Szkolenia - obsługa klienta

Telefoniczna obsługa
trudnego klienta
Szkolenie z Telefoniczna obsługa trudnego klienta


Celem tego szkolenia jest pokazanie rzeczy, które w największym stopniu determinują skuteczność i jakość telefonicznej obsługi Klienta...

Profesjonalna obsługa klienta aktywizująca sprzedaż w sieci
Szkolenie z Profesjonalna obsługa klienta aktywizująca sprzedaż w sieci


Dostarczenie wiedzy i narzędzi dla skuteczniejszej komunikacji w realnych sytuacjach zawodowych uczestników szkolenia. Przedstawimy...

Profesjonalna obsługa reklamacji
Szkolenie z Profesjonalna obsługa reklamacji


Szkolenie jest doskonałą okazją na konfrontację z samym sobą, okazją do zastanowienia się, nad znajdowaniem najlepszych rozwiązań...

Efektywna obsługa reklamacji
Szkolenie z Efektywna obsługa reklamacji


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli świadomość roli reklamacji we współczesnym świecie, zdobędą przekonanie, że reklamacje...

Reklamacja pisemna
czyli efektywna korespondencja
z klientem
Szkolenie z Reklamacja pisemna, czyli efektywna korespondencja z klientem


W związku z coraz większymi wymaganiami i wysoką świadomością klientów związaną z przysługującymi im prawami (związanym...

Obsługa reklamacji od strony prawnej
Szkolenie z Reklamacja pisemna, czyli efektywna korespondencja z klientem


Czyli poznanie aktów prawnych dotyczących procesów reklamacyjnych, procesów przyjmowania reklamacji przy różnych wariantach....

Reklamacja i obsługa trudnego klienta
Szkolenie z Reklamacja i obsługa trudnego klienta


Jakie jest znaczenie obsługi Klienta reklamacyjnego na budowanie wartości firmy? Co oznacza filozofia „Reklamacja, czyli prezent”?

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu