Jak pracujemy

Organizacja efektywnych szkoleń i warsztatów to niezwykle złożony proces, wymagający szczególnego doświadczenia ze strony trenerów czy doradców. Znajomość branży i praktyka jest szczególnie ważna podczas analizy potrzeb, oceny sytuacji, wyborze odpowiednich koncepcji i narzędzi szkoleniowych oraz samej realizacji projektu. Do każdego szkolenia podchodzimy bardzo indywidualnie, zagłębiając się najpierw w profil firmy Klienta, grupę docelową oraz specyfikę pracy. Dla naszych Klientów poszukujemy najlepszych rozwiązań - na każdym etapie realizacji projektu.


ETAP I:

Analiza. Dokładnie analizujemy cele szkolenia i oczekiwania, a także politykę firmy, podsumowujemy trudności pojawiające się w specyfice pracy osób szkolonych, dopasowujemy narzędzia dydaktyczne. W zależności od projektu na tym etapie przeprowadzamy wywiady, badania fokusowe, ankiety i obserwacje.


ETAP II:

Koncepcja. Zaprojektowany przez nas program szkolenia omawiamy wspólnie z Klientem. Na tym etapie przedstawiamy Klientowi propozycję metod szkolenia - wybranych narzędzi oraz rodzajów ćwiczeń. Realizowane przez nas szkolenia mają charakter warsztatowy.


ETAP III:

Szkolenie. Szkolenia mają charakter warsztatowy. Dzięki otrzymanym technikom, każdy z uczestników ma możliwość indywidualnego zaplanowania dalszego doskonalenia wybranych kompetencji.
Podczas realizowanych przez nas szkoleń stosujemy metody uczenia ludzi dorosłych, gwarantujące pełne zaangażowanie uczestników szkolenia, między innymi: Studia i analiza przypadków, symulacje, symulacje, odgrywanie ról i informacja zwrotna dla uczestników, mini wykłady, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach, filmy i nagrania audio,  gry strategiczne, prezentacje trenerskie.

Można je podzielić na kilka grup:

- wykłady interaktywne stanowiące formę dyskusji ze słuchaczem, ilustrowane prezentacjami PPT,
- przekazami audio i video -  pozwolą na dużą aktywność, zaangażowanie i zainteresowanie grupy
- wiedzą,

- ćwiczenia określonych umiejętności – scenki rodzajowe (drama), wystąpienia, proste gry, zadania
- problemowe. gry – kilkuetapowe warsztaty, np. gry negocjacyjne, zakończenie podsumowanie
- i wyciągnięciem wniosków,

- burze mózgów, dyskusje – wydobycie od słuchaczy posiadanej wiedzy, własnych przemyśleń
- i doświadczeń. Mają na celu stworzenie bazy wiedzy i doświadczenia wszystkich uczestników
- szkolenia,

- autodiagnoza – uczestnicy sami określają swoje cechy, wskazują mocne i słabe strony w określonej
- dziedzinie z pomocą trenera i grupy poszukują metod samodoskonalenia. 

Wszystkie szkolenia są realizowane wyłącznie przez doświadczonych trenerów praktyków.


ETAP IV:

Doradztwo. Staramy się uczestniczyć w procesie ewaluacji. Po szkoleniu, oprócz przekazanego raportu i ankiety ocen doradzamy Klientowi w jaki sposób efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników w celu uzyskania jak największych korzyści i satysfakcji ze szkolenia.

 

pisture

Centrum Edukacji i Biznesu

Outsourcing

Do pobrania