Rozwój osobisty i zawodowy - wykorzystaj swój potencjał maksymalnie

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Dla firm może stanowić bardzo ważny element w polityce motywowania i rozwoju swoich pracowników. Może być elementem w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na nieustannym poszerzaniu kompetencji i samorozwoju pracowników.


Grupa docelowa:

 • Osoby, które wiele osiągnęły w życiu osobistym i zawodowym, a chcą ukierunkować dalszą karierę i własny rozwój, jak i te, które zaczynając pracę zawodową chcą w mądry sposób obrać swoją ścieżkę kariery.
 • Wszyscy, którzy są zainteresowani samorozwojem i zwiększeniem wiedzy na temat swoich najmocniejszych stron z zastosowaniem uznanych narzędzi
 • Osoby, które chcą lub z racji wykonywania swojego zawodu wręcz powinny wykazywać się wysoką samoświadomością samego siebie oraz przewidywania swoich zachowań
 • Osoby, którym zależy na poprawie adekwatnego zrozumienia zachowań i emocji innych osób, a także swoich postaw wobec tych osób (zrozumienie dlaczego z jednymi osobami łatwiej się nam współpracuje się, a z innymi gorzej)
 • Dla wszystkich, którym zależy na poprawie współpracy w grupie, lepszym poznaniu się i integracji

 • Cele szkolenia:

  Zrozumienie filozofii ciągłego doskonalenia się i konieczności całościowego patrzenia na swój rozwój

  Autoanaliza, lepsze poznanie swoich mocnych stron w takich obszarach, jak:

   - typ osobowości i temperamentu
   - pełniona rola/role w grupie
   - motywacja

  Uzmysłowienie praktycznej roli poznania swojego typu osobowości dla efektywnej pracy w zespole i relacji międzyludzkich

  Poprawa współpracy w grupie poprzez zrozumienie zarówno swoich cech i zachowań, jak i cech i zachowań innych osób, mających wpływ na efektywność współpracy

  Stworzenie mapy kariery i planu rozwoju indywidualnego


  Korzyści dla uczestników:

  Na poziomie umiejętności uczestnicy będą wiedzieli jak:

  Łatwiej współpracować z innymi, dzięki zrozumieniu różnorodności cech i zachowań kluczowych dla dobrej współpracy

  Rozpoznać podstawowe sposoby przejawiania się różnych typów osobowości u innych

  Stworzyć własną mapę kariery i rozwoju osobistego w oparciu o techniki kreatywnego myślenia


  Na poziomie wiedzy uczestnicy będą znać:

  Swoje mocne strony oraz element rozwojowe oraz sposoby, jak to wiedzę wykorzyatć w praktyce

  Swój typ osobowości i implikacje jakie niesie on ze sobą w ich kontaktach z ludźmi, sposobem patrzenia na świat oraz w życiowych decyzjach i wyborach


  Na poziomie postaw:

  Uczestnicy szkolenia uświadomią sobie jak znacząca jest dbałość o swój rozwój i odpowiednie kierowanie własną karierą. Zrozumieją, że człowiek to istota o ogromnym potencjale, a jego wykorzystanie zależy od nich samych.


  TEMATYKA:

  1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Czym jest osobowość i temperament?
 • Osobowość a kompetencje zawodowe
 • Wpływ cech osobowości i temperamentu na potencjał zawodowy człowieka
 • Szesnaście typów osobowości i temperamentu w koncepcji MBTI (the Myers-Briggs Type Indicator), opartej na osiągnięciach C. G. Junga
 • Określanie typu osobowości
 • Czynniki motywujące do pracy osoby o różnych typach osobowości i temperamentu
 • Dobór pracowników do zadań/ projektów w zależności od cech osobowości i temperamentu
 • Rola dopasowania/komplementarności cech osobowości i temperamentu w zespole zadaniowym/projektowym
 • Cechy osobowości, temperamentu, motywacja i role w grupie, a ścieżka kariery

 • 2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Analiza oczekiwań uczestników szkolenia
 • Osobowość czy kompetencje? – debata oksfordzka; zadanie praktyczne grupowe
 • Analiza własnych cech osobowości i charakteru – autoanaliza z wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych
 • Profil mojego najlepszego pracownika/ współpracownika – zadanie indywidualne
 • Jak poznać z jakim „typem osobowościowym” rozmówcy mam do czynienia? Opracowanie prostych technik diagnostycznych
 • Dopasowanie pracownika do ról w zespole i typu stanowiska – zadanie symulacyjne
 • Identyfikowanie i odkrywanie czynników motywujących do pracy osoby z różnym typem osobowości- zadanie grupowe
 • Opracowanie indywidualnej strategii motywowania, kontrolowania i organizacji pracy dla swojego „trudniejszego” podwładnego – zadanie indywidualne, symulacja
 • Opracowanie planu rozwijania swoich mocnych stron – zadanie indywidualne i grupowe, dyskusja
 • Moja mapa kariery – ćwiczenie indywidualne

 • Metody prowadzenia szkolenia:

 • Interaktywne, warsztatowe techniki pracy (praca w grupach, odgrywanie ról, scenki, ćwiczenia, dyskusja moderowana)
 • Miniwykłady
 • Metody twórczego myślenia (np.: burza mózgów, używanie metafor, metoda circept itp)
 • Lodołamacze, krótkie ćwiczenia aktywizujące
 • Korzystanie z doświadczeń uczestników w poszukiwaniu najlepszych wzorców
 • Praca z kamerą lub dyktafonem (nagrywanie scenek oraz analiza nagranego materiału) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb i nastawienia grupy

 • Szczegółowy program szkolenia skonstruowany w oparciu o cykl uczenia się osób dorosłych – cykl Kolb’a, w którym uczestnicy szkolenia wielokrotnie przechodzą przez jego kolejne etapy. Zasadniczym celem takiego procesu edukacyjnego jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych, a zarazem niezbędnych w działaniu. Zostają więc dobrane takie sposoby nauczania, aby podstawy teoretyczne zostały przekazane niejako w tle, umożliwiając samodzielne rozwijanie nabytych umiejętności.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Szkolenie z Rozwój osobisty i zawodowy, wykorzystaj swój potencjał, maksymalnie

  Materiały do pobrania:


   

   

   

   

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania