SAVOIR VIVRE w biznesie - protokół dyplomatyczny a etykieta

Szkolenie specjalistyczne z zakresu "Protokołu Dyplomatycznego i Etykiety". Savoir Vivre w biznesie, administracji, turystyce i hotelarstwie.


Grupa docelowa:

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców niezależnie od ukierunkowania zawodowego i służbowego, bowiem tematyka ma charakter powszechnie obowiązujący.


Cele szkolenia:

Niniejsze szkolenie ma na celu przybliżenie zarówno menedżerom, jak też wszelkim pracownikom administracji państwowej różnego szczebla oraz innych branż, zasad i zwyczajów obowiązujących zarówno w kontaktach zawodowych, jak i towarzyskich -z jednej strony w codziennej pracy zawodowej, z drugiej zaś podczas coraz częstszych szerokich kontaktów międzynarodowych. Poznanie tych zasad przyjętych i powszechnie stosowanych w świecie dyplomacji i biznesie może okazać się przydatne każdemu, komu zależy aby umieć się znaleźć w różnych sytuacjach, a także uniknąć niezręcznych bądź kłopotliwych sytuacji w codziennym funkcjonowaniu.


TEMATYKA:

1. Elementarne zasady protokołu dyplomatycznego

 • Część pierwsza
  1. - historia protokołu dyplomatycznego
   - formy dyplomatyczne
   - podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego
   - przywileje i immunitety
   - język dyplomatyczny
   - korespondencja dyplomatyczna
   - flaga państwowa
   - godło narodowe
   - ceremoniały
   - zasady precedencji
   - stopnie dyplomatyczne
   - stopnie konsularne

 • Część druga
  1. - zastosowanie protokołu dyplomatycznego i dobre obyczaje w administracji
   - jak budować swój autorytet i zespołu
   - zasady postępowania we współpracy i kontaktach z podwładnymi
   - organizacja pracy zespołu
   - prowadzenie narad
   - sekretariat i jego funkcje
   - etykieta w administracji
   - zasada pierwszeństwa
   - tytułowanie
   - tytułomania w Polsce jako negatywne zjawisko

  2. Zebrania - sztuka wystąpień publicznych i prowadzenia dyskusji oraz sztuka rozmawiania
  2. i kontaktów służbowych i prywatnych

 • Część pierwsza
  1. - formy i organizacja zebrań
   - kultura języka polskiego
   - poprawna polszczyzna i właściwe akcentowanie wyrazów
   - bezwzględne stosowanie zasady poprawności porozumiewania w języku ojczystym

 • Część druga
  1. - protokół i zachowanie przy stole rozmów
   - podpisywanie umów
   - podstawowe zasady korespondencji
   - redagowanie i adresowanie

 • Część trzecia
  1. - bilety wizytowe
   - rodzaje biletów
   - bilety urzędowe
   - bilety kombinowane
   - bilety wspólne
   - funkcje biletów wizytowych
   - zasady używania i przechowywania

  3. Netykieta i teleetykieta

 • Część pierwsza
  1. - Żelazne zasady netykiety
   - rola właściwych obyczajów w codziennej obsłudze internetu
   - rola właściwych obyczajów w codziennej obsłudze poczty elektronicznej
   - estetyka dokumentów służbowych
   - poprawność językowa

 • Część druga
  1. - Żelazne zasady teleetykiety
   - rola właściwych obyczajów w codziennej obsłudze telefonów komórkowych i stacjonarnych
   - rozmowy urzędowe (służbowe) i rozmowy prywatne oraz umiejętność ich przeprowadzania
   - poprawność językowa

  4. Delegacje zagraniczne

 • Część pierwsza
  1. - wizyty zagraniczne i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych
   - formy i rodzaje wizyt
   - program wizyty
   - oficjalne przyjęcie
   - toasty
   - upominki
   - przygotowanie wyjazdu za granicę
   - protokół obowiązujący na konferencji międzynarodowej
   - samochód i kierowca - zasady wykorzystania miejsc oraz zasady wsiadaniai wysiadania
   - rola tłumacza
   - przygotowanie sali i zajmowanie miejsc
   - negocjacje

 • Część druga
  1. - zachowanie w obcym kraju - międzynarodowy savoir-vivre (wybrana tematyka), powitanie, rozmowa, punktualność, bon ton, spotkania towarzyskie, wizytówki itp
   - Arabia Saudyjska
   - Australia
   - Francja
   - Hongkong i Chiny
   - Indonezja
   - Japonia
   - Korea Południowa
   - Niemcy
   - Singapur
   - Wielka Brytania

  5. Ubiór - podstawa wizerunku pracownika administracji Państwowej i menedżerów

 • Część pierwsza
  1. - kody ubioru damskiego i męskiego obowiązujące w biznesie i administracji (elementarne zasady eleganckiego ubierania się)
   - jak się ubierać do pracy
   - dobór strojów do okazji
   - dodatki
   - dobór akcesoriów i biżuteria
   - higiena i kosmetyki

 • Część druga
  1. - standard ubioru damskiego w administracji i biznesie (strój: wieczorowy,wizytowy,służbowy,sportowy)

 • Część trzecia
  1. - standard ubioru męskiego w administracji i biznesie (strój: wieczorowy,wizytowy,służbowy,sportowy)

 • Część czwarta
  1. - jak się nie ubierać - kardynalne błędy – grzechy ubraniowe

 • Część piąta
  1. - dress code a psychologia, czyli co przekazujemy poprzez nasz ubiór

 • Część szósta
  1. - prezentacja czołowych firm gwarantujących najwyższą jakość ubiorów służbowych i biznesowych

  6. Etykieta i kurtuazja wobec osób niepełnosprawnych

 • Część pierwsza
  1. - zasady traktowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • Część druga
  1. - zasady traktowania osób niepełnosprawnych słabowidzących

 • Część trzecia
  1. - zasady traktowania osób niepełnosprawnych mających problemy z mówieniem

  Metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry menedżerskie, testy, dyskusja moderowana i prezentacja trenera.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z SAVOIR VIVRE w biznesie, protokuł dyplomatyczny, etykieta

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania