Zarządzanie procesami zmian w Administracji

Zmiana w obecnej teraźniejszości biznesowej staje się niechybna i nieunikniona. Proponowany warsztat zaprezentuj nie tylko jak projektować i wdrażać zmianę ale również nauczy jak z sukcesem radzić sobie samemu w sytuacji zmiany oraz jak przeprowadzić skutecznie innych przez ten proces.


Cele szkolenia:

Szkolenie „Zarządzanie Zmianą” ma na celu spowodować wzrost kompetencji uczestników w zakresie umiejętności stosowania metodyki zarządzania obszarami niepewności pracowników, co warunkuje sukces we wdrażaniu nowych rozwiązań.


Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia osoba uczestnicząca w nim:

ikona korzysci

zapoznana się ze znaczeniem zmian w firmie i otoczeniu biznesowym

ikona korzysci

pozna techniki wdrażania zmian

ikona korzysci

nauczy się jak umiejętnie zarządzać zmianą

ikona korzysci

zdobędzie umiejętności rozpoznawania fazy zmiany w której znajduje się podwładny

ikona korzysci

pozna sposoby radzenia sobie samemu i wspierania podwładnych w procesie przechodzenia przez fazy zmiany

ikona korzysci

zdobędzie pozytywne nastawienie do zmiany wykorzystując kreatywne myślenie o przyszłości


TEMATYKA:

Moduł I: Zrozumienie Zmiany

1.Wprowadzenie w zagadnienie zmiany poprzez:

 • ćwiczenie grupowe – Zmiana w firmie
 • dyskusja moderowana w grupie – Od zagrożenia do szansy

 • 2. Gra symulacyjna „Moje Miasto”

 • Wprowadzenie uczestników do gry
 • Rozdanie ról
 • Symulacja przebudowy miasta przez uczestników
 • Analiza przebiegu gry w dyskusji moderowanej
 • Prezentacja Trenera dotyczące czynników, które pomagają przejść przez okres zmiany oraz sytuacji, oraz blokują jej wdrożenie

 • Moduł II: Zarządzanie sobą w zmianie

  1. „Moja świadomość zmiany”

 • Test psychologiczny
 • Dyskusja moderowana - Analiza testu

 • 2. Zachodzące zmiany w gospodarce, obsłudze Klienta i nowych technologii

 • Prezentacja trenera

 • 3. Model 4 faz (zaprzeczenie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie) dyskusja w grupie


  4. Reakcje psychologiczne jednostki dla danej fazy zmiany

 • Ćwiczenie w grupach, którego efektem jest określenie reakcji jednostki dla danej fazy
 • Podsumowanie pracy zespołów przez trenera

 • 5. „Reakcje na dowolną zmianę”

 • odgrywanie scenek ukazujących zmianę z jednej z 4 faz

 • 6. Rozpoznanie reakcji jednostki w poszczególnych fazach

 • film

 • 7. Psychologiczne metody radzenia sobie w sytuacjach zmiany

 • dyskusja moderowana - osobiste określenie podejścia do zmiany
 • ćwiczenie w grupach -wypracowanie metod pracy zwiększających elastyczność

 • 8. Role społeczne a zmiana

 • test „Style społeczne” oraz podsumowanie wyników testu

 • Moduł III: Przeprowadzenie innych przez zmianę

  1. Metody przeprowadzenia ludzi przez zmianę


  2. „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich” – uczestnicy doskonalą umiejętności

  2. przeprowadzenia podwładnych przez kolejne fazy zmiany

 • Case study

 • 3. Informacja zwrotna w trakcie wdrażania zmiany

 • dyskusja moderowana - cechy feedbacku
 • burza mózgu - efektywne postawy menedżerskie

 • 4. Wsparcia podwładnych w procesie zmiany z wykorzystaniem ICT

 • Ćwiczenie w grupach związana z nabyciem umiejętności planowania

 • 5. Runda podsumowująca moduł „ Przeprowadzenie innych przez zmianę”


  Moduł IV: Komunikacja w zmianie

  1. Rola komunikacji w wdrażaniu zmian w organizacjach

 • Prezentacja trenera

 • 2. Wypracowanie skutecznych metod komunikowania zmiany z wykorzystaniem ICT

 • Burza mózgów

 • 3. Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w procesie zmiany

 • Prezentacja trenera

 • 4. Podsumowanie modułu Komunikacja w zmianie


  Metody prowadzenia szkolenia:

  Omówienie na zasadzie wykładu zakresu materiału, krótkie prezentacje, analiza przypadków.  Osoba do kontaktu

  Kinga Nowacka-Kuźmitowicz

  Tel. +48 660-571-520

  e-mail: kinga.nowacka@ceib.com.pl

  Mogą też Państwo wysłać maila z zapytaniem na adres: szkolenia@ceib.com.pl


  ikona uwaga
  Powyższy program szkolenia jest autorskim programem trenera/partnera Centrum Edukacji i Biznesu. Wszystkie materiały chronione są prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów w całości lub we fragmentach dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela.
  pisture

  Centrum Edukacji i Biznesu

  Outsourcing

  Do pobrania