Rola managera restauracji jako lidera

Szkolenie jest narzędziem podnoszenia kwalifikacji pracowników na wszystkich szczeblach. Dla kadry zarządzającej będzie ono przypomnieniem zasad, porównaniem własnej zdobytej wiedzy z założeniami popartymi praktyczną wiedzą. Dla pracowników niższego szczebla możliwość rozwoju osobistego. Dla firm jednym z elementów motywacji pracowników, poprzez budowanie trwałych relacji z pracownikiem, jak również zbudowanie lojalnego zespołu ludzi.


Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej restauracją, osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje, przedsiębiorców prowadzących własne restauracje, firm pragnących podnoszenia kwalifikacji pracowników jako jeden z elementów motywacji.


Cele szkolenia:

Zdobycie bądź podniesienie kwalifikacji w zarządzaniu biznesem gastronomicznym, budowanie zespołu, rozliczenia, umiejętności zarządzania kosztami, personelem, wypracowanie własnego stylu zarządzania. Podstawowe zagadnienia z systemu HACCP.


Korzyści ze szkolenia:

Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania jednostką gastronomiczną z uwzględnieniem kontroli kosztów, planowania, budowania zespołu. Podniesienie motywacji pracowników poprzez rozwój ich samych, jak również świadomości organizacyjnej i zależności między zyskiem a kosztami. Szkolenie przyniesie szerokie spojrzenie na wszystkie aspekty zarządzania od budowania relacji z dostawcami, pracownikami a skończywszy na klientach.


TEMATYKA:

1. Umiejętności Managerskie

 • Umiejętności Przywódcze – zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie poprzez cele
 • Informacja zwrotna
 • Motywacja Pracowników
 • Coaching
 • Nagany i pochwały
 • Rozwiązywanie problemów – pracowniczych i z klientami
 • Style zarządzania

 • 2. Sprawy Pracownicze

 • Formalności związane z zatrudnianiem pracowników
 • Elementy Prawa Pracy
 • Obowiązki pracownika i pracodawcy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady udzielania urlopów
 • Szkolenia i awanse. Wynagrodzenie, premie i podwyżki
 • Zarządzanie restauracją
 • Funkcjonalność zakładu gastronomicznego
 • Wyposażenie restauracji
 • Sanepid i jego wymagania
 • Koncesja i sprzedaż alkoholu
 • Zawieranie umów z dostawcami
 • Organizowanie przyjęć bankietowych
 • Elementy promocji i reklamy

 • 3.Zarządzanie Restauracją

 • Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje
 • Komputerowe systemy sprzedażowe
 • Zarządzanie kosztami. – podział kosztów, podstawy kosztów, rachunek zysków i strat
 • Zarządzanie czasem – układanie grafików, delegowanie zadań
 • Obsługa Gościa
 • Sugestywna sprzedaż
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji z gośćmi

 • 4. System HACCP w gastronomii

 • Podstawy wdrożenia GMP, GHP i HACCP w prawodawstwie polskim i europejskim
 • Definicje i terminologia GMP GHP i HACCP
 • Wymagania dla GMP i GHP
 • Tworzenie dokumentacji GMP i GHP
 • Tworzenie dokumentacji HACCP
 • Dokumentacja HACCP – warsztaty
 • Kontrola Sanitarna a HACCP

 • Metody prowadzenia szkolenia:

  Zajęcia mają charakter praktyczny. Teoria służy jedynie wprowadzeniu w temat. Wszystkie zagadnienia stają się w ten sposób przedmiotem ćwiczeń i stanowią źródło głębszej obserwacji i analizy. Zakres ćwiczeń jest elastycznie dostosowywany do specyfiki pracy danej grupy uczestników szkolenia.

 • prezentacja
 • dyskusja
 • metody aktywne i ćwiczenia praktyczne


 • Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
   

   Doradztwo i szkolenia - Hotelarstwo - Rola managera, manager restauracji, lider restauracji, szkolenie manager

  Materiały do pobrania:

  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania