Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym
kreowaniu wizerunku hotelu


Sztuka komunikacji międzyludzkiej i porozumiewania się jest jednym ze sposobów podnoszenia jakości naszego życia. Sukces osobisty zależy w dużej mierze od zdolności porozumiewania się. Zdolności te można i trzeba rozwijać, udoskonalać i ćwiczyć wraz z pojawianiem się nowej wiedzy na temat tego, w jaki ludzie odbierają i interpretują komunikaty przekazywane im przez innych. Także w naszym życiu prywatnym i zawodowym pojawiają się coraz bardziej złożone sytuacje, a to wymaga od nas poznawania i zastosowania nowych technik i sposobów porozumiewania się. I w końcu, zgodnie z zasadą wolności i możliwości, im większa nasza wiedza i bogatszy repertuar naszych zachowań tym większa nasza skuteczność, lepsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Szkolenie z skierowane jest do kadry kierowniczej . Szkolenie jest także doskonałą okazją na konfrontację z samym sobą, okazją do zastanowienia się, czego naprawdę chcemy, co naprawdę robimy i na ile nasze umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z pracownikami, klientami są rozwinięte. ,,Komunikacja wewnętrzna w pozytywnym kreowaniu wizerunku hotelu’’ jest ,,warsztatem’’, a więc skoncentrujemy się głównie na praktycznych narzędziach, które można zastosować natychmiast do samego siebie, zamiast mówić sobie po raz kolejny:’’ Od jutra...’’ Mam nadzieję, że dwa dni poświęcone wytężonej pracy nad sobą, przyniosą Państwu zamierzone rezultaty w postaci większej efektywności w działaniu i umiejętności interpersonalnych.


Cele szczegółowe:

Uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem kanałów percepcyjnych poszczególnych typów odbiorców i praktycznymi sposobami wykorzystania ich. Poznają wpływ poprawnej gestykulacji oraz sposoby kierowania uwagą odbiorców za pomocą gestykulacji oraz postawy ciała w kreowaniu wizerunku hotelu. Nauczą się poprawnie wyznaczać granice osobiste odbiorców.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli jak:

Rozpoznać różnice w stylach komunikacji innych ludzi

Dostosować swój styl porozumiewania się do innych

Aktywnie słuchać

Precyzować konkretnie myśli i informacje

Rozpoznawać stan emocjonalny rozmówcy

Rozpoznać konflikty i nieporozumienia

Posługiwać się technikami reakcji na sytuację konfliktową

Posługiwać się technikami udzielania informacji zwrotne

Budować asertywne komunikaty (wyrażanie własnego zdania, prośba, odmowa)


TEMATYKA:

1. Rola pierwszego wrażenia i mowy ciała w kreowaniu wizerunku hotelu

 • Twój wygląd też mówi
 • Zasada 55-38-7 – pokazanie modelu
 • Elementy mowy ciała a nastawienie rozmówcy
 • Jak utrzymać zainteresowanie z naszym rozmówcą?
 • Zasady utrzymywania kontaktu wzrokowego z odbiorcą

 • 2. Umiejętność aktywnego słuchania

 • aktywne słuchanie
 • słyszenie i rozumienie

 • 3. Jak skutecznie argumentować i przekazywać informacje

 • komunikacja jedno i dwustronna
 • komunikacja formalna i nieformalna
 • bariery w przekazywaniu informacji
 • zasady budowania komunikatu
 • zadawanie pytań a pewność siebie

 • 4. Elementy psychologii kontaktów interpersonalnych a budowanie wizerunku siebie w oparciu
  4. o własne zasoby, możliwości, dokonania

 • analiza własnego stylu zachowania wg. Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby
 • sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego odbiorcy
 • budowanie stanu pewności siebie
 • redukcja niepożądanego stresu i tremy

 • 5. udowanie postawy asertywnej

 • postawy wobec innych wg. Berne’a
 • informacja zwrotna model AID
 • reguły informacji zwrotnej a wpływ na budowanie wizerunku
 • Prośba i odmawianie

 • 6. Asertywne chwalenie a przełamywanie  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Doradztwo i szkolenia - Hotelarstwo - Komunikacja wewnętrzna w hotelu, pozytywny wizwerunek hotelu, kreowanie wizerunku hotelu

  Materiały do pobrania:
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania