerskiego na reklamację klientki
 • Pismo PIH w sprawie reklamacji zgłoszonej przez konsumenta
 • Pismo w sprawie kompromisowego załatwienia reklamacji

 • 7. Najczęstsze błędy i najlepsze praktyki


  8. Perswazyjne komunikaty oparte o reguły wywierania wpływy (R. Cialdini)


  9. Siła ostatniego wrażenia

 • Jak odbudować po-reklamacyjne relacje?
 • Wzmocnienie posprzedażne
 • Najlepsze przykłady załatwiania reklamacji (branża samochodowa) i budowanie wizerunku marki

 • Metody szkolenia:

 • mini wykład
 • dyskusja moderowana
 • case study - studium przypadków - analiza gotowych tekstów pod kątem błędów i najlepszych rozwiązań
 • praca indywidualna przy pisaniu i redagowaniu te- kstów reklamacyjnych w oparciu o realne sytuacje rynkowe


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania