Stres i zarządzanie emocjami

Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, którym się służy, aż do utraty zaangażowania zawodowego - to powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, petentów, współpracowników. Praca przestaje dawać satysfakcję, a my przestajemy się rozwijać zawodowo, czujemy się przepracowani i niezadowoleni zwykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało nam przyjemność. Jest to wynik wypalania się, czyli stresu występującego na skutek przepracowania.

Stres i zarządzanie emocjami jest "warsztatem", a więc skoncentrujemy się głównie na praktycznych narzędziach, które można zastosować natychmiast do samego siebie, zamiast mówić sobie po raz kolejny: "Od jutra..." Mam nadzieję, że dwa dni poświęcone wytężonej pracy nad sobą, przyniosą Państwu zamierzone rezultaty w postaci większej efektywności w działaniu.


Grupa docelowa:

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ukierunkowania zawodowego i służbowego, bowiem tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.


Cele szkolenia:

Rozwijanie indywidualnych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem

Poznanie indywidualnych reakcji na stres

Poznanie technik redukujących wpływ stresu

Zdobycie umiejętności przygotowania się do sytuacji stresowych

Poznanie wpływu stresu na zachowanie zespołów

Nauka relaksacji i sposobów odreagowania stresu


Korzyści dla uczestników:

Po szkoleniu uczestnicy:

Nauczą się identyfikować własne źródła odczuwanego stresu

Nauczą się identyfikować swoje reakcje na sytuacje stresotwórcze

Obniżą intensywność przeżywanych negatywnych emocji

Zmienią własne sposoby myślenia generującego stres

Wzmocnią swoje zasoby fizyczne i psychiczne

Zastanowią się jak dokonać możliwych i koniecznych zmian w otoczeniu, aby zmniejszyć stres


TEMATYKA:

1. Twój optymalny poziom stresu


2. Co jest źródłem mojego stresu?

 • postawa pro-aktywna i dokonywanie zmian w otoczeniu
 • dokonywanie zmian w myśleniu
 • styl myślenia – optymistyczny czy pesymistyczny
 • kontrola dialogu wewnętrznego

 • 3. Sposoby radzenia sobie z przykrymi doświadczeniami z przeszłości


  4. Elementy psychologii kontaktów interpersonalnych a sposoby radzenia sobie ze stresem

 • analiza własnego stylu zachowania wg Marstona
 • budowanie stanu pewności siebie
 • redukcja niepożądanego stresu i tremy

 • 5. Sposoby uczenia się reagowania na stres

 • dysocjacja, czyli technika "dystansowania się"
 • wizualizacja
 • wyciszanie
 • muzykoterapia

 • 6. Relacje interpersonalne a budowanie sieci wsparcia


  7. Stres w miejscu pracy

 • identyfikacja stresorów występujących w miejscu pracy
 • czynniki odporności na stres
 • warunki osiągania satysfakcji w pracy
 • instytucjonalne uwarunkowania efektywności pracowników

 • 8. Wypalenie zawodowe

 • syndrom wypalenia zawodowego (symptomy i objawy)
 • przeciwdziałanie i sposoby wystąpienia wypalenia zawodowego

 • 9. Asertywność a poziom odczuwanego stresu

 • postawy wobec innych wg. Berne’a
 • informacja zwrotna model AID
 • reguły informacji zwrotnej
 • Prośba i odmawianie
 • Asertywne chwalenie a przełamywanie barier stresujących

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Stres, zarządzanie emocjami

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania