Efektywna obsługa reklamacji

Cele szkolenia:

Poznanie filozofii „Reklamacja jako prezent"

Poznanie modelu 7 kroków wg. J. Barlow & C. Moller korespondencji reklamacyjnej z klientem

Poznanie elementów zasad grafologii jako narzędzia identyfikującego osobowość nadawcy

Analiza modelu  telefonicznej obsługi klienta reklamacyjneg

Identyfikacja i stosowanie modalności (systemów reprezentacji i metaprogramów) w rozmowach z klientami

Stosowanie podstawowych zwrotów perswazyjnych podczas rozmowy z klientem

Podstawowe prawa klienta i zakres odpowiedzialności pracownika w oparciu o Kodeks Cywilny, Prawo Ochrony Konsumenta


Korzyści dla uczestników:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

Mają świadomość roli reklamacji we współczesnym świecie

Zdobędą przekonanie, że reklamacje można (należy) traktować jako prezent

Potrafią pozytywnie wykorzystać informacje zawarte w reklamacjach jako źródło doskonalenia jakości produktów i usług

Znają i potrafią wykorzystywać model telefonicznej obsługi klienta reklamacyjnego

Potrafią umiejętnie wykorzystać wytyczne zawarte w Normie PN- ISO w procesie postępowania z reklamacjami


TEMATYKA:

1. Co to jest filozofia „Reklamacji czyli prezent”?

 • Czym jest reklamacja?
 • Formuła „prezentu” w ośmiu krokach
 • Poznaj punkt widzenia klienta wnoszącego reklamację
 • Reklamacja to koszt czy inwestycja?

 • 2. Rola emocji w obsłudze klienta reklamacyjnego

 • Etapy gniewu i techniki jego ujarzmiania
 • Elementy asertywnego reagowania na krytykę klienta
 • Rola języka pozytywnego w komunikacji
 • Dostrajanie się do klienta

 • 3. Siedmiostopniowy model korespondencji reklamacyjnej według J. Barlow i C. Moller

 • Reklamacja na piśmie jako dzwonek alarmowy
 • Przyczyny i skutki reklamacji pisemnych
 • Jak wykorzystać wady i zalety reklamacji pisemnych?
 • Struktura ‘siedmiu kroków w odpowiedziach na reklamacje rozpatrzone pozytywnie i negatywnie

 • 4. Model telefonicznej obsługi klienta reklamacyjnego

 • Podstawowe zasady telemarketingu
 • Diagnoza potrzeb i podstawy negocjowania
 • Zabezpieczanie relacji z rozmówcą

 • 5. Rozpoznawanie typu osobowości nadawcy

 • Typologia osobowości zgodnie z posiadanym systemem reprezentacji
 • Preferowane metaprogramy jako wyznaczniki odmiennych typów klientów

 • 6. Zarządzanie informacjami od klientów reklamacyjnych jako ciągłe doskonalenie
  6. produktów i usług

 • Proces reklamacji wewnętrznych w firmie to także prezenty
 • Dlaczego reklamacje od pracowników to także prezenty?
 • Kompetencje pracowników bezpośredniej obsługi
 • Monitoring

 • Metody szkolenia:

  1. Szkolenie w 60% stanowią:

 • stymulowanie pytań do dyskusji grupowych
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • case study - omawianie studium przypadków i ich wnikliwa analiza
 • budowanie interakcji podczas dyskusji
 • praca w grupach, prowadząca do wykorzystanie zdobytej wiedzy na praktyczne działanie

 • 2. Szkolenie w 40 % stanowią:

 • mini wykłady jako wprowadzenie do zagadnień
 • prezentacje i demonstracje trenera
 • materiał szkoleniowy, będący uzupełnieniem wiedzy


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Efektywna obsługa reklamacji

  Materiały do pobrania:


   
   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania